27.11.2021 | Svátek má Xenie


SOUTĚŽ+POVÍDKA: Soutěž k výročí úmrtí Edgara Allana Poe

15.10.2009 0:05

TOPlistNa Sardenu jsme se začátkem roku Edgaru Poeovi věnovali ve všech ohledech. Seznam článků k textům týkajících se nejenom života a díla tohoto velikána světové literatury naleznete zde.

Edgar 9 povídek E. A. PoeSoutěžíme s Edgarem Allanem Poe

7. října - 31. října 2009

Bojíte se rádi?

Nebo se aspoň rádi tisknete k někomu, kdo se právě bojí?

Přichystali jsme pro vás velmi štědrou soutěž. V hlavní roli je tentokrát velikán Edgar Allan Poe, od jehož úmrtí právě dnes (zemřel 7. října 1849 v Baltimore) uplynulo přesně 160 let.

Letos na jaře, kdy E.A. Poe "slavil" naopak přesně 200 let od narození (narodil se 19.ledna 1809 v Bostonu), přitom v nakladatelství Dryada vyšla nádherná velkoformátová obrazová publikace EdgaR s jeho devíti zcela nově přeloženými povídkami. Tu vyhraje ten nejlepší z vás, navíc s věnováním od překladatele.

Nedlouho nato vydala Dryada unikátní dvoj-CD EdgaR se čtyřmi nezkrácenými povídkami z výše uvedené knížky. Vypravěčem a vaším průvodcem hrůzostrašnými příběhy se stal charismatický Jiří Korn. CD nechybí vlastní hudba, kterou složil Dominik Renč, a pečlivá režie, o kterou se postaral Jan Jiráň (oba toho času působí v pražském Divadle Ypsilon). Ukázky z CD si můžete poslechnout zde. Dvojplacku s podpisem od překladatele vyhraje druhý nejúspešnější z vás.

V rámci projektu nazvaném Rok Edgara vyjde u nakladatesltví Dryada (které samosebou věnovalo obě ceny) ve stejné grafické a literární úpravě ještě výpravná moderní desková hra, která se momentálně nachází v přípravném stádiu. Takže je na co se těšit.

Ale tím výčet výher nekončí. Kromě dvou zmíněných položek můžete vyhrát buď titul Tales of Mystery and Imagination s CD ze série Oxford Bookworms (převyprávěnou pro úroveň Intermediate) za třetí místo nebo stejně pojmenovaný titul s CD z edice Penguin Readers, tentokrát určenou pro úroveň Upper Intermediate (za místo čtvrté). Obě ceny věnoval do soutěže sponzor Help For English, portál Englishbooks.cz.

Tales of Mystery and Imagination (Oxford Bookworms) Tales of Mystery and Imagination (Penguin)

Co tedy můžete udělat pro to, abyste se zúčastnili lítého boje o tyto krásné ceny? Napsat v angličtině hororovou povídku o jedné až dvou normostranách (1 ns = 1800 znaků včetně mezer) a poslat nám ji do 31. října 2009 na adresu info@helpforenglish.cz ("shodou okolností" jde o Halloween).

Může to být právě vaše povídka, která zachrání jednu dávno prokletou duši!!!

Na úvod doporučujeme přečíst si úvodní příběh (není vaším úkolem na něj navazovat, vaše hororová povídka a její příběh jsou čistě na vás), a to buď v české nebo anglické verzi (ta je určena studentům úrovně upper-intermediate).


A Touch of a Dead Man

by Ladislav Lamanai Sedlák, www.lamanai.cz

Lucy kept teasing me for a whole week. "Are you really such a cowardly little boy? You don't stop insisting on inviting me to David's party, do you? But I need a real, strong man, who will protect me if anyone bothers me! I need to know he will stay by my side, brave. If you are not coming to the spooky session, I dare say there is no real love you might hide your cowardice in."

Well, I loved her that much and desired to hear her YES for David's party that I had to ignore my anxiety and accompany her to the "spooky session", as she called it. In fact, it was supposed to be a séance. At a college party, a few mates of ours, fuddled enough to fight a lion, had bet they would hire a professional medium and get in touch with the world of the dead.

Provoked by Lucy's nudges, I promised to go with her. In a victorian mansion, the elderly woman at the door had silently nodded for us to follow her inside.

With a candelabra in her right hand, she walked through the long halls, leading us to a room at the rear. She did not say a simple word to ease the athmosphere. God, I was so scared! Lucy touched my hand in the dark, which did not help me feel better, however sweet the reward was to me.

The woman beckoned us to sit around an ancient round table with the candelabra placed in the middle and to lay our hands on the board. My pinkies were touching Lucy's, sitting on my left, and the medium woman's on the right. In this way, we made an eerie circle. The old woman started to speak in a low voice, bridging to the dark side of this world expertly.

The air slightly moved, teasing the candleflames. The silence became even heavier when the dark purple draperies started swinging softly and the curtains gently flapped as if someone had walked along the window and touched them with ghostly grace.

Now we heard a faint howl and rattling shutters ran shivers down our spines. The medium on my right hand side whispered heavily and we could distinctly hear a mysterious hoarseness creeping into her voice.

"I am here with you now. Help. I need your help!" the strange voice started pleading.

"Who are you and how can we help you?" asked Lucy, excited.

The harsh voice continued to come out of the medium's mouth, which was now ajar. The old lady's body was trembling, the voice was not hers.

"My soul is undead, tortured by a mad writer's soul. It's the soul of the great Edgar Allan Poe. I used to be a journalist who wrote libellous articles at the expense of Poe's stories. The real reason why I did it was that I was not able to write good horror stories myself. I tried and kept failing. When I died, Edgar's hungry ghost imprisoned my dead soul in a dungeon in the underworld. He forces me to write horror stories. If he is not happy with them - and he never is, he eats the stories and grows even more dreadful and clutches my soul even stronger.

If I manage to feed his soul with a good horror story, the curse will get broken and I will finally find peace.

Please, find me a story that would have the power to free my soul from damnation! Please, help me!"

And then, suddenly, the old woman stopped quaking. She took a deep breath and, in dead silence, she saw us to the door and prompted us out to the dark moonless night. Lucy was silent. She clasped my hand in hers and let me see her to her college room door.

So here I am now, appealing to you: please help me write a story that would free the journalist's soul from the gruesome dungeon.


Dotek mrtvého

napsal Ladislav Lamanai Sedlák, www.lamanai.cz

Lucie si mne dobírala celý týden. "To jsi opravdu takovej mrňavej, zbabělej chlapeček? Ale na ten mejdan u Davida bys mě pozval rád, nebo ne? Jenže já potřebuju opravdovýho, silnýho chlapa, kterej mě ochrání, když mě bude někdo obtěžovat. Potřebuju si bejt jistá, že se za mě statečně postaví. Jestli se mnou na ty bubáky nepůjdeš, tak nebude žádná láska, za kterou bys moh schovat svojí zbabělost, to si pamatuj."

No, a já ji tolik miloval a tak moc jsem toužil po jejím souhlasu, že se mnou půjde na tu Davidovu oslavu, že jsem potlačil svůj strach a přikývl, že ji "na bubáky", jak tomu sama říkala, doprovodím. Ve skutečnosti se jednalo o duchařskou seanci. Na jednom mejdanu lidí z univerzity se pár kámošů zlilo a vyhecovalo tak, že by klidně vlezli do tygřího chřtánu. Vsadili se, že si najmou profesionální médium a naváží styk se světem mrtvých.

Vyprovokován Luciiným rýpáním jsem tedy přislíbil, že tam půjdu. Ve starobylém viktoriánském domě nám otevřela postarší dáma a tiše kývla na znamení, abychom ji následovali. Se svícnem v pravé ruce nás dlouhými chodbami vedla do zadní části domu. Neřekla jediné slovo, kterým by alespoň trochu odlehčila našemu tíživému pocitu. Ach bože, jak jen jsem se bál! Lucie se ve tmě dotkla mé dlaně, ale ani tato líbezná odměna mi nepomohla cítit se byť jen o malinko lépe.

Žena nám pokynula, abychom se posadili kolem kulatého stolu, doprostřed něhož postavila svícen, a položili dlaně na desku. Mé malíčky se dotýkaly Luciina po levé straně a po pravé straně malíčku dámy, která byla naším médiem. Takto jsme utvořili prazvláštní ponurý kruh. Tichým hlasem začala žena zkušeně stavět most na temnou stranu tohoto světa.

Vzduch se lehce pohnul a rozdráždil plameny svící. Ticho ještě více ztěžklo. Tmavě purpurové závěsy se mírně rozhoupaly a záclony se jemně zatřepotaly, jako by kolem okna s ladnosí ducha někdo pomalu prošel.

V tom jsme zaslechli sotva slyšitelné zavytí a rachocení okenic nás zamrazilo až do morků kostí. Médium po mé pravici ztěžka zašeptalo a do jeho hlasu se vetřela tajemná drsnost.

"Jsem tu s vámi. Pomoc! Potřebuji vaši pomoc!" zaškemral podivný hlas naléhavě.

"Kdo jsi a jak ti můžeme pomoci?" zeptala se rozrušeně Lucie.

Hrubý hlas vycházel z lehce pootevřených, leč takřka nehybných rtů média. Ženino tělo se celé třáslo, ten hlas nepatřil jí!

"Má duše je nemrtvá. Mučí ji duše šíleného spisovatele. Je to duše velikého Edgara Allana Poea. Býval jsem kritikem, který psával urážlivé články na účet Poeových povídek. Mými skutečnými pohnutkami bylo, že jsem sám nedokázal žádnou strašidelnou povídku napsat. Neustále jsem se o to pokoušel a znovu a znovu selhával. Když jsem zemřel, Edgarův lačný duch uvrhl mou mrtvou duši do žaláře v podsvětí. Nutí mne psát hororové povídky. Když s nimi není spokojen - a to není nikdy, pozře je a vzroste v něm ještě hrůznější síla, která mou duši ještě pevněji sevře.

Podaří-li se mi uspokojit hlad jeho duše dobrým hororovým příběhem, prokletí bude zlomeno a já konečně naleznu svůj klid.

A já vás žádám, prosím, sežeňte pro mne příběh, jenž bude mít tu moc vysvobodit mou duši ze zatracení! Prosím, pomozte mi!"

Náhle se stará dáma přestala třást. Zhluboka se nadechla a v mrtvolném tichu nás vyprovodila ke dveřím a vyhnala nás do chladné bezměsíčné noci. Lucie mlčela. Nahmatala mou ruku, sevřela ji a nechala se doprovodit až ke dveřím svého pokoje na vysokoškolské koleji.

Nyní jsme v tom spolu. A já vás prosím, naléhavě žádám: pomozte mi, napište příběh, který by dokázal sejmout jho z kritikovy duše a vysvobodit ho ze skličujícího žaláře.


Odeslání příspěvku

Povídky zasílejte e-mailem. Každý soutěžní příspěvek musí obsahovat celé jméno a příjmení autora, věk, poštovní i e-mailovou adresu, čestné prohlášení a souhlas s případným vydáním online na Help for English či v tištěné formě nakladatelstvím Dryada. Může vypadat takto:

Prohlašuji, že celá tato povídka je mým vlastním dílem. Souhlasím s publikací povídky v elektronické či tištěné formě v původní i upravené podobě. Jméno.

Shrnutí zadání soutěže

  • Napište hororovou povídku v angličtině
  • Délka příspěvku 1-2 normostrany (350-700 slov)
  • Povídky odesílejte na info@helpforenglish.cz (předmět zprávy POE)
  • Nezapomeňte přidat prohlášení.
  • Uzávěrka je 31.10. ve 24.00

Hodnotí se originalita námětu, styl psaní a do jisté míry i jazyková správnost. Ta však není rozhodující.

Vítěze vybere odborná porota (Ladislav Lamanai Sedlák - autor překladu knihy EdgaR, Ing. Martin Meduna - nakladatel Dryada, Mgr. Marek Vít - provozovatel stránek Help for English a Mgr. Dagmar Červená - majitelka internetového obchodu Englishbooks.cz).

Tipy pro psaní

  • Nejste-li si moc jistí anglickou stavbou vět, pište raději kratší jednodušší věty. Uděláte v nich méně chyb.
  • Nepište příběh nejdříve česky a pak se nesnažte ho přeložit do angličtiny. Zbytečně byste se dopustili mnoha 'čechismů'.
  • Slovník používejte s rozumem, budete-li používat příliš neznámých slov, je pravděpodobné, že je použijete špatně.
  • Používejte kontrolu pravopisu.

Převzato ze serveru www.helpforenglish.cz.

Ladislav Sedlák


PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o.
Konstruktér - junior

PŘEDVÝBĚR.CZ s. r. o.
Zlínský kraj
nabízený plat: 30 000 - 40 000 Kč

Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více...

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...