27.9.2023 | Svátek má Jonáš


PRÁVO: Vyšetřovatel Mazánek je podezřelý

12.7.2012

Neomlouvá-li neznalost zákona občana, musí i pouhá neznalost Ústavy pro představitele státní moci být trestná. Nezkreslují-li média rozhodné skutečnosti trestního stíhání Vlasty Parkanové, je vyšetřovatel Mazánek podezřelý ze zneužití pravomoci k rozvracení ústavního zřízení republiky. A to v zájmu cizí moci. Pádem vlády se dostane k moci KSČ, která se dožaduje vystoupení ČR z NATO.

Od r. 2000 jsem byl v rozporu s obecnými zásadami uznávanými civilizovanými národy (čl.7 Úmluvy o ochraně základních lidských práv č.209/92 Sb.zák.) jako advokát výslovně z vůle Úřadu vlády ČSSD trestně stíhán nikoliv jen za jednání, které podle zákona není trestné, ale za jednání, kterým jsem plnil zákonem uloženou povinnost.

Moje trestní oznámení specializovanému útvaru Vrchního státního zastupitelství v Praze, podávané v souvislosti s podezřením, že ČSSD proti mě zneužívá BIS, předal Sněmovní výbor Parlamentu ČR pro kontrolu BIS v r. 2001 tehdejšímu řediteli BIS Jiřímu Růžkovi jako závažný poznatek k dalšímu využití.

Po kolotoči účelových procesních obstrukcí Vrchní státní zastupitelství v Praze moje trestní oznámení odložilo. V červnu 2003 nato vláda ČSSD jmenovala současného ředitele BIS Jiřího Langa.

Jiřímu Langovi se v BIS přezdívá "sběratel". Při sbírání kompromitujících materiálů je "pečlivka". Nedozírný vyděračský potenciál dynamicky narůstajících kapacit průmyslového slídění BIS veřejnost ani netuší. Kdo používá mobil, toho je možno odposlouchávat i v posteli. To ví už každý.

Kdyby jen mobily. Všude ve světě se ví, že kdejaký hacker se dostane i do těch nejostřeji chráněných databází. Česká republika je jediný stát, kde to prý nejde. V čím zájmu?

Kde jsou "tajemství" soudních řízení, bankovních dat, dat dopravních, pojišťovacích a dalších společností, institucí, lékařských zařízení atd. atd. pro BIS s ročním rozpočtem 1,2 miliardy korun? Za všechny ostatní zmiňme např. případ majetkoprávního vypořádání manželství bývalého ministra hospodářství Kocourka. Česká republika je jediný mně známý stát, který v rozporu s obecnými zásadami uznávanými civilizovanými národy řeší majetkoprávní vypořádání manželů trestním právem.

Proč? Protože exministra Kocourka pro jeho výrok, že Temelín by měly dostat USA, bylo třeba v souvislosti s "návštěvou" Putinova emisara Žukova v ruském zájmu o Temelín mediálním skandálem "odstřelit", aby mohl být vyměněn za Kubu.

Mohou-li i ústavní činitelé takto beztrestně veřejně v zájmu cizí moci být trestně stíháni za takový nesmysl, jako je občanskoprávní institut majetkoprávního vypořádání manželů, přeji ze srdce každému, kdo tvrdí o jiném, kdo je trestně stíhán, aby se před soudem obhájil, aby v prvé řadě proti němu jako občanovi nechráněnému žádnou imunitou bylo co nejdříve zahájeno trestní stíhání. Vždyť o co jde. Před soudem se "očistí".

Než se "očistí", užije si. Až - jako já v r. 1999 - bude potkávat známé, kteří po zveřejnění jeho "kriminality" v médiích budou v úžasu, že je ještě na svobodě. Rozvrácená rodina, vztahy a co zůstane nerozvráceno? Kdo za to ponese odpovědnost? V České republice nikdo. Jestli vůbec, jakou almužnu dostane za trestní stíhání, když Vladimír Hučín za léta věznění dostal 100 tisíc korun? Výsměch spravedlnosti.

Že nemůže být zahájeno trestní stíhání proti komukoliv? V zemi, kde je beztrestně možno trestně stíhat za plnění zákonem uložené povinnosti i advokáty?

Ze srdce přeji každému, kdo tvrdí o jiném, aby se před soudem obhájil, aby on sám jako občan na vlastní kůži si co nejdříve užil, co je to zneužití státní moci k beztrestnému kriminalizování kohokoliv, které mezinárodní Úmluva č.143/88 Sb.zák. hodnotí jako kruté, nelidské a ponižující zacházení, které zakazuje a jehož zločinnost staví mezinárodní právo na roveň fyzickému mučení.

Dokud nebude důsledně vyvozována trestní a majetková odpovědnost proti úplatkářství veřejných činitelů za zneužití pravomoci orgánu činného v trestním řízení, lze si v České republice beztrestně "objednat" trestní stíhání kohokoliv. Proto dokud nebude důsledně vyvozována odpovědnost za zneužití pravomoci orgánu činného v trestním řízení, neměla by v České republice být vydána trestnímu stíhání nejen Parkanová, ale žádný občan.

Nezkreslují-li média rozhodné skutečnosti trestního stíhání Vlasty Parkanové, má být Vlasta Parkanová trestně stíhána za podpis smlouvy o nákupu letounů CASA.

Zajímavé. Člověk by řekl, že obdobně v kauze ProMoPro bude za podpis smlouvy už dávno trestně stíhán ředitel Topolánkova Úřadu vlády Novák. Na rozdíl od Parkanové ale Novák "jen smlouvu formálně podepsal". Takže jsou trestně stíháni všichni okolo, jen ne Novák. Není to proto, že podpisem smlouvy plnil úkoly BIS?

Nepodepsal Novák smlouvu v kauze ProMoPro, aby mohl být trestně stíhán, a když ne trestně stíhán, alespoň mediálně lynčován ministr obrany Vondra?

Neviditelná ruka Putinovy vertikály moci připravuje v Česku komunistický převrat. KSČ se svojí "připraveností" na převzetí moci k vystoupení ČR z NATO netají. Lidové milice nejsou třeba. "Průzkumy veřejného mínění", s počítačovým "zpracováním" výsledků voleb, Lidové milice v konzumním věku plně nahradí.

V zemi, kde se beztrestně falšuje všechno od potravin přes soudní protokoly až po vysokoškolské tituly, může jenom blbec věřit, že právě jen "průzkumy veřejného mínění" jsou to jediné, co se falšovat beztrestně nedá a s čím se "neobchoduje".

Armáda je asi poslední institucí, která ještě není pod vlivem BIS. Je třeba dosadit ministra obrany, který by v armádě sehrál obdobnou úlohu jako agent NKVD Ludvík Svoboda v únoru 1948. K úloze Svobody se ministr Vondra skutečně nehodí.

Nezkreslují-li média rozhodné skutečnosti trestního stíhání Vlasty Parkanové, má být Vlasta Parkanová stíhána za škodu přes šest set milionů korun, kterou měla podpisem smlouvy o nákupu letounů CASA - za cenu stanovenou kým, přece ne jí? - způsobit tím, že si nezadala externí odborný posudek na cenu letounů, jehož zadání jí zákon ani neukládá. Měla se dopustit zločinu, když se spokojila s odhadem ceny letounů experty ministerstva obrany, který byl o více než 600 milionů korun vyšší, a rozdílem tak vznikla škoda.

Jsou trestně stíhání ti, kdo cenu stanovili? Nazvěme je znalci. Znalci ministerstva obrany, kteří cenu letounů CASA do smlouvy o nákupu letounů stanovili? Nejsou-li ti, kdo cenu stanovili, trestně stíháni, není tomu tak proto, že úplatný odhad ceny letounů provedli v zájmu toho, komu šly ve skutečnosti peníze z rozdílu? Má být namísto znalců trestně stíhána Parkanová? Parkanová znalec není. Způsobila škodu přes 600 milionů korun Parkanová podpisem smlouvy nebo znalci ministerstva obrany stanovením ceny letounů?

Takhle to vypadá, že nejenže Parkanová má být v rozporu s mezinárodními závazky České republiky na ochranu základních lidských práv a svobod trestně stíhána za porušení povinnosti, kterou jí zákon neukládá, ale vyšetřovatel Mazánek, jak jinak než na politickou objednávku, koho jiného než ČSSD či spíše jí dosazeného vedení BIS, trestní odpovědnost znalců ministerstva obrany úmyslně pominul, aby mohl zahájit trestní stíhání Parkanové. Politické objednávce nasvědčuje i reakce ČSSD.

Proč? K odstínění kauzy Rath. Schéma obdobné z řady kauz. Za všechny např. aféra vraždy Kočky na křtu Paroubkovi knihy. Sotva k vraždě došlo, světe, div se, kde se vzala, tu se vzala, "přebila" ji aféra "udavače" Kundery. Než dozněla, kdo si vzpomněl na vraždu Kočky? Profesionální rutina.

K dokončení rozvratu koalice. Rozbít koalici s převahou 15 hlasů dá práci. Taky se na tom pracuje od r. 2010. Ke komunistickému převratu využitím "průzkumů veřejného mínění" k zakrytí zfalšování počítačového zpracování výsledků voleb už zbývá málo.

Neznám závěry rozboru Legislativní rady vlády ministru Kalouskovi. Podle mých osobních zkušeností zneužíváním státní moci projevil vyšetřovatel Mazánek minimálně hrubou neznalost ústavního a s ním souvisejícího mezinárodního trestního práva, kterému zákonná úprava odporovat podle Ústavy nesmí. Úmyslně, či z nedbalosti? Nebezpečnost zneužití pravomoci orgánu činného v trestním řízení k rozvracení ústavního zřízení republiky je za daných okolností pro společnost stejná.

Ministr Kalousek nekonal správně, když vyšetřovateli Mazánkovi volal, pokud mu vůbec volal. S vyšetřovatelem nezávislým na Ústavě nemá co volat žádný ministr. Vyšetřovatel Mazánek je za způsob výkonu své pravomoci plně odpovědný. O nezávislosti orgánů činných v trestním řízení na Ústavě může mluvit jenom osoba náležitě mdlého rozumu, či podlých úmyslů.

Ministr Kalousek je vázán ústavním slibem člena vlády uvádět Ústavu v život. Je tedy nikoliv jen oprávněn, ale přímo povinen podle závěrů rozboru Legislativní rady vlády podat na vyšetřovatele Mazánka trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci k rozvracení ústavního zřízení České republiky Nejvyššímu státnímu zástupci ČR Pavlu Zemanovi.

Jinak do doby, než bude trestně stíháno úplatkářství veřejných činitelů zneužitím pravomoci orgánů činných v trestním řízení hrozí beztrestné trestní stíhání "na objednávku" doslova každému. Ústavním činitelům, stejně jako občanovi. Kdo je ohrožen více? Ústavní činitel, nebo občan? U občana netřeba se ohlížet na imunitu. Platí ještě Ústava?