8.12.2023 | Svátek má Květoslava


STÁT: Vláda by mohla dovládnout do konce předsednictví...

15.4.2009

... kdyby se našlo dost odvážných poslanců, konkrétně nejméně 41 či nejméně 17 senátorů, dala by se podat žádost na zrušení ústavního zákona o předčasných volbách, protože nedošlo ke třem pokusům o sestavení vlády. Na to, že došlo k porušení ústavy, v různých souvislostech upozorňují profesoři Gerloch, děkan Právnické fakulty UK a šéf katedry ústavního práva, Cepl, emeritní ústavní soudce, či docent Kysela nebo advokát Kalvoda, a vláda by mohla dokončit předsednictví Rady Evropské unie v demisi. Bude zajímavé pozorovat, kam se svým chováním budeme posunovat, jestli směrem na Východ, nebo na Západ. Jestli pochopíme, že v moderní demokracii nevládnou lidé, ale zákony.

Je ale třeba podotknout: Nikdy jsme v tom hlubokém slova smyslu k Evropě nepatřili, protože jsme neprošli normotvorným evropským vývojem, máme jinou právní kulturu, jak často zdůrazňuje profesor Vojtěch Cepl: neměli jsme Francouzskou revoluci (1789), která přišla s legalitou (naopak ještě po roce 1848 byl Havlíček konfinován do Brixenu a zavládl tzv. Bachův absolutismus), ani Výmarskou ústavu z roku 1919, která učinila z Německa Rechtstaat, právní stát, tedy přesvědčení, že občan může všechno, co mu zákony nezakazují, kdežto státní úředníci mohou pouze to, co jim povoluje ústava. Ve Spojených státech šli ještě dál a nastolili vládu práva. Říkají: V USA nevládnou lidé, ale pouze zákony! Naše ústava z roku 1920 byla opsaná zčásti z monarchistické ústavy Rakouska-Uherska a z té jsme zase vycházeli, když se psala narychlo ústava v říjnu a listopadu 1992, jak uvádí profesor Vojtěch Cepl, jeden ze spoluautorů ústavy, pod kterou je podepsaný Václav Klaus.

V první hlavě naší ústavy, článku 2. a odstavci 3., sice stojí: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“

Naši státní úředníci, vládní činitelé, prezident a politici vůbec to bohužel nerespektují, proto je náš, ale i celý středoevropský prostor dodnes tak zásadně jiný a se starou Evropou nekompatibilní.

Tímto jiným pojetím práva, jinou právní kulturou, se náš prostor z Evropy stále vyřazuje a spíš se blíží východnímu pojetí práva, kde moc slouží státu a ne občanům, jak to vidíme v Rusku.

Kdyby státní úředník věděl, že je jen ve službě občanů, kteří mu vymezili přesně, co musí dělat, jak mu to předepisuje ústava, byl by nucen myslet na stát a jeho zájmy, a pak i na jeho roli v Evropě. Hlavní zájem malého státu v době globalizace, hospodářské krize a terorismu je přece být součástí co největšího a dobře fungujícího společenství.

Když si ale ústavu vykládá takový úředník či prezident po svém – o ústavních odbornících hovoří opovržlivě jako o badatelích, kteří se nemají co plést do politiky, viz Václav Klaus v dubnu 2009 – jsme v pasti. Pak už stačí státní zájmy zaměnit za národní zájmy a jsme v mlžině, za kterou se dají snadno skrýt už zájmy čistě osobní.

Hlavní úkoly, před kterými naše společnost nyní stojí, tedy jsou: zvýšit právní vědomí veřejnosti (což je úkol pro média) a dokončit emancipaci justice od politického provozu (což je úkol pro soudce a zákonodárce). Jak známo, kultura čehokoliv, a tudíž i právní, není nic biologicky daného, tu je třeba dlouhodobě pěstovat.

(převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem redakce)

Autor je novinář a spisovatel