Neviditelný pes

VIZE: Oslava 7. listopadu v Praze.

1.11.2022

Povzbuzen úspěchem svých nedávných demonstrací na Václavském náměstí, kde několik desítek tisíc lidí nadšeně volalo po navrácení ruského plynu a odstoupení vlády Petra Fialy, rozhodl výbor Svazu československo-sovětského přátelství uspořádat velkolepou oslavu 105. výročí VŘSR (pro mladší Velké říjnové socialistické revoluce). Proběhne v pondělí 7. listopadu (tedy již za týden) na náplavce mezi Výtoní a Vyšehradskou skálou. Ze skály budou vlát vlajky české, sovětské a ruské. Oslava bude mít název „Nikdy nezapomínáme“.

Náplavka byla vybrána z prostého důvodu: jako mimořádný čestný host připluje z Leningradu (nyní Petrohrad) slavný křižník Aurora, který před 105 léty výstřelem z děla dal povel bolševikům k zahájení útoku na Zimní palác, kde se skrývala Prozatímní vláda. Křižník už vyplul, aby do Prahy dorazil z Finského zálivu přes Hamburk a Labe včas. Německo s průjezdem souhlasilo za podmínky, že na palubě nebudou ostré náboje. Jisté problémy mohou nastat v Čechách, především v Děčíně, kde je pověstný práh, který při nižším stavu vody nedovoluje plavidlům s větším ponorem vplout do Čech. V této věci se vyjednává s Povodím Labe, aby případně pootevřelo střekovský jez. Křižník českou část absolvuje v noci, aby se předešlo provokacím, neboť cestou je několik mostů, což by některé živly mohlo svádět k házení šutráků.

Na slavnosti promluví řečníci známí z předešlých demonstrací pořádaných Svazem (třeba Votroubek, Hrábě, Ponocná a děkan Canc). Standardní projevy odporu k současné vládě budou obohaceny na vzpomínky na doby, kdy plynu bylo dost a pivo stálo 1,20. Po projevech vystoupí na palubě Aurory Alexandrovci. V 18:00 bude slavnost zakončena lampionovým průvodem.

Účast zahraničních řečníků není jasná. Organizátoři mi na dotaz neodpověděli a telefonát na ruské velvyslanectví také nebyl úspěšný. Když jsem vysvětlil, oč se jedná, bylo chvíli ticho a pak jsem slyšel „svoloč češskaja durnaja, šutki i apjať šutki, bljad“ a zavěsil. Jiné postsovětské zastupitelské úřady jsem pak už nekontaktoval.zpět na článek