7.2.2023 | Svátek má Veronika


ŠKOLSTVÍ: Ať žije multikulturalismus!

26.4.2017

Žijeme v době, kdy je evidentní, že koncept multikulturalismu v západní Evropě selhal. Zejména muslimské menšiny v bývalých západoevropských zemích vytvářejí segregovaná ghetta používající vlastní zákony a záměrně se oddělují od většinové společnosti. V posledních letech se tato ghetta stávají líhní pro islámské teroristy přímo ohrožující naši civilizaci a kulturu. Všechny sociologické průzkumy ukazují, že zejména muslimská menšina se nehodlá do evropské společnosti integrovat.

A právě v této době přichází Česká školní inspekce s doporučením školám jmenovat koordinátory pro globální rozvojové vzdělávání, kulturní a politickou globalizaci a pro vysvětlování migrace. Rada Hl. města Prahy schválila program kofinancovaný z EU s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“. Celková alokace 180 mil. korun. Na „strategické plány multikulturní výchovy a jejich aktivní využití školami“ bylo schváleno 6 mil. korun a na „Výuku v multikulturním prostředí“ na pražských školách bylo schváleno 1,8 milionu korun. Tato alokace prostředků z EU jde ruku v ruce se schválením kvót na přerozdělování migrantů. Jakoby západní Evropa říkala, u nás multikulturalismus selhal, zkuste to vy, výchovou od základních škol.

Rámcové vzdělávací programy na toto téma mohou stokrát říkat, že „negativní aspekty mezikulturních kontaktů jako jsou xenofobie, intolerance a rasismus ohrožují soudržnost demokratické společnosti“, když proti tomu stojí průzkumy veřejného mínění v západoevropských muslimských ghettech, které říkají, že přes 60 % muslimů si přeje, aby právo šaría bylo nadřazeno právu v zemích jejich pobytu. Kdo tady proboha ohrožuje soudržnost demokratické společnosti? Evropská civilizace, která nechce přijmout právo šaría? Evropské Unii pravděpodobně nelze pomoci, když evidentně hroutícím se konceptem multikulturalismu indoktrinuje naše děti. Zasáhnout by měli rodiče, kteří by se měli více zajímat o to, co se s jejich dětmi děje v době, kdy se mají ve škole vzdělávat. Dobře financované „neziskovky“ jím místo matematiky vymývají mozek.

Právo, 24.4.2017