4.12.2023 | Svátek má Barbora


UDÁLOSTI: Zemanův frontální útok

8.8.2015

Pondělí 3. srpna: Konečně se můžu zase na chvíli vrátit k denním záznamům.

Miloš Zeman zahájil frontální útok na city svého voličského jádra, „dolních deseti tisíc“. Situace je bohužel taková, že vzhledem k davové hysterii ohledně běženců a muslimského nebezpečí osloví teď lidí nesrovnatelně víc, než to tvrdé jádro, a daleko víc, než by jich oslovil kdy dříve.

Cílený útok provedl tentokrát v Blesku.cz, aby ho snad někdo z potenciálních příznivců nepřeslechl. Zrekapituluji jen nejdůležitější momenty. Hlavní sdělení zní: Za prvé, „Nikdo vás sem nezval“. Za druhé, „Když tu jste, musíte respektovat naše pravidla.“ A konečně: „Když se vám to nelíbí, běžte pryč.“ K tomu za prvé: ti lidé nejdou k nám, ale někam jinam, bohužel přitom nemohou náš zemský ráj na pohled např. přeletět (už třeba jen proto, že na to nemají peníze ani vybavení). Za druhé, náš pan prezident může v některých ohledech působit zejména na příchozí z Afriky jako velká autorita, ale v tomto případě se obávám, že pouhé důrazné „Huš, huš, oškliví, ať už vás tu nevidím“ na ně nějak výrazněji nezapůsobí. Pan prezident dále navrhuje nasadit proti vetřelcům armádu. To na jednodušší povahy působí jako razantní krok (podobně jako např. vyvěšení fangle EU na Pražském hradě). Vojáků má být prý 1500, musí o tom rozhodnout vláda, armádní špičky zatím jen sdělily, že s nimi o tom prezident mluvil. Měl by mít taky nějaké bližší představy, co tam ti vojáci dělat (tj. co jiného než řinčet zbraněmi). Přitom jde o nasazení armády proti neozbrojeným civilistům, a to by mělo být zdůvodněno něčím artikulovanějším, než že máme všichni plné kalhoty (tedy všichni ne, ale je hodně takových a pan prezident by toho rád politicky využil).

Ale hlavně a především: těžko se mi zápasí s podezřením, zda se snad pan prezident tak trochu maličko nepokouší o jakési repete toho, co mu nevyšlo bezprostředně po volbách do PS v říjnu 2013. Tedy o politickou manipulaci veřejností, která není zase až tak nevinná. Zemanova virtuální řeč k národu má totiž i mezinárodně politický rozměr. Prezident prohlásil, že imigrační vlna vznikla bláznivým nápadem podniknout invazi do Iráku, pak bláznivým nápadem dělat pořádek v Libyi, totéž v případě Sýrie. Odpovědnost za uprchlickou vlnu mají právě ty režimy, které svými hloupými akcemi tuto vlnu vyvolaly. Tedy především USA za Bushe i za Obamy a ti v Evropě a v ČR, kteří tyto režimy podporovali, doplňuji já. „My“ naproti tomu bychom měli usilovat o potlačení teroristických režimů, jmenovitě Islámského státu, a tím prý odpadne základní příčina migrace. Lví podíl potlačení mají mít „modré přílby“. Pan prezident už nedodal, že k tomu se samozřejmě musíme spojit s Vladimírem Vladimírovičem, už jen proto, že o „modrých přílbách“ svým vetem spolurozhoduje, ale zrovna tohle on přece ani dodávat nemusí.

To, co pan prezident říká, sice na první pohled vypadá jako fantazírování, ale zdaleka to není tak nevinné. Proto je třeba jasně a srozumitelně říci: za prvé zásah v Iráku, Sýrii i Libyi byl nutný, jednak proto, že to byly křiklavě nelidské režimy, jednak proto, že byly ve své divoké nelidskosti naprosto politicky nevypočitatelné, a proto představovaly pro bezpečnost západního společenství soustavnou hrozbu (a pro Vladimíra Vladimíroviče, jakož ostatně i pro jeho předchůdce, byly soustavným zdrojem nadějí). Problém není v tom, že tam Západ zasáhl, ale že zasáhl málo a neúčinně. Není vyloučené, že to bude muset napravit. A za druhé: podle mého názoru není vůbec žádná náhoda, že s tím pan prezident přišel zrovna teď, během prázdnin, kdy jsou všichni na dovolených, pozornost ochabla a dá se prosadit na vlně rozpoutané hysterie leccos, co by jinak nešlo. Neberme to na lehkou váhu! Není vůbec žádná náhoda, že se už zase blíží výročí 21. srpna, den, na který zatím nevyšlo místo mezi našimi státními svátky. Slavme ho tedy v nadcházejících dnech opět, alespoň virtuálně, ale o to pozorněji jako „Den dobré paměti“, a tím spíš, když náš prezident vede zrovna takovéhle řeči.

Paralelně s vnější imigrací u nás probíhá i imigrace vnitřní, podobně divoká. Její obětí se stala obec Červený Újezd u Bíliny a okolí. Podobně jako u vnější imigrace, ani tady nehrozí, že by se imigranti v postižené lokalitě usalašili natrvalo, pobudou tam jen na čas, ale místní obyvatelstvo s nimi má docela problém. Imigrační vlna se předběžně odhadovala na 400 duší, přijelo jich daleko víc (4000 je prý velmi skromný odhad) a nějak se je nedaří vypudit. Jeden z těch, co i po ukončení vlastního programu setrvávají, řekl přítomným policistům: nemůžu vodjet, můj šofér je totálně vožralej. Obec je vůči konání akce úplně bezbranná, probíhá na soukromém pozemku. Pozemek patří podnikateli, který na něm vlastní budovy, s nimiž měl jakýsi záměr, který mu obec neschválila. Poté pozemek pronajal k pořádání „tekna“. To řekl s velkým sebeuspokojením České televizi. Že by to byl udělal obci naschvál, samozřejmě neřekl. Byla by to taky, jak se říká učeně, redundantní informace. Spousta účastníků (snad většina) je z ciziny: ne ovšem ze Sýrie nebo Afghánistánu, nýbrž z Itálie, Španělska, Francie nebo Slovinska. Tam se zjevně podobné opičárny konat nesmí nebo aspoň ne tak svobodně jako u nás (podobný problém byl už v roce 2005). To, že se u nás pořádat smějí, resp. že se smějí pořádat v takové míře, není projevem svobody, ale indolence a bezohlednosti. Bezohlednosti kvůli místním lidem, kteří jsou proti takovému návalu úplně bezbranní. Je to od účastníků akce možná bezděčný, ale obrovitý projev zbabělosti a buranství. Někteří publicisté se za Starých pořádků, v létě 2005, kdy se podobná akce odehrála někde na Plzeňsku, k věci vyjádřili kriticky a dnes se za to kají. Já se k tomu tenkrát taky vyjádřil kriticky (dva mé texty najdete zde a zde), ale dnes se za to kát ani náhodou nehodlám.

Úterý 4. srpna: Lukáš Jelínek píše v Právu (když popisuje peripetie případu exsenátora Alexandra Nováka): „Soud Nováka poslal na čtyři roky za mříže. S předchozím úsilím o zmírnění trestu Novák neuspěl. Ještě 7. dubna 2015 Krajský soud v Ústí nad Labem jeho žádost odmítl. O měsíc později mu ale soud v jiném složení vyhověl.“ Protože mi to nějak neštymovalo s tím, co jsem si o té záležitosti pamatoval, použil jsem google a zjistil jsem, že: Alexandr Novák byl 16. července 2012 pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na 4 roky nepodmíněně. Ve „výkonu trestu“ byl od 2. dubna 2013. 7. května 2015 byl podmíněně propuštěn na svobodu. To, co pan Jelínek napsal, není sice, jak vidno, konec konců v rozporu se skutečností, ale že by si z toho někdo dokázal skutečnost zrekonstruovat, považuji za vyloučené.

Babišova Mladá fronta Dnes věnuje systematickou pozornost majetkovým poměrům nejbližších bližních Davida Ratha. Není sice z hlediska dnešních dní méně zajímavé politické mrtvoly, než je David Rath, ale pohyb ve vlastnictví nemovitostí v tomto společenství během posledních let je skutečně pozoruhodný a zábavný. Budiž jim to přáno. Dr. Rath má hroznou smůlu: slouží jako živoucí doklad toho, že účtování se Starými pořádky probíhá systémem padni komu padni (tedy nejen zrádná pravice, ale i ČSSD). Aby to bylo dokonalé, chybí v tom spolku už jen nějaký oligarcha. Tedy jakýpak nějaký. Je tu jen jeden.

Další události komentovány na www.bohumildolezal.cz
Publikováno s laskavým svolením autora.