Neviditelný pes

RECENZE: Ondřej Müller (ed.), Imperium Bohemorum - Fantastické dějiny zemí Koruny české

24.6.2009 0:05

Imperium BohemorumTOPlist… V celých českých dějinách najdeme jen pár kontrafaktuálů, které bývají občas přetřásány v laických diskusích (a historikové se jim vyhýbají jako čert kříži)…“

Přední autoři domácí fantastické tvorby se chopili zdánlivě jednoduchého úkolu: spodobnit naši vlast za předpokladu, že by se v některém z významných zlomových okamžiků dějin události vyvíjely poněkud jiným směrem, než je známo z dějepisu. Téma, jak stvořené pro popuštění uzdy fantastickým představám, však představuje mnohá úskalí, které překoná jen ten, kdo svou představivost dokáže svázat a omezit znalostmi historie, dobových reálií a souvztažností. Právě to umožní čtenáři uvěřit příběhu, vidět v něm možné alternativní dějiny a přistoupit rovnocenně na onu hru „co by, kdyby…“. Protože se autorům tuto překážku podařilo zdolat, můžeme čekat už jen to, zda se rozhodnou předestřít nám svou vizi zahalenou v hábitu skepse a beznaděje, nebo v paprscích optimismu a úspěchu. Je dobře, že se v této antologii setkáváme s obojím, ať už u děje nebo hlavních postav. Ty jsou velmi různorodé, protože někdo si troufl použít skutečnou dobovou postavu, někdo vytvořil nového Hrdinu své doby a někdo dokonce začlenil původně mýtickou postavu do dnešní reality, kde působí nadmíru věrohodně. Proto nás ani nepřekvapí různorodost a bohatost jazykového vybavení postav. Vyzdvihla bych velmi precizní práci se slovy v díle V. Kadlečkové a na druhé straně výrazové prostředky na hranici pochopitelnosti u J. J. Oščádala. A podobná různorodost nás čeká i v zasazení do té které doby, v bohatosti a hloubce popisu, v bohatosti děje, jeho tempu a plynulosti.

Po několikerém přečtení jsem si sestavila žebříček hodnocení jednotlivých povídek. Pak jsem si přečetla tu „nejhorší“ a zjistila jsem, že není špatná. Je jen jiná, než ta, které mi vyhovují. A v tom vidím největší přínos této sbírky: je tak různorodá, tak pestrá a nápaditá, že si každý čtenář určitě najde tu svoji nejlepší povídku, ke které se bude rád vracet. A přitom občas nahlédne i na ostatní, které jsou teď momentálně méně líbivé, ale časem… kdo ví?

K nesporné kvalitě této knihy přispívají i výtečné ilustrace, reprezentativní obálka na pevné vazbě a celá grafická úprava včetně tisku na solidním papíru.

Hodnocení: 90%.

Do současné doby byla v souvislosti s touto knihou udělena následující ocenění:

Ceny Akademie SFFH za rok 2007:

 • Nejnadějnější nováček/zvláštní cena/počin roku – Ondřej Müller
 • Nejlepší domácí výtvarník – Milan Fibiger
 • Nejlepší česká a slovenská povídka – Vilma Kadlečková: O snovačce a Přemyslovi
 • V této kategorii měla sbírka tři z pěti nominovaných povídek
 • Nominace na nejlepší antologii

Seznam autorů a děl:

 • Vilma Kadlečková: O snovačce a přemyslovi
 • Ondřej Neff: Rudolfínské mystérium
 • Josef Pecinovský: Terra Australis
 • František Novotný: Útok na oceán
 • Jiří W.Procházka: Válka s goky
 • Jan Poláček: Cesta hrdiny
 • Ivona Březinová: Přemci
 • Jana Rečková: Země bez křídel
 • Vladimír Šlechta: Krev anděla
 • Jan Jam Oščádal: Abbadon-Pierot 47, domov můj

Sestavil Ondřej Müller

Ilustrace: Jozef Gertli Danglár, Bohumil Fencl, Milan Fibiger, Renata Fučíková, Tomáš Kropáček, Zdeněk Mézl, Jaroslav Sieratovski, Petr Urban a Martin Zhouf

Imperium Bohemorum - Fantastické dějiny zemí Koruny české
Müler, Ondřej (ed.)
Nakladatel: Albatros
Obálka: Martin Zhouf
Redakce: Ondřej Müller, Jolana Ryšavá, Lubomír Kuba
Rok vydání: 2007
Počet stran: 528
Rozměr: 155 x 210
Provedení: hardback
Cena: 319 Kč

Alča


zpět na článek