Neviditelný pes

UKÁZKA: Brian Ruckley, Pád thanů

22.2.2011

TOPlistAnotace:

Závěrečná kniha trilogie Svět bez bohů. Mezi pravými klany vládne zmatek, jejich spojenectví se hroutí a armády jsou pokořovány nemilosrdnými silami Černé stezky. Její zuřivý vpád teď vede na'kyrim Aeglyss. Jeho vliv sahá dokonce až na dvůr nejvyššího thana.
Daleko od intrik nepřátelského dvora plánuje zahořklý Kanin zoufalou vzpouru. A Orisian, than klanu, který už ani neexistuje, se ocitá na cestě, která ho postaví tváří v tvář temnému Aeglyssovi a nelidským volbám, které je nutné ve světě propadajícím se do chaosu učinit.
Jak události směřují k vyvrcholení, svět se mění a nikdo nedokáže předpovědět, co přijde v budoucnosti.

Ukázka:

Deset koní klapalo po dláždění k bráně. Před nimi běžel Erval a křičel na své strážce, aby skupině z Haigu uvolnili cestu. Orisian se vydal se svými muži pomaleji za nimi. Thanovi to všechno nepříjemně připomínalo katastrofu. Mezi Haigem na jedné a Lannisem a Kilkry na druhé straně se rozevírala propast, širší s každou porážkou a potupou, kterou jim zasadila Černá stezka.

Strážní se prodrali na ulici a Orisian poprvé spatřil, jak velký a zuřivý zástup obyvatel města se tu shromáždil. Byly jich desítky, každého věku a druhu. Ucpali ulici. Před rozhodným postupem Ervalových mužů couvli, ale dav se jen přeskupoval, na jednom místě ustupoval, aby vzápětí zhoustl na jiném. Nebyl to ústup. Z bočních uliček a domů přibíhali další, jako včely chvátající připojit se k rozzuřenému roji.

Haigští jezdci se odvážili vyjet na blátivou vozovku. Jejich koně vycítili zuřivost davu a plašili se. Lidé padali, sevřeni mezi řadami strážných a dmoucí se masou měšťanů, a křičeli nadávky na Gorreda a ostatní. Orisian viděl na každé tváři niternou nenávist a instinktivní touhu po krvi.

"Bohové," zaslechl Ervala zabručet vedle sebe. "To je zlé."

Dokončení ukázky...

Brian Ruckley


zpět na článek