27.10.2021 | Svátek má Šarlota, Zoja, Zoe


SOUTĚŽ: BestFiction 2008

13.8.2007

TOPlistFantázii sa medze nekladú. Preto ju popustite i po druhý raz a nechajte sa pohltiť fikciou, ktorá vás vtiahne za hranice všednosti, pretože II. ročník súťaže o najlepší príbeh, Bestfiction 2008, sa čoskoro začne odznova.

Bestfiction 2008

Pozor, prichádza novinka!

Umenie pokrýva veľmi pestrú škálu rôznych umeleckých sfér. Pretože sa v súčasnosti tešia nesmiernej obľube sekcie zvané fan-art, ponúkame každému milovníkovi tejto netradičnej japonskej tvorby možnosť zúčastniť sa súťaže o najkrajší plagát Bestfiction 2008. A čo urobiť preto, aby ste sa mohli zapojiť? Je to úplne jednoduché:

1. súťaž „Plagát Bestfiction 2008“ má v podstate len jedno jediné obmedzenie – do súťaže nie sú pripustené copyarty, pretože ide v podstate o súťaž, v ktorej dominujú vo veľkej miere vaše nápady a originalita.

2. téma: „Bestfiction 2008“. Znamená to iba toľko, využiť všetku kreativitu a vymyslieť niečo, čo by v sebe obnášalo literárne prvky – i taká Gotic Lolita sediaca na písacom atramentovom pere, či Harry Potter vášnivo držiac tonu kníh, alebo fantasy postava trápiaca sa nad domácou úlohou, ktorú mu zadal pán elf-slovenčinár, môžu nielen ľudí upútať, ale aj zanechať príjemný dojem a povzbudiť apetít k písaniu.

3. podmienky: autor by mal uviesť svoj nick, názov súťažnej práce, správnu kategóriu (ownart alebo fanart) a kontakt vo forme mailu, pričom vás žiadame, aby ste svoju tvorbu neuverejňovali na žiadnom inom portáli, kde funguje sekcia fan-art, aby sa tak zachovala objektivita v rámci súťaženia. A na protesty vašich fanklubov nemáme dosť voľného času, ani priestoru XD.

4. technika: je ľubovoľná. S radosťou uvítame obrázky, kde bude figurovať ručná, počítačová, či zmiešaná grafika. Dnes sú možné zázraky v každom odvetví, nevidíme dôvod, aby sme vaše zručnosti obmedzovali.

5. termín spustenia súťaže a jeho deadline: štartujeme 1.8.2007 a končíme 31.10 2007.

6. súťažné práce nám zasielajte na yaonee@animedream.sk alebo redakcia@animedream.sk

A je to tu Bestfiction 2008!

A keďže sa dané pokračovanie zaodelo do nového šatu, dovolili sme si mierne pozmeniť a upraviť jednotlivé obmedzujúce pravidlá, kde sme okamžite odstránili vekovú kategóriu. Jednak preto, že mierne škatuľkovala publikum mladšie ako 15 rokov, i preto, že sme sa v rámci prvej časti mohli na vlastné oči presvedčiť, ako dobre to našim benjamínkom píše. Zvyšná, nám i vám dobre známa, stať o tom, ako súťažiť bez toho, aby sa sankciovalo, prešla miniatúrnymi kozmetickými úpravami, ktoré si vám dovolíme zopakovať:

Kategórie:


  1. Fanfiction - príbeh zasadený do deja nejakej už vymyslenej anime, mangy, filmu či knihy, prípadne príbeh, ktorý využíva prostredie alebo postavy z existujúcich diel.
  2. Ownfiction - príbeh, ktorý vedome nenadväzuje ani nesúvisí so žiadnym známym dielom. Postavy, prostredie aj dej vymyslel autor ownfiction. Zároveň sme si dovolili vyčleniť v tejto kategórii samostatnú sekciu fantasy a scifi, ktorá sa však pri malom množstve záujemcov (pod 5 súťažiacich) zruší a nebude sa hodnotiť samostatne.
  3. Báseň - zabudnite na časomerný prozodický systém i delenie rýmu podľa školských osnov. Táto sekcia vám ponúka voľné priestranstvo na zužitkovanie každého dostupného poetického prvku a to nielen v rámci špeciálne vyčlenenej sekcie s tematikou haiku, ale aj vo sférach všeobecnosti, kde sa po stáročia hľadá originalita.

Rozsah:

a) Drabble/ Double drabble - najzákladnejšou charakteristikou je počet slov:

Drabble obsahuje 100 slov.

Double-drabble obsahuje 200 slov.

Autori sa obvykle snažia priblížiť k tomuto počtu čo najpresnejšie. Ide o krátky útvar obvykle z kategórie fanfiction, kde sú postavy dobre známe a 100/200 slov obsahuje stručnú, výstižnú pointu, ktorá najčastejšie býva humorná (prípadne tragická), ale nie je to podmienkou. Počet súťažných prác sa v tejto kategórii pohybuje od dvoch do štyroch súťažných diel.

b) Krátka poviedka – do 5 strán čistého textu; možný počet súťažných prác - dve.
c) Dlhá poviedka – od 5 do 50 strán čistého textu; možný počet súťažných prác - jedna.
d) Báseň – rozsah neobmedzený; počet súťažných prác šesť (tri normálne básne a tri haiku).

Forma súťažných prác:

Súťažné práce by mali byť písané nejakým „čitateľným“ fontom, napr. Times New Roman 12. Obsahu diela nijako nepridá, ak bude text blikať, meniť farby alebo bude písaný ozdobnými slučkami či inými neónovými ozdobami.

Na začiatku textu by mali byť uvedené povinné údaje (bližšie v ďalšej kapitolke). Tie, ktoré slúžia len na orientáciu organizátorov, nebudú zverejnené.

Prosíme, dbajte na formu textu. Používajte odseky – je málo ľudí, ktorí vydržia čítať čo len tri strany textu, ktorý sa zlieva dokopy v jedinom odseku od začiatku až do konca. Buďte ohľaduplní k sebe, k čitateľom a v neposlednom rade aj k nám, korektorom a organizátorom. Vopred srdečná vďaka.

Priama reč je ďalším kameňom úrazu mnohých nádejných spisovateľov. Pre tých, ktorí si nie sú istí tým, ako správne písať, ponúkame malý školiaci gramatický kútik:

Uvádzacia veta (ďalej UV) sa s priamou rečou vyskytovať môže, ale nemusí. Mnohým v zásade dobrým textom priam barbarsky ubližujú štylizácie typu:

„Ideme?“ povedala Sakura.
„Počkaj,“ povedal Sasuke.
„Som hladný,“ povedal Naruto.

Samozrejme, je dobré používať UV, ale stavte na variabilitu – slovenčina má mnoho synoným a navyše, vaše postavy celkom určite len tak nestoja: hýbu sa, obzerajú sa okolo a podobne – to všetko je možné využiť práve v UV a dodať tak textu istú plastickosť.
Príklady písania uvádzacích viet (všimnite si interpunkciu):

Naruto zívol: „Tak kedy sa konečne pohneme?“

„Tak kedy sa konečne pohneme?“ zívol Naruto

„Tak kedy,“ zívol Naruto, „sa konečne pohneme?“

Ďalšia dobrá rada – dávajte pozor na jednotné a množné číslo. Ktorý ľudia, malí pes a podobne kazia dojem.

Povinné údaje:

Autor je povinný uviesť svoj nick a kategórie svojej práce. V prípade, že jeho dielo je obsahovo akokoľvek nevhodné pre deti, či už sú to násilné, prípadne sexuálne scény, vulgárne vyjadrovanie alebo čokoľvek iné, autor je povinný uviesť toto v upozornení na začiatku poviedky! Práca tým nebude nijako znevýhodnená, ide len o formálne upozornenie pre mladších čitateľov, keďže poviedky budú uverejnené s možnosťou verejného hlasovania.

V prípade fanfiction je povinný Disclaimer (čiže zrieknutie sa autorských práv) alebo vyhlásenie, kde uvádzate, že postavy v danom diele ste nevymysleli vy osobne, ale niekto z mangakov a podobne. Disclaimer môže byť napísaný vtipnou formou, ale musí tam byť.

Vaše kontaktné údaje môžu nadobudnúť formu ICQ alebo e-mail, prípadne mobil. Tieto nebudú zverejnené (samozrejme v prípade, že si to autor sám nebude želať).

Autor by mal uviesť, či si želá korekciu. V prípade, že si nie ste istí svojou gramatikou, písaním čiarok, odsekov a podobne, korekcia môže výrazne pomôcť zvýšiť kvalitu diela – mnohí čitatelia totiž po prvej „visokej hore“ znechutene zatvárajú okno s poviedkou, navyše korekcia sa týka len gramatiky, štylizácia ani skladba textu sa riešiť nebude.

Samozrejme, korekcia nie je povinná – ak o ňu nepožiadate, poviedka bude zverejnená v pôvodnom stave bez akýchkoľvek úprav.

Ak si vyslovene neželáte, aby sa k vašim dielam vyjadrovali čitatelia, treba to uviesť. V opačnom prípade budete vystavení chvále i kritike verejne. Vopred upozorňujeme, že akékoľvek nevhodné, vulgárne a autorovu osobu urážajúce komentáre budú po upozornení odstránené. V kritike k dielu sa treba vyhýbať hodnoteniam typu „to bola blbosť“ a podobne. My i autori by sme iste radi počuli čosi konštruktívnejšie, čo nás o krôčik posunie na ceste k zlepšeniu.

Bolo by dobré uviesť spolu s upozornením a vyhlásením aj žánrovú charakteristiku poviedky – humor, dráma, romantika, horor a podobne. Tento údaj nie je povinný, slúži len na orientáciu čitateľa v dielach a používa sa na rôznych fanfiction serveroch.

Začiatok, uzávierka a vyhodnotenie:

Bestfiction 2008 štartuje 01. novembra 2007 a potrvá do 31. mája 2008, pričom si porota vyhradzuje právo uverejniť výsledky až koncom júna vzhľadom na možné komplikácie v podobe:


  1. zapojenia ďalšej súťažnej práce tesne pred uzávierkou – čas na ohodnotenie v rámci ceny diváka sa tým značne zredukuje a nebude tak prítomné vhodné časové rozpätie na objektívne ohodnotenie v každom smere.
  2. nedostatku času – občas sa aj nám stane, že sme momentálne out of business a aby sme tak nikomu neukrivdili, chceme mať na triezve a hlavne solídne zhodnotenie pár týždňov k dobru a bez hektiky.
  3. rozdielnosť názorov


Súťažné príspevky však môžete začať posielať už teraz, pričom v každej kategórii sa vyhlásia tri miesta, ocenené budú tie prvé (opäť raz nečakajte notebooky a písacie stroje, nie sme Yakuza ani Rockefellerovo centrum – ide predsa o dobrý pocit, že práve vaše dielo je to najlepšie, nie?). Zároveň bude prebiehať hlasovanie o najúspešnejšiu poviedku medzi čitateľmi a „tá naj“ bude taktiež medzi ocenenými.

Práce posielajte na yaonee@animedream.sk, liu.yan@pobox.sk alebo vasilijz@yahoo.com. Ak máte po ruke oveľa rýchlejší spôsob zaslania súťažných príspevkov, naše ICQ kontakty sú vám ochotne k dispozícii:

ICQ: Liu - 276-480-958 - zatiaľ nonstop
ICQ: Yaonee - 408-671-872 nonstop
ICQ: Vasilij - 319-634-287 nonstop

Zároveň chceme upozorniť a poprosiť súťažiacich, aby nimi zasielané diela neboli uverejňované na žiadnom inom literárne zameranom portáli – vyhneme sa tak nepríjemnostiam. Za pochopenie ďakujeme.

AnimeDream.sk


Advantage Consulting, s.r.o.
MISTR/MISTROVÁ V ELEKTROVÝROBĚ (28-35000)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 28 000 - 35 000 Kč

Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více...

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...