1.12.2023 | Svátek má Iva


RECENZE: Dáša Hábová, Boj o Domhan

3.3.2010 0:05

Dáša Hábová Boj o Domhančást první EpochaTOPlistSvět, jak jej pamatujeme, už není. Krev mužů, žen a dětí zbrodila zemi, bolestný nářek umírajících draků se nese nad královstvím. Odvěcí vládcové byli vyhubeni podlými zrádci, jimž v žilách koluje čisté zlo. Doba draků končí, ale jako bájný pták fénix z vlastního popela povstanou jednoho dne staří vládcové této země a dívka zrozená v roce Ohně bude kráčet s draky, aby společně vrátili zemi jejím právoplatným vládcům…

Domhan byl od pradávna domovem draků. Pak přišli lidé a chtěli celou zemi jen pro sebe. V krutých bitvách draci prohrávali a byli by zcela vyhubeni, nebýt skupinky lidí, která je chránila. Dračí lidé se spolu se svými chráněnci uchýlili na ostrov Doru, kde žili ve vzájemném porozumění. Když přišly na lidi v Domhanu špatné časy, Dračí lidé spolu s draky za pomoci magie zachránili celou zemi a vůlí všech obyvatel se stali dědičnými vládci panství. Tak spolu žili po mnoho let vedle sebe obyčejní i Dračí lidé, za přítomnosti draků a magie Domhan vzkvétal a nebyl důvod k žádným rozepřím. Časy se však mění…

Část první nás vítá na Doře, ostrově plném magie a kouzel, kde pod vedením nejvýznamnějšího mága Domhanu, Mistra Agestara, cvičí děti od útlého věku své dovednosti. Zaměříme se na trojici nerozlučných přátel – Reda, králova synovce, Goraka, syna správce města Selozu a osiřelou Lannu, narozenou v magickém roce, která disponuje netušenými silami. Zatímco děti vyrůstají, v Domhanu se schyluje k zásadním událostem. Gorakův otec je v čele lidí, kteří už mají dost kouzel, draků a Dračích lidí a připravují změnu na postu panovníka. Nejprve je třeba zlikvidovat následníka a potom samotného krále. Gorak o chystané akci ví, jen nedokáže domyslet její následky. A ty jsou strašné – jeho otec je popraven, Red se přes svůj odpor stává králem a Lanna se svými těžce zvládnutelnými schopnostmi opouští Doru. S postupem času se celou říší šíří odpor k vládci a Gorak s Lannou se aktivně zapojují do vzpoury. Chystá se rozhodující bitva a nikdo si nemůže být jist vítězstvím…

Dáša Hábová Boj o Domhan část druháČást druhá nás zavádí do Domhanu krátce po smrti vládce Goraka. Platí zákony o zákazu magie, přechovávání draků a vystupování proti novému královskému rodu. S tím vším by se lidé dokázali smířit, s čím se však smířit nedokážou je nařízení, že v každém roce Ohně musí být všechny holčičky ihned po narození usmrceny. Za to může proroctví Mistra Agestara, které praví, že dívka se znamením draka na zádech zachrání Domhan a vrátí do něj řád. A tak sledujeme krátké úryvky ze života těch, kteří přišli o dítě jen proto, že se narodilo v prokletém roce.

Po sedmi stoletích se osamělý lovec v dalekých divokých horách ujal dvou nalezenců, kteří se stali nerozlučnými přáteli: dráčka pojmenoval Tairy a dívenku s drakem na zádech Aya. Po smrti lovce se Aya dokázala v pustině postarat sama o sebe i o draka. Jednou Tairy zachránil mladého prince a ten z vděčnosti slíbil, že až se stane králem, povolí drakům volnost a svobodu. Za několik let se Aya dozvídá o smrti starého krále a vydává se na dalekou cestu do hlavního města připomenout mladému králi jeho slib…

Mladá autorka nás ve svém románu seznámila s novým světem Domhanem. V první, kompaktnější části, se děj odehrává v průběhu několika málo let, v té druhé se jen prostřednictvím krátkých samostatných příběhů přeneseme přes sedm století do doby, ve které děj opět souvisle pokračuje. Zde je třeba položit otázku, zda opravdu byl nutný tak výrazný časový odstup, protože podle autorky během něj nedošlo k žádnému zásadnímu vývoji společnosti, což je při takové délce přece jen těžko uvěřitelné. Navíc má čtenář opravdu silný pocit, že se vrací do téhož prostředí, postavy mají podobnou mentalitu a společnost tatáž pravidla a zásady.

V úvodu prvního dílu je patrná výrazná snaha o co nejdůkladnější seznámení s hlavními hrdiny, takže čtenář vnímá prostředí Dory silně zkresleně – kromě hlavních čtyř postav působí ostrov pustě, přestože by měl být plný dětí. Později dochází k rozšíření počtu postav, ale všechny působí hodně izolovaně, nenacházejí ve svém okolí rovnocenné partnery. Ve druhém díle je vývoj postav podobný a ještě výrazně ochuzený o to, že se zde v podstatě nevyskytuje žádná magie.

Díky nadprůměrné pozornosti autorky se nám však postavy představují v maximálním rozsahu svých osobních a především emocionálních charakteristik. Tak se stává, že zapomínáme na prostředí a dějovou linii, protože všechna pozornost je upřena k tomu, jak ten který hrdina řeší své problémy v citové oblasti, ať už se jedná o vztahy k přátelům, partnerům nebo autoritám. To je také to hlavní, co určuje tempo celého příběhu. Za vrchol prvního dílu by se dal považovat závěr v podobě obrovské rozhodující bitvy mezi draky, jejich magií obdařenými stoupenci a lidmi, podporovanými jen nenávistí a touhou po vítězství, avšak tahle bitva skončí dřív, než vlastně pořádně začne. Ve druhém díle už je závěrečný boj mnohem barvitější a reálnější, snad díky nepřítomnosti čehokoliv kouzelného vyznívá velmi uvěřitelně a výsledek boje o Domnan dopadne přesně podle očekávání.

Co je třeba obzvlášť zdůraznit je jazyk a styl, jakým je kniha psána. Ať už si čtenář o ději či postavách myslí cokoliv, je nucen a pobízen k další četbě, která jej spoutává a vtahuje do další části, takže nemá chvíli na oddych. Nejsou zde prostě hluchá místa, každé slovo má svůj význam na svém místě. Snad jedinou odtažitou a samostatnou částí jsou krátké příběhy ze sedmisetletého mezidobí, ale i ty zde mají své opodstatnění. Jsou totiž nesmírně emočně vypjaté s důrazem na celou šíři tragédie v nich zobrazené.

A v tom jistě mnohý čtenář spatří silnou stránku a hlavní poslání této knihy. Boj o Domhan není v ničem nový a výjimečný – přesto se však i přes drobné chyby dobře čte a snaží se především ukázat hloubku, různorodost a rozpětí lidských emocí, které mohou být společné pro nás i obyvatele Domhanu.

Hodnocení: 50 %.

Dáša Hábová: Boj o Domhan, část první (část druhá)
Vydavatel: Nakladatelství Epocha s.r.o. v edici Pevnost
Rok vydání: 2009
Ilustrace na obálce: Lubomír Kupčík
Formát: paperback 105x165
Počet stran: 282 (242)
Doporučená cena: 129,- (129,-)

Alča


Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více... 

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...