Neviditelný pes

AKCE+WEB: Cesty obrazotvornosti - 20. Festival spisovatelů Praha

1.3.2010 12:05

TOPlist20. Festival spisovatelů Praha
Nová scéna Národního divadla
6.-10. června 2010

Cesty obrazotvornosti

Festival spisovatelů Praha představil další ze skvělých autorů, účastnících se jeho dvacátého ročníku. Po Nobelovském zahájení a Kráse a bláznovství Jihu, festival otevírá Cesty obrazotvornosti. Mezi žánry fikce a sci-fi rozpolceného romanopisce Iaina (M.) Bankse a spisovatele mnoha tváří Michala Ajvaze prezentujeme na webu www.pwf.cz - jako vždy dvojjazyčně, skrze biografie, fotografie, rozhovory a úryvky do češtiny a angličtiny poprvé přeložených textů.

Michal AjvazMichal Ajvaz

Michal Ajvaz - romanopisec, esejista a básník, jehož texty proměňují Prahu, otevírajíc její domy a ulice novým, nečekaným vizím. „Začátek je děsivější než chaos. Chaos je vždy součástí řádu a patří do našeho světa – zatímco začátek je tichý, slabomyslný chechot šíleného boha, jehož Slovo teprve bude vyřčeno.“

Iain BanksIain Banks

Iain Banks - skotský rebel, užívající své sci-fi a fiction romány jako zrcadlo našeho světa. „Ve skutečnosti záleží jen na tom, co je pravda – a to ne v abstraktním konceptu, ale v praktickém smyslu. Porozumění světu vede skrze pozorování, experimenty, ověřování a nakonec se ještě musíme konfrontovat s důsledky, jež vyvolá. Všechno ostatní jsou pouhé pohádky.“

Festival spisovatelů Praha Michal Ajvaz Iain Banks

Travels of Imagination

Prague Writers´ Festival continues to feature the great authors who will participate on its 20th anniversary. After Nobel prize area and the beauty and insanity of the South the festival brings you into the Travels of Imagination. The novelist Iain Bank and Michal Ajvaz are now presented on www.pwf.cz. As always, bios, pictures, interviews and excerpts brings you into the path of their Travels of Imagination.

Michal AjvazMichal Ajvaz

Michal Ajvaz: Novelist, essayist, poet—his writing recreates Prague, opening its streets and its buildings to an unexpected vision. “The beginning is something more terrifying than chaos. Chaos is always an accessory to order and belongs to our world—whereas the beginning is the quiet, feebleminded guffaw of a mad god, from which the Word will be articulated. ”

Iain BanksIain Banks

Iain Banks: Scottish rebel, he uses his science fiction and fiction works as a mirror—showing us the reality of the World—forcing us to act as pure rebels. “Truth is what matters; not just as an abstract concept but as part of a practical process. We need to search for truth through reason, observation and experimentthat’s what really matters. The rest is just fairy stories.”

Prague Writers Festival


zpět na článek