Neviditelný pes

Počátky Zlatého věku 19: Velikáni i ti menší (Leiber, Rothman, Rocklynne)

9.6.2010 9:05

Tento text naleznete i na www.sarden.cz, kde můžete bez registrace diskutovat a využívat mnoha dalších výhod.

TOPlistV tomto díle našeho cyklu se zaměříme na autory, jejichž jména začínají písmeny "L" až "R".

Bohužel budeme muset minout takové velikány jako byl Fletcher Pratt (ten sice začal publikovat již v roce 1928, jeho nejranější a jediná v češtině dostupná povídka je však až z roku 1950) nebo Eric Frank Russell (ten začal publikovat v roce 1937, v češtině dostupná jeho nejranější práce je však až z roku 1948).

Americký spisovatel Fritz Liber (1910-1992) počal s ohledem na svůj věk publikovat relativně pozdě – až v roce 1939, kdy mu v magazínu Unknown vyšla povídka Two Sought Adventure patřící do Leiberova celoživotního cyklu o Fafhrdovi a Šedém Myšilovovi.

Díky nakladatelství Triton má z rané tvorby Fritze Leibera český čtenář k dispozici všech prvních pět příběhů patřících do shora zmíněného cyklu – ty pocházejí z let 1939-1943. V roce 1944 pak Leiberovi vychází povídka "Zdravý rozum", v níž autor řeší následující problém – pokud jsou všichni členové společnosti šílení, pokud "se odchylka od normy stane normou" a "neschopnost přizpůsobit se stane normou přizpůsobivosti", kde se nachází hranice odlišující ještě normální od již nenormálního?

Americký fyzik Milton A. Rothman (1919-2001) zavítal do hájemství SF víceméně ojediněle. Z jeho povídkové tvorby (romány nepsal) má český čtenář k dispozici povídku z roku 1939 "Těžká planeta". Na planetě s ohromnou gravitací ztroskotá pozemský raketoplán – okamžitě se stane středem zájmu dvou soupeřících skupin, které předpokládají, že by na jeho palubě mohl být atomový reaktor, protože ten jediný by mohl obyvatelům planety s obrovskou gravitací umožnit vzlétnou do vesmíru.

Tato Rothmanova povídka mne vůbec nezaujala – chybí v ní pointa, děj je příliš popisný, a srovnám-li ji s povídkami jiných autorů vzniklými ve srovnatelném období (třeba s Rocklynnovou povídkou zmíněnou níže), pak působí ploše a nevyzrále. Spíše je tak zajímavé prostředí, do něhož Rothman svoji povídku situuje.

A nakonec jsem si nechal naprostou lahůdku. Jméno amerického spisovatele Rosse Rocklynna(jedná se o pseudonym, jeho skutečné jméno bylo Ross Louis Rocklin a žil v letech 1913-1988) pravděpodobně českému čtenáři již vůbec nic neřekne – mimo jiné i proto, že z jeho povídkové tvorby (romány nikdy nepsal) tomuto autorovi v češtině vyšly pouze dvě povídky. Jedna je z roku 1950, a druhá, která je pro naše téma zajímavá, pochází z roku 1938.

Ross Rocklyn počal publikovat v roce 1935 – jeho první povídka Man of Iron vyšla v Astoundingu, a v tomto periodiku pak vyšla i většina jeho raných povídek.

V červnovém čísle Astoundingu v roce 1936 vychází Rocklynnovi povídka At the Center of Gravity, v níž poprvé přivádí na scénu dosti svéráznou dvojici hrdinů prožívajících dobrodružství ve vesmíru: jde o zločince (ovšem gentlemanského) Edwarda Deverela, a poručíka Meziplanetárních policejních jednotek Johna Colbieho, který Deverela pronásleduje. A právě při tomto pronásledování se oba společně dostávají do různých šlamastyk, z nichž se mohou dostat pouze tak, že rezignují na své předem dané role kočky a myši, a začnou spolupracovat.

Prvé takové dobrodružství prožívají na asteroidu Vulkán poblíže Slunce, druhé pak na Jupiteru v povídce z roku 1937 Jupiter Trap.

V pořadí třetí a poslední povídka tohoto cyklu "Dva muži a zrcadlo" z roku 1938 je dostupná i českému čtenáři. Odehrává se na bludné planetě nazvané Kyklop, která náhodně zavítá do Sluneční soustavy a v gravitačním polic Slunce se zachytí kdesi za Jupiterem. A právě na této planetě se Deverel ukryje před Colbiem. Na planetě je ovšem zvláštní umělý výtvor – obrovské konkávní (= ve tvaru misky) zrcadlo o průměru 1. 000 mil a s hloubkou 300 mil, jehož povrch je velmi hladký. Samozřejmě oba hrdinové tento výtvor zkoumají, nešťastnou náhodou přepadnou přes jeho hranu, a tím započne jejich šílený skluz na druhou stranu zrcadla. Tření je sice minimální, nicméně přesto nějaké je, a to je zbrzdí na opačné straně zrcadla natolik, že jeho hrany nedosáhnou, a začnou klouzat zpět.

Vypadá to, že pro oba hrdiny není z miskového zrcadla úniku a je jim souzeno v něm nekonečně dlouho klouzat sem a tam. Každá zapeklitá situace však má řešení, a tedy i tato. Záleží ovšem na tom, zdali oba hrdinové začnou spolupracovat či nikoliv.

Výstavba povídky je naprosto vzorová. Čtenář s napětím sleduje, zdali hrdinové začnou spolupracovat či nikoliv a zdali jejich zoufalý plán na záchranu vyjde či nikoliv – a přitom mu zcela unikne pointa spočívající v tom, že pro oba hrdiny je nejen důležité se dostat ze zrcadla ven, ale podstatné je také, aby oba obří zrcadlo opustili pokud možno v místě, kde poblíže něho zanechali zaparkovány své vesmírné lodě (v zrcadle se totiž oba nepohybují po přímce, ale díky rotaci planety a velmi kluzkému povrchu zrcadla po křivce zhruba kopírující kyv kyvadla).

Campbell musil být touto povídkou nadšen, a pravdou je, že jí musí být nadšen pravděpodobně každý příznivce hard SF. Poprvé jsem ji četl v roce 1994, a od té doby si její děj velice dobře pamatuji. Možná i proto, že mi strašně moc připomněla nádhernou povídku Hala Clementa "Mít tak s sebou prachovku" (1).

A jenom na připomenutí – Rocklynne tuto svoji vzorovou povídku publikoval v době, kdy Asimov, Heinlein, Van Vogt či Clarke si mohli o své budoucí spisovatelské kariéře nechat jenom zdát.

1) Hal Clement: "Mít tak s sebou prachovku" (Dust Rag; mag. Astounding, září 1956), in ant. Těžká planeta, Mladá fronta 1979 a Triton 2002


BIBLIOGRAFIE ČESKY VYŠLÝCH ZÁJMOVÝCH DĚL LEIBERA, ROTHMANA a ROCKLYNNA

  • Fritz Leiber: "Poklady uprostřed lesa" (The Jewels in the Forest; mag. Unknown; srpen 1939 jako Two Sought Adventure), in pov. cyklus Meče proti smrti, Triton 2006
  • Fritz Leiber: "Ponuré pobřeží" (The Bleak Shore; mag. Unknown, listopad 1940), in pov. cyklus Meče proti smrti, Triton 2006
  • Fritz Leiber: "Vyjící věž" (The Howling Tower; mag. Unknown; červen 1941), in pov. cyklus Meče proti smrti, triton 2006
  • Fritz Leiber: "Potopená země" (The Sunken Land; mag. Unknown, únor 1942), in pov. cyklus Meče proti smrti, Triton 2006
  • Fritz Leiber: "Dům zlodějů" (Thieve’s House; mag. Unknown, únor 1943), in pov. cyklus Meče proti smrti, Triton 2006 a in Pevnost č. 7/2006
  • Fritz Leiber: "Zdravý rozum" (Sanity; mag. Astounding, duben 1944), in ant. Velmistři SF, Baronet + Knižní klub 2001
  • Milton A. Rothman: "Těžká planeta" (Heavy Planet; mag. Astounding, srpen 1939), in ant. Těžká planeta, Mladá fronta 1979 a Triton 2002
  • Ross Rocklynne: "Dva muži a zrcadlo" (The Men and the Mirror; mag. Astounding; červenec 1938), in Ikarie č. 11/1994

Předchozí 18. část.

Jiří Halama


zpět na článek