16.6.2021 | Svátek má Zbyněk


ZDRAVOTNICTVÍ: Elektronický očkovací průkaz jako rozšíření eReceptu

17.5.2021

Poslední více než rok ukázal, jak důležitá je digitalizace, tím spíše ve zdravotnictví. Jestliže do té doby často panovala neshoda, ať již mezi některými zástupci lékařů či politiků, zda má elektronizace zdravotnictví smysl, právě „doba covidová“ ukázala, že pro rozvoj zdravotnictví jsou sdílení dat a elektronizace procesů zcela klíčové. Přitom nezačínáme na zelené louce. Již čtvrtý rok funguje jeden z nejúspěšnějších projektů v této oblasti, a to je eRecept. Přes prvotní skepsi se právě elektronický recept ukázal jako životaschopný a úspěšný projekt a i ti největší kritici nakonec uznali jeho velký přínos pro lékaře, lékárníky i pacienty.

Od začátku bylo přitom jasné, že nepůjde o statický systém, ale že je namístě ho postupně rozvíjet a obohacovat o další funkcionality. Tak byl schválen a v polovině minulého roku spuštěn i sdílený lékový záznam pacienta, ve kterém jsou bezpečně evidovány veškeré předepsané léky daného pacienta. Lékový záznam umožňuje nahlížet ošetřujícímu lékaři, lékárníkovi i pacientovi do přehledu předepsaných léčivých přípravků a odhalit tak případné duplicity v užívaných lécích či nežádoucí interakce, kdy pacient užívá léky, které jsou tzv. proti sobě a mohou mu tak spíše ublížit než pomoci.

Nyní se nabízí další možnost obohacení systému eRecept a navazujícího lékového záznamu. A tou je elektronická evidence veškerých očkování, které pacient absolvuje. Právě očkování zatím nepodléhá žádné elektronizaci, naopak je dnes velmi roztříštěné a záznamy o něm jsou pouze ve zdravotnické dokumentaci vedené jednotlivými lékaři. Neexistuje jakákoliv elektronická evidence, která by byla pacientovi k dispozici.

Ruku na srdce, kdo z nás si pamatuje, kdy přesně a proti jaké nemoci byl naočkován? Tedy kromě těch, kteří byli v těchto týdnech čerstvě očkováni proti covid-19. To je však pouze jedno očkování z mnoha, jakkoliv zásadní pro zvládnutí současné pandemie. I to však bude pravděpodobně muset být v budoucích letech opakováno a bez jednotné elektronické evidence bude pro ty, kteří ho dnes absolvují, obtížné si pamatovat, že mají být přeočkováni například v květnu roku 2023

Právě proto jsem v Poslanecké sněmovně předložil návrh na rozšíření eReceptu, do kterého by se nově ukládaly záznamy o očkování. Mým cílem je, aby existovala elektronická evidence veškerého očkování, které člověk podstoupí od narození až do smrti. Očkování je de facto lék registrovaný ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv a právě proto je na místě ho doplnit do systému spravovanému ze strany SÚKL, kterým je již fungující a zavedený eRecept s lékovým záznamem. Dojde tak pouze k doplnění stávajícího všemi zažitého a hojně užívaného systému. Vždyť Česká republika je dnes premiantem v oblasti elektronické preskripce se zhruba 98 % léků takto předepsanými.

Jak tedy bude elektronický záznam o očkování fungovat?

Návrh předpokládá zřízení centrálního úložiště záznamů o očkování, jakožto součást systému eRecept. Právě integrace do systému eRecept přitom umožní využít veškeré stávající vstupy do systému, což je výhodně zejména pro lékaře tak, aby nemuseli využívat více různých aplikací a zároveň se nezvyšovala administrativa s tím spojená. Žádné nové přihlašovací údaje či softwary. Po aplikaci vakcíny lékař učiní záznam do systému eRecept tak, jak je zvyklý, když pacientovi předepisuje jakýkoliv lék. Pacient by zase ve svém lékovém záznamu měl zobrazena veškerá očkování, která absolvoval, včetně názvu očkovací látky a informací kým a kdy byla vakcína aplikována. Vytvoří se tak jeho elektronický očkovací průkaz. Na tento pak mohou být v budoucnu navázány další funkcionality, jako je očkovací kalendář či automatické upozornění například skrze SMS na nutnost podstoupit po určitém čase přeočkování. To je užitečné zejména u rodičů malých dětí, která absolvují nejrůznější povinná či nepovinná očkování. Ať již jde o vakcínu proti černému kašli či meningokoku. Takto budou mít na jednom místě elektronický záznam veškerých očkování a výrazně se jim tak usnadní plánování očkování jejich dětí.

Výhodou přitom je, že do jednotného systému budou vkládat záznamy o očkování všichni lékaři, u kterých člověk očkování podstoupil, ať je to v dětství praktický lékař pro děti a dorost, či později praktický lékař pro dospělé či jiný specialista, jako například gynekolog, který očkuje proti HPV. Platí tedy zásada, že pacient prochází systémem zdravotnictví a může i v průběhu života měnit lékaře, ale data jdou stále s ním.

V případě potřeby si kdykoliv ve svém lékovém záznamu může pacient svá očkování prohlédnout, případně může požádat o výpis v rámci CzechPointu či od svého lékaře nebo lékárníka. Elektronická evidence očkování tak v praxi využije veškeré výhody spojené s eReceptem, a to včetně jeho přeshraničního využití minimálně v rámci zemí Evropské unie.

Adam Vojtěch


Postarejte se o svou fyzičku i během léta. Soutěžte s pečivem Fit den o hodinky GARMIN
Postarejte se o svou fyzičku i během léta. Soutěžte s pečivem Fit den o hodinky GARMIN

Načerpejte energii díky chlebům Penam Fit den, které jsou určené pro každého, kdo chce být fit. Díky vysokému obsahu vlákniny vás zasytí na delší...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.