28.5.2022 | Svátek má Vilém


ZDRAVOTNICTVÍ: Otázky kolem poplatků

20.4.2007

Rozhovor pro Zdravotnické noviny

Jaký je váš názor na návrh ministr Tomáš Julínka na zavedení regulačních poplatků a na jejich navrhovanou výši?

Návrh ministra Julínka považuji za nepromyšlený, nepřipravený krok, který nikomu příliš nepomůže a nezbytné vtažení občana - pojištěnce do systému úhrady zdravotní péče spíše oddálí.

Ano, o peníze jde až v první řadě. Začnu jimi i já. Panem ministrem předložené zavedení poplatků považuji za naprosto nepřipravené. Obávám se, že pan ministr je už nějaký čas mimo medicínu a o situaci v poskytování diagnostické a léčebné péče, o úhradě za ni již poněkud ztratil pojem. (např. už před časem informoval v rozhovoru pro iDnes občany, že návštěva u lékaře stojí 500 Kč). Jeho nejistota se projevovala i v onom způsobu ověřování nálady veřejnosti těmi neurčitými dohady o částkách, postupně se zvyšujících u poplatků ale i u limitů, valné jistoty nebylo v rozsahu výjimek…

Ve výši regulačních poplatků byly a jsou nepochopitelné diskrepance. Napři. vypsání receptu (Rp) na PC zabere několik sekund, vyšetření nemocného pak podstatně déle. Zpočátku byl poměr 20:50, později pan ministr (či media?:-)) poměr dokonce srovnal - vypsání receptu a vyšetření lékařem ohodnotil stejně, při vypsání dvou položek na Rp dokonce výše. No, zdá se, že jen dodržuje to, co prohlásil. Že lékaři si nepolepší.

Zavedení regulačních poplatků není nic objevného, v předložené podobě ani převratného… Předložený model lze považovat za německý, v české (Hroboňově) modifikaci. V Německu lékaři vybírají v ordinacích 10 eur a vybrané peníze odesílají zdrav. poj., neodpovídá-li vybraná a ZP odevzdaná suma počtu vykázaných vyšetření, pak musí lékaři v sousedním Německu těch 10 eur u nemocných urgovat. Na své náklady...

U nás mají sice vybrané peníze zůstat v ordinacích, ale zdrav. poj. zaplatí lékařům o to méně (zda zcela či zčásti, není už příliš podstatné) v platbách za lékaři poskytnutou a tzv. ZP vykázanou péči. Vezmeme-li v úvahu určitou míru nedovýběru poplatků, může dokonce dojít k situaci, kdy vybraná částka bude i nižší než srážka provedená ZP.

Lékaři tedy budou vlastně v čase, který by měli věnovat nemocným, v ordinacích nejen na své náklady vybírat poplatky pro tzv. zdravotní pojišťovny, ale mohou na nedovýběr i doplatit. Budou-li pak, vzhledem k tomu při výběru poplatků, vůči nemocným, no, řekněme, vytrvalí, dozajista jim to na oblibě nemocnými nepřidá.

Též vzhledem k očekávanému poklesu počtu návštěv pojištěnců v ordinacích při stávajícím systému úhrad založeném na unicitnich pojištěncích je nasnadě, kdo na onu tzv. reformu doplatí nejvíce - nejenom finančně, ale i komu bude občany nejvíce spíláno... lékaři a lékařům. S těmi lékaři ovšem zatím nikdo z MZd. nejednal... Lékaři se musí spoléhat na informace z medií, mnohdy více než zkreslené. Bez lékařů se ovsem žádná reforma dělat nedá a neudělá. Úspěšně už vůbec ne...

Za zásadní považuji problém, že je uvažováno pouze o jakýchsi regulačních poplatcích, nikoli o přímých platbách. Ano, o takových, jaké byly i u nás za 1. republiky normální, jaké jsou dnes, do určité míry, např. ve Švýcarsku.

Ano, když už vybírat, tak pak už není rozdílu, jestli vybírat 30 či 300 Kč, práce je s tím stejně. Proč tedy nezavést konečně přímou platbu u lékařů v ordinacích za poskytnutou péči? Nemocný ať si pak u své ZP uplatňuje proplacení celé či alespoň časti zaplacené částky. ZZ, potažmo lékaři by měli platby za poskytnutou péči hned, nemuseli by čekat, až se ZP uráčí poslat alespoň zálohu, nemocní by měli okamžitou kontrolu provedených výkonů a jejich ceny...

Myslíte, že si díky výběru regulačních poplatků finančně polepšíte?

Ne, nemyslím. To ostatně ani není, i přímo dle vyjádření ministra Julínka (prohlásil, že lékaři si nepolepší) , účelem tohoto opatření.

Jak už jsem uvedl, za stávajícího systému úhrad jsou stanoveny částky na nemocného - tzv. unicitního pojištěnce za časové období - pololetí. Tyto částky mnohdy na úhradu poskytnuté peče nestačí, zdrav. zařízení musí péči poskytovat na své náklady. Jedinou možností je k takovým nákladným pojištěncům vyšetřit a ošetřit více na léčbu méně náročných, tzn. levnějších, tzn. výnosnějších unicitních pojištěnců. Dojde-li k poklesu návštěvnosti ordinací v důsledku zavedení tzv. regulačních poplatků, dojde k poklesu počtu zvláště těchto levnějších pojištěnců. No a důsledky? Z čeho zdrav. zařízení uhradí náklady na péči o nákladnější nemocné? Tyto nemocné totiž od návštěvy lékaře žádné regulační poplatky neodradí, protože péči opravdu potřebují, pojišťovny úhradu za tyto pojištěnce nenavýší.... Stát dokonce hodlá platby za své pojištěnce zmrazit..

Celkově shrnuto oč jde - snížit výdaje ze zdravotního pojištění, výběrem dalšího příjmu pro zdravotní pojišťovny pověřit lékaře, na ty pak nechat dopadnout nevoli občanů, nadto občany ujišťovat, jak se za ty poplatky stanou váženými zákazníky... vymyšleno vskutku ďábelsky.

Bojíte se, že vám přibude administrativa? Nebo se těšíte, že při menším počtu návštěv budete mít více času na pacienta?

O nárůstu administrativy nepochybuji.

Pro výběr a evidenci výběru poplatků byl zvolen ten nejprimitivnější a nejpracnější způsob. Asi takový, jakým byl před časem pokus o řešení předávání informací o nemocném mezi lékaři papírovými zdravotními knížkami.

Měli by pacienti platit i při kontrole do deseti dnů?

To je také nesmysl, to se tedy budou všichni nemocní snažit přijít do 10 dnů? To jich moc neubude. A co když se při kontrolním vyšetření přijde na jiné, nové onemocnění? To už pak ovšem nebude žádné kontrolní vyšetření. Už vidím ty dohady s nemocným, jestli je na kontrolním vyšetření či nikoli….

Mají se poplatky za položku na receptu vybírat spíše v lékárně, nebo u lékaře?

Jak už jsem uvedl, pro výběr a evidenci výběru poplatků byl ze všech možných zvolen ten nejprimitivnější a nejpracnější způsob.

Na počátku 21. století se budou mezi lékaři, lékárnami, nemocnými a pojišťovnami předávat papírové stvrzenky….

Proč např. nebyly výběr a evidence poplatků svěřeny těm, kteří peníze určené k financování zdravotnictví vybírají, s vybranými penězi hospodaří, vybrané peníze (po odebrání plánované částky na vlastní provoz) rozdělují..., tzn. zdravotním pojišťovnám? Kdo jediný má v tomto státě evidenci o všech návštěvách pojištěnců ve zdrav. zařízeních? Vyřešilo by se tím mnohé. Na konci pololetí či roku by ve zdrav. poj. sečetli všechny návštěvy nemocných ve zdrav. zařízeních, vynásobili by příslušnou částkou (30 Kč), dle stanovených výjimek by částku rovnou zohlednili věkem (rodné číslo) a onemocněním pojištěnce (Dg), vypočtenou částku by poslali se složenkou svým pojištěncům - třeba jako přílohu svých, jinak celkem zbytečných časopisů (např. POHODA, JISTOTA). Pan ministr by měl konečně něco jako své vysněné individuální. účty, nemocní by měli přehled o jejich, lékaři vykázaných, návštěvách v ordinacích...

A technické provedení výběru poplatků odpovídající počátku 21. století? Již před několika lety (2002 -2003), pokud vím, jednala VZP s jednou renomovanou počítačovou firmou o výměně papírových průkazek pojištěnců za plastové kartičky s integrovaným čipem. Pominu-li možnost ukládání osobních údajů o Dg a léčení nemocného na takové kartičky (mnohem efektivnější, než těžkopádný a ne zcela funkční IZIP), mohly být pouhým zasunutím těchto kartiček do čteček PC v ordinacích či v lékárnách tyto poplatky vybírány a odesílány do ZP. Lékaři a lékárníci by se nemuseli dohadovat s pojištěnci, s výběrem poplatků by neměli prakticky žádnou administrativu, za výběr pro ZP by lékaři od ZP dostávali smluvní odměnu… Čerpání či přečerpání limitu poplatků by si nemocný vyřizoval se svojí ZP.

Změní poplatky nějak vztah lékaře a pacienta?

Ano, změní, obávám se však, že spíše k horšímu.

Budete poplatky vybírat raději před ošetřením, anebo až po něm?

Tuto otázku považuji za naprosto nepatřičnou. Přestože o ty peníze jde…., v medicíně to, naštěstí, dosud neplatí. Lékaře v první řadě zajímá zdravotní stav nemocného a až poté, zda a jak bude jimi poskytnutá péče uhrazena. Že tomu tak není? Ale je! Děje se tak dnes a denně. Ví snad nemocní něco o tom, že lékaři v době, kdy je ošetřují, pravidelně značnou část roku neví, za kolik tak činí? Že dosud nemají dodatek ke smlouvě s jejich ZP? Že lékaři jsou mnohdy nuceni poskytovat péči i s vědomím, že ji nedostanou od ZP uhrazenu, že ji budou muset poskytnout na své náklady?Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!