5.7.2022 | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


RECENZE: Robert Charles Wilson, Spin

21.12.2006

 

SpinAutor nás provází životem Tylera Dupree od jeho dětství až do jeho „čtvrtého věku“ - ovšem především proto, aby nám ukázal svět, ve kterém Tyler žije. Vše začíná jedné noci, kdy zmizely hvězdy, Měsíc, planety, galaxie i mlhoviny. Slunce zůstalo - jen vyčištěné, bez skrvn a protuberancí. Tylerovi bylo tehdy dvanáct let a jeho kamarádům, hyperinteligentním dvojčatům Jasonovi a Diane, třináct.

Strach i naděje - to vše se rozpoutalo oné podivné noci. Většina obyvatel Země tuto změnu ignorovala, ale zdaleka ne všichni. Kosmický průmysl padl stejně jako všechny satelity, jejichž trosky pak dorazily do všech agentur a firem, které je financovaly. Meteorologové se museli vrátit k metodám, které znali jen z přednášek historie svého oboru, ony krásné animované satelitní snímky oblačností, front a srážek se staly minulostí.

Vědci pomalu poznávali vlastnosti Spinu, jak byla ona podivná obálka pojmenována. Našli se i tací, kteří pochopili, jak Spin a jeho vlastnosti využít - a to je vlastně hlavní osa této knihy. Tyler, Jason a Diane tvoří lidský rozměr příběhu, jejich osudy jsou Spinem ovlivněny ještě více, než oni ovlivňují Spin.

Robert Charles Wilson v obou dosud publikovaných příbězích neutíká do vzdáleného času i prostoru. Je to Země a lidé v podstatě současní, svět jen o něco mírně posunutý proti našemu, avšak náhle vykolejený kataklyzmatickou událostí, která změní jeho tvářnost a především lidské osudy. Vkomponování takové drsné a ohromující změny - zdaleka ne zrnka písku, ale pěkně velkého šutráku - do soukolí naší reality je velmi obtížným úkolem, se kterým se ve Spinu autor vyrovnal o poznání lépe, než ve Chronolitech.

Jason tu reprezentuje naději - tu část lidstva, která se od překážky jménem Spin chce odrazit k něčemu novému, překvapivému - a dokonce bez Spinu nedosažitelnému. Diane se svým strachem ze Spinu je jeho protiváhou, utíká k víře či spíše k někomu, o jehož víru se může opřít. Tyler do příběhu vstupuje jako zástupce těch ostatních. Na rozdíl od nich je ale svým dlouholetým přátelstvím ke dvojčatům (a navíc i svojí platonickou láskou k Diane) vychýlen z polohy nevšímavé lhostejnosti, setkává se s realitou Spinu a autor do trajektorie jeho postavy vepsal svůj manifest, svoji představu, jak by se mělo lidstvo jako celek vyrovnávat s podobnými výzvami.

Sloučením motivu Spinu, trojice postojů k němu a jejich vzájemných střetávání vytvořil autor velmi bohatý příběh z kategorie hard SF. Doplnil jej o osobní život hlavních postav, příběh barvitý a dramatický, který je rovnocennou součástí a protiváhou Spinu. Právě touto vzájemnou provázaností a emocionální bohatostí patří Spin jako román a Robert Charles Wilson jako autor ke špičce současné hard SF.

Robert Charles Wilson: Spin (Spin)
překlad: Petr Kotrle
obálka: marek Fišer
Polaris, 2006
374 stran, 249 Kč, brožované
ISBN 80-7332-080-0

pagi


Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 1. soutěžním týdnu?
Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 1. soutěžním týdnu?

Léto venku s eMiminem je tady! Každý týden budeme soutěžit o fantastické ceny v celkové hodnotě 298.000 Kč. Sdílejte své letní zážitky, hodnoťte...

Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více... 

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...