25.9.2023 | Svátek má Zlata


PRÁVO: Videoteminály

19.4.2010

aneb Stejně si myslí, že jsme blbci

Poté, co byl po otevřeném odporu především pražských starostů smeten v dolní komoře Poslanecké sněmovny skandální pozměňovací návrh novely rozpočtového výboru (jehož spoluautorem byl i ředitel Státního dozoru Ministerstva financí), byla přijata původní novela, která by měla situaci zlepšit. I když…. i podle této novely budou platit stará povolení na videoterminály ještě tři roky po nabytí účinnosti případné vyhlášky města jejich provoz zakazující.

A nejen toho dosti. Již se objevil v tisku záměr ODS, že se tato lhůta v Senátu prodlouží na let pět. Poslanec a někdejší pedagog Gandalovič to odůvodňuje slovy, že je to rozumnější lhůta, kterou doporučilo i ministerstvo financí. Na delší termín prý tlačí sázkové firmy a pokud by zůstal tříletý, hrozily by arbitrážemi kvůli státem zmařené investici.

No bodejť by delší lhůtu nedoporučovalo ministerstvo financí, respektivě jeho Státní dozor nad loteriemi. Stávající loterijní zákon v §18 odst. 3 výslovně dovoluje povolení výherních hracích přístrojů v hernách nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. A současně nařizuje ministerstvu financí používat pro povolení dle §50 odst.4 (dle kterého vydává povolení na videoterminály) přiměřeně ustanovení zákona.

Ministerstvo financí si tak přiměřenost ročního povolení na výherní hrací přístroje u mnohem nebezpečnějších videoterminálů vyložilo jako deset či patnáct let v hernách (u nás dokonce v trafice na autobusovém nádraží) a takto vydávalo svá povolení. Proč asi? No přeci právě pro situaci, která nastala. Aby se jich nedotkl ani případný zákaz, aby stará povolení platila po dostatečně dlouhou dobu (však se do doby vypršení platnosti něco nového najde). A protože tři roky se zdají málo, tak jich bude pro jistotu pět. Prý hrozí arbitráže… myslím si, že spíše než obavou z arbitráže by se měli poslanci (a také policie) zabývat tím, jak potrestat ty úředníky Státního dozoru Ministerstva financí, kteří tak neuvěřitelně a do očí bijícím způsobem systematicky porušovali zákon stanovující délku povolení na dobu maximálně jednoho roku… jen nebyli tak hloupí jako Dolejš či Šustr.

V Chrastavě dne 18. 4. 2010

starosta Chrastavy