Čtvrtek 25. července 2024, svátek má Jakub
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

PRÁVO: Politickou stávku odborů Ústava nepřipouští

diskuse (39)
Právo rozvracet ústavní zřízení odborům nepřísluší. Ústava to zakazuje. Podle Listiny mají odbory mandát pouze k ochraně hospodářských a sociálních zájmů.

Říká se, že kdo se nepoučí z historie, je odsouzen si ji zopakovat. Při protistátním převratu v únoru r. 1948 sehrály v rámci strategie Národní fronty tzv. „Revoluční odbory“ v rozvratu ústavního zřízení poválečného Československa mimořádně zákeřnou vlastizrádnou úlohu. Od doby občanské války ve Španělsku (tehdy to byla Lidová fronta) v obměňované podobě tuto strategii využívají ruské tajné služby v různých zemích světa. „Revoluční odbory“ pod zástěrkou práv odborářů se v r. 1948 významně účastnily protistátního převratu. Jejich tehdejší boss Antonín Zápotocký se za odměnu dostal na Hrad.

Byla to tehdy „personální unie“ mezi odbory a KSČ, co umožnilo KSČ za působení ruských „poradců“ plně zneužít hospodářská a sociální práva členů odborů pro vlastizrádné cíle vydávané za cíle politické. V tehdejší sociální demokracii ještě nebyli jen Fierlingerové. Byli tam také Laušmanové. V současné sociální demokracii se Bohuslav Sobotka zájmem o „integraci spolupráce“ s KSČ(M) netají. Proti požadavku KSČ(M) na vystoupení ČR z NATO nevznesl jedinou námitku Ani po válce nešlo o pouhé politické cíle. Šlo o podřízení Československa Moskvě. O „integraci“ Československa do ruskoasijské „civilizace“, které se ruští politologové nyní opět po letech (viz odkaz na články) domáhají. Tedy o civilizační vlastizradu. O kolaboraci s okupantem ohrožujícím euroatlantickou civilizaci.

Ruské tanky (pod sovětskou vlajkou) po válce z Československa odjely. Odjely až poté, co se NKVD podařilo na území bývalého protektorátu zaktivovat síť agentů Gestapa. Seznam protektorátních agentů Gestapa nebyl po válce zveřejněn. Na utajení mohla mít zájem především NKVD, aby tyto agenty využila. Kolik z agentů Gestapa přešlo pod NKVD a předchůdce StB a působilo ve vedení „Revolučních odborů“? Kolik je ve vedení současných odborů agentů bývalé KGB,StB a nyní FSB a BIS?

KSČ(M) se ani netají, že svojí vlastizradu z r. 1948 hodlá zopakovat. Loni před sněmovními volbami a po senátních volbách opakovaně zveřejnila KSČ(M) požadavek, aby Česká republika vystoupila z NATO. Zveřejnila-li by kterákoliv parlamentní strana na západ od našich hranic požadavek rozvrátit ústavní orientaci státu, všechna místní média by o tom informovala jako o hlavní zprávě. Česká média vyhlášení záměru ústavního rozvratu KSČ(M) „nezajímá“. Pro česká média jsou odposlechy opileckých blábolů koaličních politiků „významnější“. Odkazem označené články dokládají, že ruští politologové vystoupení ČR z NATO už netrpělivě očekávají.

V mediálních diskuzích vystupují odborářští bossové, jako by měli jakousi téměř ústavní pravomoc podle různě vyhlašovaných „průzkumů veřejného mínění“ anulovat svržením vlády výsledky voleb. Nyní sněmovních voleb 2010, aby se ČSSD v rozporu s výsledky voleb dostala k vládě zfalšováním voleb mimořádných. „Průzkumy veřejného mínění“ to už avizují.

V duchu tradice Národní fronty zřejmě čeká v rámci vládní koalice pátá kolona na příležitost pomoci vládu při hlasování v Parlamentu svrhnout. Nečas hlasování o důvěře vládě odložil. Odborářští bossové přitvrdili. Proruský blok KSČ(M), ČSSD, BIS a dalších „hlasatelů vůle lidu“ manipuluje veřejnost fikcí, že většina veřejnosti si nepřeje nic jiného, než aby na místo úplatkářů vládní koalice se moci chopili úplatkáři opozice. Že úplatnost státní moci hodlají úplatkáři opozice využít nejen k „byznysu“ se státní mocí, ale i k vystoupení České republiky z mezinárodních struktur NATO a EU, veřejnosti BIS tají.

Jaké je ústavně konformní postavení odborů? Především se samotná Ústava o odborech nezmiňuje. Už vůbec ne o průzkumech veřejného mínění. Ty lze „odborně“ falšovat ze všeho nejsnadněji. Ústavně, a tedy i právně jsou „průzkumy“ bez významu. Naproti tomu Ústava stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Politický systém má být podle Ústavy založen na rovné, demokratické soutěži politických stran odmítajících násilí jako prostředek k prosazení svých politických zájmů. Tedy odmítajících i násilí blokád prosazujících politické požadavky. Rovná demokratická soutěž politických stran vylučuje, aby zájmové, nepolitické organizace ustavené na ochranu hospodářských a sociálních zájmů, jako jsou odborářské organizace, organizace tělesně postižených a pod., zasahovaly do politických rozhodnutí ústavně zvolených orgánů jinak, než na ochranu svých určitě a srozumitelně formulovaných konkrétních hospodářských a sociálních zájmů. Jedině v rámci rovné, demokratické soutěže politických stran vycházejí podle Ústavy politická rozhodnutí z vůle většiny občanů vyjádřené svobodným hlasováním ve volbách.

O odborech pojednává nikoliv Ústava, ale Listina základních práv a svobod v rámci práva na sdružování. Nikoliv v oddílu druhém Listiny upravujícím obecně právo sdružování k výkonu politických práv. Až v oddílu čtvrtém Listiny upravujícím sdružování k výkonu hospodářských, sociálních a kulturních práv. Výkon práva sdružování odborů je Listinou omezen ochranou hospodářských a sociálních zájmů. To znamená, že Ústava ani Listina nepřipouštějí zasahování odborů, stejně jako dalších zájmových sdružení založených k ochraně hospodářských a sociálních zájmů, politickými požadavky do politického rozhodování založeného na demokratické soutěži politických stran.

Ústavně zaručené právo činit, co zákon nezakazuje, náleží podle Ústavy občanovi. Listina nemůže toto omezení překročit v případech, kdy sdružení Listinou omezené k ochraně hospodářských a sociálních zájmů se domáhá účasti opozičních parlamentních stran na výkonné moci prosazováním jejich politických požadavků. O politických požadavcích se proto vláda nemá podle Ústavy s odborářskými předáky co bavit.

Vystoupili odborářští bossové s legitimním hospodářským a sociálním požadavkem zaměstnanců odborových svazů, aby vláda namísto škrtů státního rozpočtu plnila svoje mezinárodní závazky z Úmluv proti korupci? Aby tak využila rezervu představující ztráty z úplatného výkonu státní moci nazývaného v České republice korupcí?

Nikoliv. A přitom za guvernéra Tůmy odhadla ČNB ztráty z korupce na 120 až 200 miliard korun ročně.

Vystoupili odborářští bossové s legitimním hospodářským a sociálním požadavkem zaměstnanců odborových svazů, aby vláda zasáhla proti úplatnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže? Úplatnosti, která postupným omezováním tržní konkurence, mimo jiné odchodem řady mezinárodních obchodních řetězců, tlačí ceny základních potravin vzhůru nad rámec inflace?

Nikoliv. Přitom Úřady na ochranu hospodářské soutěže v Německu a v Rakousku fungují na rozdíl od ČR natolik efektivněji, že podstatná část potravin je v těchto zemích už levnějších než v ČR. Kde jsou platy zaměstnanců odborových svazů v Rakousku a Německu a kde v ČR? Kde jsou doby, kdy Rakušané a Němci jezdili do ČR nakupovat?

Hospodářské a sociální problémy členů odborů odborové bosse netíží. Jejich hospodářské a sociální zájmy odborářští bossové nehájí. Namísto ochrany hospodářských a sociálních zájmů členů odborů podle Listiny prosazují odborářští bossové protiústavně politické požadavky ČSSD a KSČ(M).

Kdo nám to vystupuje za ten „lid“? Členové odborů jsou v kolizním vztahu se státní mocí. Proto musí být odbory na všech parlamentních stranách, které se na výkonu státní moci podílejí, skutečně nezávislé. Co jsou odborářští bossové, kteří se v přímém televizním přenosu nechávají uplácet posty původně jen europoslanců, nyní již předsedů komor parlamentu, a nepochybně v duchu „tradice Antonína Zápotockého“ již vzhlížejí k prezidentskému úřadu? Nezaprodávají odborářští bossové povinnost nezávislého výkonu svých funkcí na státní moci za vidinu budoucích státních funkcí?

Podle Ústavy by každý soud měl zakázat jakoukoliv stávku odborů, která nebude právně účinným způsobem, to je určitě a srozumitelně, deklarovat konkrétní hospodářské a sociální požadavky odborů, jejichž ochrany se stávkující chtějí stávkou domáhat. Stávka odborů domáhajících se odstoupení vlády je stávkou překračující Listinou založený ústavní mandát odborů k ochraně hospodářských a sociálních zájmů. Protiústavně tak porušuje rovnou, demokratickou soutěž politických stran. Politickou stávku odborů Ústava nepřipouští. Naopak politická stávka odborů narušuje rovnou, demokratickou soutěž politických stran, a zakládá proto pravomoc orgánů činných v trestním řízení konat pro podezření z pokusu o rozvracení ústavního zřízení republiky, tedy pro vlastizradu. V takovém případě jsou orgány činné v trestním řízení povinny konat ex offo z úřední povinnosti. Nebudou-li konat, porušují Ústavu.

Najde se jakákoliv parlamentní či neparlamentní politická strana, která projeví autonomní vůli domáhat se ústavní ochrany rovné, demokratické soutěže politických stran proti zpolitizovaným odborům? V případě neúčinnosti ústavní ochrany i ochrany podle komunitárního práva. Nezávisle na tom by měly konat orgány státu k ochraně ústavního zřízení.

Odkazy:
Ruský politolog: Česko je předmostím proti EU (Týden.cz, 9.5.2011)
Ruský politolog žádá integraci střední Evropy s Ruskem (Aktuálně.centrum.cz.8.5.2011)
Mráz přichází nejen z Kremlu (Neviditelný pes, 16.5.2011)
Pohrdání Ústavou je v ČR beztrestné (Neviditelný pes, 30.5.2011)

Aston Ondřej Neff
25. 7. 2024

Kolik by stálo přemalování červených pruhů sanitek na zelené? Jak se asi přemýšlelo? Představuji si...

přečetl Panikář
25. 7. 2024

Že mají dámské plavky předvádět muži, považovali diskutující, včetně řady ženských sportovkyň, za...

Válka byla jen poslední kapkou, kterou by česká energetika bez problémů ustála, kdyby již předtím...

Zdeněk Roller
25. 7. 2024

Co je tohle za stát, ten Egypt? Vždyť rozhodně nepatří mezi ty vysloveně chudé. Přitom v areálu...

Ivo Fencl
25. 7. 2024

Roku 1952 se Velinského trampská parta s Foglarem setkala v Hostivaři, kde byli Dvojkaři na...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Aston Ondřej Neff
24. 7. 2024

Ani komunisté v dalším režimu se neodvážili odstranit červenomodrobílý symbol z věží tanků, křídel...

Aston Ondřej Neff
23. 7. 2024

Určitě nejsem sám, kdo by rád pravicový koncept podporoval. Ze setrvačnosti volím ODS od jejího...

Marian Kechlibar
22. 7. 2024

Služba Crowdstrike, která se používá k ochraně různých korporátních počítačů před malwarem,...

Lukáš Kovanda
23. 7. 2024

Predikční platformy, jako je PredictIt, jež umožňují sázet na výsledek prezidentského klání jako...

ČTK, Lidovky.cz
24. 7. 2024

Fotbalisté Argentiny nakonec na úvod olympijského turnaje podlehli Maroku 1:2. Vyrovnávací gól v...

ČTK, Lidovky.cz
24. 7. 2024

Český tenista Jakub Menšík porazil na antukovém turnaji v Umagu 6:4, 6:3 Itala Luciana Darderiho a...

ČTK, Lidovky.cz
24. 7. 2024

Světová tenisová jednička Jannik Sinner z Itálie oznámil, že se kvůli angíně nezúčastní...

ČTK, Lidovky.cz
24. 7. 2024

Fotbalisté Slovanu Bratislava v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů remizovali v Celje 1:1....

jhr Jan Hron, ČTK
24. 7. 2024

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úvodu projevu v americkém Kongresu řekl, že svět čelí střetu...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz