5.12.2023 | Svátek má Jitka


RADAR: Starosta Trokavce se zbláznil

7.1.2008

Jan Neoral, starosta podbrdské osady Trokavec, je už svými výlevy proti americké radarové stanici znám široko daleko. Jeho projev se postupem doby radikalizuje, ovšem podle posledního výplodu jeho ducha to vypadá, že je postižen závažnou psychickou poruchou.

V odpovědi jednomu čtenáři propagandistických stránek Trokavec.cz totiž napsal následující řádky:

Zamyslete se nad otázkou, proč uznávat právo Spojených států vlastnit, vyvíjet a hlavně v praxi na území jiných států zkoušet své nové jaderné zbraně, to není nebezpečím pro celý svět? Zřejmě nevíte, že si USA své nové jaderné zbraně zkoušely například v Afgánistánu, kde atomovými bombami zničily např. centra stará tisíce let. To podporujete? Vyvraždění tisíců místních obyvatel a následný hladomor milionů lidí je nezajímal, proč také, když je nikdo nesoudí jako válečné zločince a neplatí pro ně mezinárodní právo ? Ani nyní nikoho nezajímá již osmset tisíc zabitých civilistů v Iráku, to jsou jenom čísla, že? O následcích použití jaderných zbraní Američany v těchto oblastech ani nemluvě. O tom se v novinách nepíše, tak to podle Vás neexistuje? Evidentně podléháte kampani ve sdělovacích prostředcích za účelem preventivního vymývání mozků, zjistěte si laskavě fakta.

K tomu lze jen dodat, že je přece jenom určitý rozdíl mezi výbuchem atomové pumy a vánoční prskavkou. Při výbuchu jaderné bomby se uvolňuje značné množství energie, a to v podobě tlakové vlny, tepelného záření (v epicentru až 4000° C), ionizujícího záření a radioaktivních látek. Explozi zároveň doprovází elektromagnetický impuls...

Otřes půdy dokáží zaznamenat seismografy po celém světě, tepelné záření se projeví v okruhu stovek metrů až kilometrů, radioaktivní záření má devastující účinek na všechny organismy v dalekém okolí a radioaktivní mrak může plout tisíce kilometrů, přičemž jeho pouť doprovází radioaktivní spad. S výjimkou ionizujícího záření, jež je poměrně rychle pohlceno atmosférou, lze všechny druhy uvolněné energie vysledovat i na velké vzdálenosti a radioaktivitou zamořené území zůstává neobyvatelné po dlouhá desetiletí, ne-li (z hlediska trvání lidského života) navěky. Tyto všechny účinky lze zjistit nejen pozemskými přístroji, ale také aparaturami na vědeckých a špionážních družicích.

Domnívá se snad pan Neoral, že všechny státy a jejich sdělovací prostředky by mlčely byť jen po jediném atomovém výbuchu? Myslí si, že by zůstali potichu ekologističtí, protiameričtí fanatici? Samozřejmě, že ne, přesto jsme až dosud nezaznamenali jedinou reakci, jediný protest.

K panu Neoralovi se na oněch podivuhodných stránkách přidává další odborník, který dokonce tvrdí, že Spojené státy shodily atomovou bombu i na palestinské území – tedy do těsné blízkosti svého izraelského spojence...

Oba tito pánové mají v demokracii samozřejmě právo vyslovit svůj názor, nicméně jejich tvrzení svědčí o závažné duševní poruše, kvůli níž by už přece jenom měli být umístěni do psychiatrické léčebny. Věřme tedy, že naši „humanisticky“ zaměření spoluobčané typu pana Tamáše a jeho přátel budou co nevidět nosit limonádu a chlebíčky panu Neoralovi do Bohnic.

Ostatně o panu Neoralovi platí staré úsloví: bývalý komunista je totéž jako bývalý černoch. Trokavecký starosta jeho pravdivost potvrzuje i slovy, která připojil na závěr svého tvrzení o jaderném úderu Američanů v Afghánistánu, slovy jak vystřiženými z ideologické příručky Komunistické strany Československa:

A ještě něco, zajeďte si do Spojených států podívat, v jaké bídě, nemocech a s jakým vzděláním žije velká část tamějšího obyvatelstva a jaká je ve skutečnosti americká demokracie.