3.12.2022 | Svátek má Svatoslav


PRÁVO: To whom it may concern

9.4.2018

Je to skandál, nebo legrace? Premiér Andrej Babiš, prezident republiky Miloš Zeman a bývalá ministryně spravedlnosti, nyní poslankyně a profesorka trestního práva JUDr. Helena Válková tvrdí, že v ČR je možné si objednat u orgánů trestního řízení trestní šetření a z něj vyplývající trestní stíhání jakékoliv osoby. Všichni představitelé vrcholných orgánů justice protestovali a vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. se obrátila na jmenované ústavní představitele s výčitkou, kterou bychom mohli přirovnat ke slavnému výroku Julia Caesara: „I ty, Brute?“ Co k tomu dodat? Že kolaps právního státu má delší trvání, než se dalo očekávat. Jde o skutečnost, že nejvyšší ústavní činitelé dali najevo své pohrdání orgány trestního řízení a justicí. Opakuji, ne jen normální občané, ale prezident, premiér, exministryně spravedlnosti a protože současný ministr spravedlnosti k uvedeným výrokům mlčel, tak i on s nimi konkludentně vyjádřil souhlas.

Rozhodl jsem se tedy učinit první historickou objednávku trestního šetření, potažmo trestního stíhání, která se může týkat i toho úplně nejvyššího činitele – prezidenta této republiky. A protože se nesluší tisknout dopisy adresované orgánům trestního stíhání, sděluji jen jejich obsah s anglickou frází: „Každému, koho se to může týkat.“

I.

Obracím se na Vás s objednávkou na zahájení trestního šetření okolností spojených se smrtí Ondřeje Němce a z něj vyplývajícího trestního stíhání osob majících odpovědnost za jeho smrt v roce 1996. I kdyby některá z těchto osob byla již po smrti nebo trestnost jednání těchto osob byla již promlčena, je třeba, aby v zájmu očisty veřejného a politického života bylo pozadí jeho smrti vysvětleno. Protože všechna tehdejší trestní oznámení ze strany matky zemřelého byla odložena, využívám nové příležitosti jak obnovit toto šetření na základě informace pana premiéra Andreje Babiše, že v ČR je možné u trestních orgánů objednat trestní stíhání prakticky kohokoliv. Vzhledem k tomu, že současný ministr spravedlnosti tuto informaci nepopřel a svým mlčením k tomuto výroku s ním konkludentně vyjádřil souhlas a navíc existenci takové možné objednávky nevyloučil ani prezident Miloš Zeman ve svém druhém prezidentském duelu s profesorem Jiřím Drahošem, pak vycházím z výroků těchto nejvyšších ústavních činitelů, že taková možnost skutečně existuje. Poslední důkaz v tomto směru mi dne 14. 3. 2018 poskytla bývalá ministryně spravedlnosti, dnes poslankyně a profesorka trestního práva JUDr. Helena Válková, když v rozhovoru s novinářkou Renatou Kalenskou prohlásila: „Nechci zpochybňovat právní stát, ale trestní stíhání si v České republice lze objednat.“ Z jejího dalšího výroku „Ty důkazy v kauze Čapí hnízdo nestačí k tomu, aby byli Babiš s Faltýnkem odsouzeni“ lze soudit, že objednat si je možno i zastavení trestního řízení, popřípadě odložení nebo zproštění z obžaloby.

Přiznávám, že jsem si jako vytížený advokát nevšiml novelizace trestního řádu, pokud jde o možnou objednávku trestního stíhání na rozdíl od pouhého trestního oznámení, což mě ovšem neomlouvá. A nejvíce mě irituje, že jsem toto nové ustanovení nenašel ani v aktuálním znění trestního řádu, ale vzhledem k autoritativnosti vysokých ústavních činitelů, jako je prezident, předseda vlády, ministr spravedlnosti a nyní ještě i poslankyně a odbornice na trestní právo, o této možnosti objednat si trestní stíhání nepochybuji.

II.

A nyní dovolte, abych Vám sdělil, o jaké trestní šetření a z něj vycházející trestní stíhání se mi jedná:

Před několika lety za mnou přišla klientka, stará paní, manželka jednoho z našich slavných hokejistů – proslulých mistrů světa, kteří byli v roce 1950 odsouzeni vojenským soudem k dlouholetým trestům odnětí svobody. Přinesla mi svazek listin, starých časopisů, své dopisy a začala mi vyprávět téměř neuvěřitelný příběh. Jak její syn, člen ČSSD, majitel firmy Elektrum, se nabídl této straně jako ručitel sedmi milionů na nákup staršího autobusu, se kterým pak Miloš Zeman, tehdy předseda ČSSD, objížděl před volbami v roce 1996 republiku. Byl to nápad tehdejšího Zemanova přítele, nedávno zemřelého Miroslava Šloufa, bývalého vysokého funkcionáře SSM a člena KSČ, jinak „šedé eminence“ stýkající se s „kmotrem“ Mrázkem, převzatý z úspěšné volební kampaně polského prezidenta Alexandra Kwasnievského. Autobus Zemák dostal své jméno jako zkratku slov „Zeman-Karosa“ . Roli hrál i význam slova „zemák“ jako brambora, protože podle tehdejšího premiéra Miloše Zemana „ČSSD byla vždy stranou oslovující spíše lidi, kteří konzumují základní potraviny – brambory, mléko, obilí, než ty, kteří se živí kaviárem a šampaňským“. Jenže byla to i doba, kdy se v ČSSD a kolem ní vraždilo. Vzpomeňme postřeleného věřitele ČSSD Ivana Lhotského, kontakty mafiána Františka Mrázka s Miroslavem Šloufem, ministra financí Iva Svobodu, který vytuneloval podnik Liberta, jeho spoluodsouzenou asistentku Barboru Snopkovou a další podezřelé osoby, jako např. Pavla Šrytra. Obětí tehdejších podivných poměrů v ČSSD se stal i syn mé klientky Ondřej Němec, ručitel shora uvedené částky použité ČSSD na volební autobus, které mu nebyly vráceny. V důsledku toho jeho firma pak zkrachovala a on pak spáchal kombinovanou sebevraždu pistolí a následným pádem z Nuselského mostu.

Volební autobus pro ČSSD koupil Ondřej Němec v ČSAD v Satalicích. Zaplatil i za další úpravy autobusu, např. v Servisních službách ve Velenicích a jiných firmách. Tyto vedlejší platby obnášely celkem 945 861.- Kč a na jejich základě byl linkový autobus přeměněn na autobus volební. Takže autobus Zemák nezaplatil Miroslav Šlouf, jak se nyní v souvislosti s jeho smrtí psalo, ale Ondřej Němec, syn mé klientky, který za peníze investované do „Zemáka“ také ručil I. Svobodovi a B. Snopkové; peníze šly přes firmu TIA pana Lhotského. Krátce po smrti Ondřeje Němce v pátek 8. 1. 1999 Ivan Lhotský sdělil časopisu EURO, že jeho firma půjčila ČSSD peníze, ale že mu ČSSD tyto peníze nesplácí, navzdory ujednání. Dne 1.3.1999 nájemní vrah střelil Ivana Lhotského do hlavy a hrudi. Tento útok I. Lhotský, byť s těžkými následky, přežil. Moje klientka jej potom několikráte navštívila a I. Lhotský jí sdělil, že do celé věci byl zapleten i František Mrázek. Podle informací klientky byl právě tento muž, zastřelený dosud neznámým vrahem, v dlouholetých kontaktech s I. Svobodou a B. Snopkovou. Média již dříve vícekrát přinesla informace, že František Mrázek byl ve spojení s Miroslavem Šloufem a jejich odposlechnuté hovory byly dokonce redaktory MF Dnes přehrány v roce 2013 v Národní technické knihovně prezidentu Miloši Zemanovi. Odposlechy pocházely z policejního spisu „Krakatice“.

III.

Celá věc nese rysy mafiánské detektivky; je však známo, že v 90. letech takové poměry nejen v ČSSD, ale jim podobné i v jiných politických stranách skutečně existovaly. Bohužel, našimi podáními se orgány trestního řízení nezabývaly. Bylo nám sděleno, že celá věc byla před časem odložena. To bylo na základě tehdejšího „klasického“ trestního oznámení. Pokoušel jsem se tehdy klientce pomoci a najít viníka; všechna naše podání byla ale marná, nikdo se jimi nechtěl z výše uvedeného důvodu zabývat.

Nakolik se do nezájmu orgánů policie a státního zastupitelství o tuto věc promítly eventuální politické zájmy ČSSD nebo jejích politiků, nemohu posoudit, ani obecně možnou, politicky motivovanou objednávku zastavení či odložení trestního stíhání, jak naznačuje paní poslankyně H. Válková. Jelikož se nyní objevila výše uvedená možnost objednávky trestního šetření, využívám této nové možnosti a obracím se na Vás.

Protože poprvé objednávám trestní šetření, nevím, zdali tuto objednávku adresuji na správné místo, nevím ani, jak se za ni platí a kde. Předpokládám, že se mi v tomto směru dostane poučení.