21.9.2021 | Svátek má Matouš


Diskuse k článku

PRÁVO: Opravdu nezákonná?

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
P. Tesařík 16.8.2021 16:05

Doktor Křeček jako vždycky moudrý kmet, nezatížený nějakými emocemi k jedné straně téhle záležitosti, to profesionálně a moudře posoudil.

Je pochopitelné, že klub antibabiš, kterému nenávist vyžrala poslední zbytky rozumu tady výská blahem nad touhle vyloženou šikanou vlády, kterou spustil politolog-předseda ústavního soudu Rychetský, který na jedné straně v televizi vytrubuje jak nemá Babiše rád a potom na straně druhé jeho ústavní soud dělá podivná rozhodnutí, která tomuhle strašlivému Babišovi zle škodí, tomu se u nás říká "nezávislé" soudnictví, které už se ani nesnaží maskovat, že se tady zapojilo do svaté války proti strašlivému Babišovi, když ústavní soud nejen podivně zrušil část volebního zákona aby Babišovi zle ztížil stát se znova premiérem, ale i vymyslel tenhle úžasný důvod "bylo špatně zdůvodněno" a od té doby si nás tady nestoudný NSS bere všechny jako rukojmí ve své svaté válce proti strašnému třídnímu nepříteli.

Pokud se pamatuji žasnul nad tím i další moudrý starší muž, spisovatel Neff, kterého rozhodně nelze podezřívat z toho, že by fandil Babišovi.

J. Hrbek 5.8.2021 21:18

Tenhle člověk je na rozdíl od své předchůdkyně na svém správném místěR^

H. Kotaz 5.8.2021 21:59

Ano, takový lidé v politice a státní správě chybí.

M. Innemann 5.8.2021 22:32

Tobě asi přeskočilo. Tenhle komunistický šmejd, který v pozici ombudsmana napadá soudy a nikdy není doopravdy na straně těch, za které by se měl brát :-P

P. Tesařík 16.8.2021 16:06

Vy evidentně nějaký velmi "vzdělaný" "liberál", podle toho vyjadřování. ;-D

P. Hatina 5.8.2021 17:06

Tedy, jestli bych si dovolil toto vyjádření pana Křečka je vůbec překvapivé, vzhledem k jeho funkci ombudsmana. Ve které a to snad ví, má za povinnost chránit občany před nezákonnými postupy státních úřadů.

S tím, ale že taky ví, že on sám ta nezákonná nařízení úřadů rušit nemůže, takže pokud ty úřady jeho argumenty neuznají, musí doporučit občanům (poškozeným, stěžovatelům), aby se obrátili na nezávislé soudy. Takže aby nyní shazoval ty soudy proti těm úřadům, je poněkud překvapivé...

J. Vorlický 5.8.2021 17:34

No jo, jenomže,

pakliže jsem správně pochopil pana Grundmanna, 5.8.2021, 10:10 a on má pravdu, pak pro občana nemá smysl se obracet na tzv. nezávislé soudy, protože soudy nerozhodují zda rozhodnutí úřadu jsou správná, ale zda úřad měl nebo neměl právo rozhodnout jak rozhodl.

Souhlasím s tím, že je překvapivé, že ombudsman Křeček píše jak píše. Domnívám se, že toho překvapivého by se v článku našlo více. srdečně

P. Hatina 5.8.2021 18:47

Přečetl jsem si to vyjádření pana Grundmanna, a ač má v některých věcech pravdu, mýlí se i obecně v několika principiálních věcech, ovšem to by bylo na mnohem delší diskuzi.

Když už, tak pokud někdo podá žalobu proti úřadu, tak soud jistě bude posuzovat".. zda úřad měl nebo neměl právo rozhodnout jak rozhodl" - což tedy rovněž obsahuje i právní kontrolu, zda ono jeho rozhodnutí je v souladu se zákonem, na který se v tom rozhodnutí odkazuje. Souhlasíte s tímto?

A tím se dostáváme k tomu podstatnému, co se pořád plete, ona totiž existuje dvojí povinnost "zdůvodnění" - jednak obecně, (úřad, státní orgán by měl zdůvodnit každé své rozhodnutí) - jenže kvůli tomuto obecnému skutečně soudy ta opatření obvykle neruší :))

Ovšem, potom je druhá povinnost zdůvodnění, uvedená explicitně právě pro tyto případy covidu, v zákoně Zákon č. 94/2021 Sb.(o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), a když si přečtete jeho znění v par. 3.2 , tak zjistíte že je zde znovu a natvrdo uvedena povinnost úřadu to podrobné zdůvodnění vydaných omezení nejen vypracovat, ale rovněž (s odkazem na par 3.1) dodržovat.

A to jistě pochopíte, že když soud zjistí, že se úřad v tom svém rozhodnutí odkazuje na ten proticovidový Zákon 94/2021 Sb, ale to zdůvodnění požadované v par 3.2 tam chybí, musí tedy soud označit to rozhodnutí označit za nezákonné. Nebo se snad pletu?

J. Vorlický 5.8.2021 22:30

Děkuji za reakci. Vyjdu z předpokladu, že se snažíme být demokratický a právní stát. Minimálně dojem,spíš ale skutečnost, že státní orgány postrádají vliv a schopnost stát řídit,nás nutně musí vést k tomu, že naše snaha bude marná. Je nesmírně těžké pochopit, co se vlastně děje. Něco jako nosit vodu do kotle v proutěném košíku a divit se, že kotel je pořád prázdný.

Dochází ke skandálnímu omezování svobod občanů. Je to moc výkonná, která si to vynucuje. Otázka je,kdo ji k tomu opravňuje. Řekněme, že situace je mimořádná (byť já si to nemyslím) a že moc výkonná pro své omezování může získat řádné oprávnění. Jediná možná cesta je formou zákona (Parlament) a v souladu s Ústavou.

Vaše odstavce 2,3,4 a 5 popisují jako nosíme v košíku vodu, pořád dokola. Píšete: pokud někdo podá žalobu proti úřadu. Toto je první díra v košíku. V situaci, kdy práva občanů jsou omezována mocí výkonnou a dochází ke sporu občan x stát, musí žalovat ten, kdo omezování vynucuje, tedy úřad moci výkonné. Druhá díra je pak nesmyslná formulace zákonů. Popisujete potřebu jakéhosi dvojího zdůvodňování, atd. To pak vede k třetí díře, a to, že prakticky není možné zákon dodržet, protože mu nikdo ze tří mocí nerozumí. Jak jinak si vysvětlit X pokusů právního oddělení MZ a furt nic? A soudy jim furt dávají další šanci a zákonodárci furt vymýšlejí další zákony?

Ptáte se,zda se pletete. Toto není důležité vědět a odpověď (kdybych ji znal) by stejně nic neřešila. Důležité je vědět že státní orgány neumějí a neřídí stát (jinak než do záhuby) a že je konečně třeba se ptát proč.

P. Hatina 6.8.2021 4:18

Ptáte se správně - jenže bych pro pochopení rozdělil na dvě kategorie.

Ta první, obecná právní situace s ohledem obecně na všechny možné právní případy - tedy to co se snažil, byt neúplně řešit ráno pan Grundmann. A takto obecně, jest takových soudních sporů řádově mnohokráte více. Podotýkám, že ne vždy je to účelové porušování (někdy ano) ale často důsledek toho, že je u nás ca 2 miliony právních norem tudíž k jejich kolizím mezi sebou dochází často a soudy toto (při podání žaloby poškozeného) posuzovat a soudit musí - a mají k tomu ještě řadu dalších právních pravidel, než uvádí pan Grundmann.

Ovšem, ta druhá kategorie problémů se týká konkr omezení proti kovidu. A tady je nutné se odkázat právě na ten zmíněný Zákon č. 94/2021 Sb.(o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. o kterém ale poslanci už předem věděli, že rozhodnutí úřadů podle něj budou!!! vždycky omezovat ústavní práva občanů - a právě proto do něj vepsali dvě věci, o kterých jsem psal. Za prvé odstavec 3.1 kde zdůrazňují že tato omezení smějí být pouze "pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu." a pak tedy ten 3.2 kde je uveden explicitně ten právní požadavek "druhého zdůvodnění" - který by měl jak tam uvedeno obsahovat analýzu "proč ano, ale i proč ne - proč ty důvody proč ano, převažují.." . Čili to je právě to, co zatím ani na MZ ani ve vládě nedokáží pochopit, a myslí si, že jim soudy "sežerou" jakékoliv i slabé či žádné zdůvodnění. Jenže ono ne...

Plus tedy, že jak sám píšete, je v naší politice i státní správě chaos i řada účelových nepravostí je taky pravda-

J. Vorlický 6.8.2021 10:53

Děkuji. Ještě toto. Souhlasíme tedy, že ve st.správě je chaos. Proč? Dělení věci na dvě kategorie jej ale umocňuje a spočívá i v tom, že moc zákonodárná upravuje své povinnosti vměšováním se do mocí soudní a výkonné a vytváří tak paskvily, kterými se snaží moc výkonnou úkolovat (3.1. a 3.2.; co je nezbytné?). Proč by tvorba jednoho zákona měla vybočovat z normálu?

Další porušení principu práva pak vidím v: ́posuzování soudem kolizí mezi právními normami při podání žaloby poškozeného ́. V českém právu se role ́poškozeného ́ a ́žalovaného ́ jaksi obrátily a je prakticky nemožná situaci pochopit i vysvětlit. Správné ale je, že žaluje poškozený. Nicméně

moc zákonná vydává zákony; někoho v prospěch nebo neprospěch. Dojde-li ke sporu, kdo je v něm poškozený? Chaos je způsobován i tím, že se simuluje situace poškozené strany, aniž by se někdo poškozeným stal. Újma může být způsobena až v okamžiku, kdy je někdo donucen se zákonu podřídit, ne jeho existencí a až pak podá žalobu. Moc výkonná musí pak u soudu dokazovat, že ve svém nucení postupovala v souladu se zákonem, a povinností soudu pak je, situaci vyhodnotit a rozhodnout; včetně toho, zda zákon je vůbec zákon, popřípadě zda občan měl vůbec šanci jej pochopit a jím se řídit.

Nastane-li však situace, kdy se občan odmítne zákonem řídit, je to stát - tedy my, kdo se ocitá v roli poškozeného, a jedna z povinností moci výkonné pak je podat žalobu, a věc, škodu, před veřejným soudem dokázat.

Nacházíme se myslím v situaci, kdy nějaké kouskové úpravy v řízení státu nemohou stačit. Věc je třeba posoudit tzv. od podlahy, což bohužel vlastními silami asi nepůjde. Žába na tak již slabém prameni je příliš velká.

P. Hatina 6.8.2021 13:16

Aha, tak ještě zopár vysvětlení

To rozdělení na dvě kategorie jsem použil já - abych zdůraznil to co je na tomto zákonu mimořádné, opakuji "poslanci předem věděli, že rozhodnutí úřadů dle tohoto zákona budou vždy omezovat ústavní práva občanů - a právě proto do něj vepsali ty další nutné úkoly, (jak to označujete) 3.1 a 3.2 ze strany úřadů aby nemohlo docházet ke jeho zneužívání/nadužívání"

Dále pak k tomu dalšímu co píšete Je zde další termín s dvojím významem, a to "rozhodnutí" Vypadá to takto

1. Parlament vydal zákon (zmíněný 94/2021 Sb.) a v tomto zákonu dává úřadům (výkonné moci) pravomoc vydávat rozhodnutí kterým se zamezuje šíření covidu. Oficiálně se označují jako "mimořádná opatření"

Ale, jak jsem i výše psal ta pravomoc úřadu k vydávání těchto rozhodnutí je přímo v tom zákonu podmíněna splněním určitých podmínek (m.j. zmíněné 3.1, a 3.2)

2. Pak tedy vydá úřad takové rozhodnutí (mimořádné opatření), dejme tomu k uzavření některých obchodů. Pokud se občan (obchodník), cítí tímto rozhodnutím poškozen (neb nemůže prodávat) podá žalobu.

Ovšem je to on, kdo v té žalobě musí sepsat právní argumenty proč je to rozhodnutí nezákonné, a proč ho má soud zrušit. Soud si je sám vymýšlet nebude, pouze je přezkoumá

Jenže, úřad žádné další důkazy předkládat nemůže, protože soud přezkoumává, jeho už vydané rozhodnutí, které má být zákonné samo o sobě a i to s podrobným zdůvodněním (viz stále opakovaný par 3,2 zákona). Buď tam (dle rozhodnutí soudu) je a nebo není. Finito

Jenomže pak je

3) další rozhodnutí úřadu a to v případech, kdy občan toto rozhodnutí (mimořádné opatření) poruší, - jak zmiňujete, že tím poškodí stát. A je to tedy sám úřad, kdož mu udělí pokutu. Proti kteréž se občan odvolává k soudů, a tam platí stará známá presumpce neviny - je to stát(potažmo tedy úřad), kdož musí obviněnému dokázat jeho porušení zákona, i v právní, formální čistotě. Ale i tato rozhodování jsou pro soudy složitá a zdlouhavá a výsledky nejednotné

J. Vorlický 6.8.2021 14:37

Aha, a jsme u toho, bod 3 to bude myslím stačit. Tedy:

Mám obchod, vláda nařídí, že obchody nesmějí prodávat. Já budu prodávat dál. Přijde kontrola, vidí to a dá mi pokutu. Já nic neplatím, pokračuji v prodeji, a hned ten den (obchod nechám na starost svém kolegovi) podám u soudu odvolání, ve smyslu: Já, ten a ten úřad, mi z toho a toho důvodu dává pokutu, já ji neplatím, protože jsem toho názoru, že úřad k tomu, aby mi zakazoval prodej a dával pokuty, nemá právo. Než jsem odešel k soudu, své stanovisko jsem úředníkovi stejně vysvětlil. Druhý den, a další dny, protože platí presumpce neviny, nejsem vinen z žádného porušení zákona a normálně prodávám dál a čekám, až budu předvolán k soudu, kde se proti mně postaví úřad a bude dokazovat, že jsem zákon porušil a porušuji. Než soud rozhodne, protože zatím nejsem vinen, pokračuji v prodeji. No a po nějaké době soud rozhodne tak, nebo onak. Píši to správně, pane Hatino?

P. Hatina 6.8.2021 15:33

Ne, to jste tu presumpci neviny, pochopil špatně. Tím se rozhodně nemyslí pouhý "předpoklad samotného občana že jedná dle zákona a smí tedy v tom jednání pokračovat.

Takže - ten příklad co popisujete by vypadal takto

1. Máte obchod, úřad (nikoliv vláda) nařídí, že obchody nesmějí prodávat. Vy budete prodávat dál. 2. Přijde kontrola, vidí to a dá Vám pokutu. Vy tu pokutu na místě nezaplatíte.

3. Můžete jistě hned běžet na soud podat žalobu na odvolání- jenomže soud to nebude projednávat hned a taky ten den nic nerozhodne. Čili v ruce nic od soudu nemáte

4. Další den zase prodáváte, příjde opět kontrola z uřadu, udělí Vám další pokutu. Sice zase můžete zase běžet na soud a podat opět žalobu, ale sorry zase ani ten den soud nic nerozhodne.

5. Další den zase příjde kontrola, pokud máte otevřeno dá Vám další pokutu, atd.. Ono, když na to příjde, tak k Vám může chodit a dávat Vám pokutu třeba každou hodinu.

6. Takže ty pokuty se pěkně nastřádají, třeba do milionů. Jistě, zatím jste je nezaplatil, protože jste podal žalobu/y.

7. No a až s nějakým zpožděním (spíše tak za měsíc) proběhne soud, a je to prosím hop nebo trop. Buď soud rozhodne ve Váš prospěch a pak nezaplatíte nic - a nebo (pokud to má úřad řádně zdůvodněno a podloženo důkazy), tak nyní všechny ty pokuty zaplatíte i s úroky.

Tohle riziko je na Vás...

J. Vorlický 6.8.2021 17:59

Tak moment.

Já jsem pane Hatino věděl, že to, co píšete není pravda.

a) to, co jste nazval ́odvoláním ́ není žádné odvolání, ale žaloba. Já se neodvolávám, ale žaluji. Proč já mám žalovat, když nejsem poškozený? Já vím proč a Vy to víte také, akorát je lepší o tom nepsat, ne? Kromě jiného, z toho vyplývá i to, že já platím soudní poplatky, a pokud vím, musím svoji žalobu dle zákona řádně formulovat. Kdo to dokáže?

b) to, co jste nazval presumpcí neviny, žádná presumpce neviny není. V čem by spočívala???? když mi úřad smí každou třeba hodinu dávat další a další pokuty? (anebo tam rovnou stát a smolit jednu pokutu za druhou)?

c) co myslíte tím ́samotným občanem ́?

d) Jen soud může rozhodnout, co zákon ukládá a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Já sice v ruce zatím nic nemám, ale co má v ruce úřad? Úřad mne smí nutit platit pokuty navzdory?

e) ano, nesu riziko, že soud prohraji. Jaké riziko nese stát, když já ale vyhraji? Konečně, se vší úctou, Vy sice lámete rukama nad chaosem ve státě, ovšem z Vašeho příspěvku je zřejmé, že ten chaos považujete za něco normálního snad dokonce i správného?

f) Čím zdlouhavější soudní řízení (píšete jsou zdlouhavá) tím více pokut mohu dostat? To fakt? Státní instituce se chovají jako obyčejný bandita. Zaplať pokutu, nebo se vystav dlouhému soudnímu řízení a budeš platit milion?! To zní jako vyhrožování!

Netvrdím, že Váš poslední příspěvek nevystihuje správně situaci v ČR tak, jak je. Jsem ale toho názoru, že jste určité podstatné věci zamlčel - což se stává. Já to někdy dělám také. Ovšem, to co tady je ve vztahu občan x stát není právo, ale jeho parodie. jinač děkuji za čas, který této věci věnujete. srdečně

P. Hatina 7.8.2021 4:32

a) Odvolání nebo žaloba jsou dva různé prostředky. Odvoláním se odvoláváte proti udělení té pokuty, žalobou požaduje zrušení celého toho rozhodnutí. Ale jistě že ani jedno běžný člověk nezvládne a musí si zaplatit právníka

b) Presumpce neviny rozhodně nechrání před opakovanými kontrolami :) Ale můžete si to přeložit takto úřad Vám sice "dává opakovaně pokuty", které ale stejně ne platíte, ale odvoláte se k soudu který teprve pravomocně rozhodne zda je máte zaplatit.

c) "samotný občan", je občan, který jedná z vlastní vůle a dle svého uvážení. Ale doporučuje se, aby v případech, kdy jde právně o hodně se poradil s právníkem, co právně může nebo nemůže-

d) Nikoliv přímo že ".Jen soud může rozhodnout, co zákon ukládá", jak jsme se tedy už nedávno vysvětlovali, zákon tu rozhodovací pravomoc dává primárně úřadům. Úřad vydá rozhodnutí (třeba o uzavření těch obchodů), úřady provádí kontroly, úřad za nesplnění dává pokuty

Pokud je člověk uzná a zaplatí, uznal tím i to rozhodnutí. Ale až pouze, když se odvolá, nebo podá žalobu, rozhoduje v tomto právním sporu soud a teprve tehdy svým výkladem rozhoduje co zákon ukládá. Jak jsem tu už psal, bez té žaloby/odvolání to soud sám, ze své vůle, dělat nebude a nesmí

e) Když Vy vyhrajete, co dostanete? To záleží na to zda podáváte žalobu nebo odvolání. Pokud to odvolání, tak "jenom nemusíte zaplatit ty pokuty", (plus Vám stát zaplatí právní výdaje) Ale pokud tu žalobu pro zrušení toho úředního rozhodnutí, tak to může být i mnohem víc - pak můžete požadovat od státu zaplacení škody, způsobené tím že jste ten obchod měl mít zavřený

f) Pokud se soudní řízení táhne a mezitím si ten obchod každý den (v rozporu s rozhodnutím) otvíráte, tak každý den může přijít kontrola a dát Vám opět další pokutu.

Každý právník jistě poradí. ať po první pokutě necháte obchod zavřený, a s otevřením počkáte až jak rozhodne soud

Jinak, jistě celý ten postup je zdlouhavý a obtížný, jak se dá odvodit ze známého přísloví, státní mlýny melou pomalu a nejistě

J. Vorlický 7.8.2021 9:44

Děkuji pane Hatino. Obdivuji Vaši trpělivost s kterou věc vysvětlujete. Již jsme se dohodli (i konečně pan Křeček je zřejmě toho názoru), že namísto státních institucí vládne ve státě chaos. Usuzuji, že byste raději, aby tu chaos nebyl. Dovozuji z toho tedy, že Vy - u pana Křečka nevím - jste spíš obětí chaosu (byť více aktivní než pasivní) než jeho hybatelem. V článku Chvála sobců, 6.8.2021, Neviditelný pes, pan J Chodur, 6.8.2021, 4:08, píše, cituji:

,,Žijem v době systematického ničení originálního a skutečného smyslu slov a neděje se to náhodou, má to za úkol znejistit populaci, aby se lidé stáhli ještě hlouběji do svého vnitřního světa a uvolnili tak pole našim většinou levicovým elitám a nastupujícímu totalitnímu systému."

Toto pochopitelně není nic nového, česká společnost jistě v tomto žije minimálně od dob K H Borovského, který napsal, cituji: ,, Hlavní původ skoro všeho zlého ve veřejných a občanských záležitostech světa jest - dle mého mínění ta skutečnost, že lidé buďto stejné věci jmenují rozličnými slovy aneb rozličné věci nazývají stejným jménem", červen 1850, Památník K H Borovského, 1921, str.575, Komunismus

Já ještě dodám, že bez správného chápání a používání slov, není možný užitečný myšlenkový pochod, vůbec-li.

Proč máme chaos v ČR? Česká společnost žije a funguje v prostoru, který zde popisují pánové Chodur a Havlíček. Proto. Byť tvrdit, že stát není řízen, by nebyla pravda. On je řízen. Je řízen špatně a zle za účelem - v případě ČR k navrácení totalitního systému. Kdo nevěří, ať tam běží.

ještě, kromě jiného, píšete: , zákon rozhodovací pravomoc (co zákon ukládá) dává primárně úřadům ́. Jak potom soudy by mohly zákonem stanoveným způsobem poskytovat ochranu právům, Čl.90 Ústavy, když úřady (které de facto trestají, pokutují) primárně (tedy s konečnou platností?) rozhodují co zákon ukládá???? (již se nebudu ptát, který zákon dává tu pravomoc) Tady jsou příčiny chaosu a neschopnosti stát správně řídit! srdečně a s lítostí; jsem vyčerpán

P. Hatina 7.8.2021 12:07

Ano je to tak, jak píšete. Možná ještě pro doplnění, to co požaduji (a i jiní), tedy "opak chaosu", není nějaká nařízená jednotná direktiva (jako za totality), ale to co se v právu označuje na straně státu jako "předvídatelnost legitimního rozhodnutí".

Jinak řečeno, i podle přijatých zákonů by měly úřady i soudy rozhodovat dle toho, k jakému účelu slouží a nikoliv jak se jim zrovna chce. A to proto že ten stejný zákon (i s tím zdůvodněním proč) si čtou i občané a právníci a sami se snaží podle něj jednat.

P. Adámek 5.8.2021 15:04

Potom, co jsem si přečetl včera zde otištěný dopis české anonymky z Austrálie, si říkám, že tohle jsou nakonec jenom "hedvábné starosti".

Ś. Svobodová 5.8.2021 15:24

Ano, Australané svými volbami stran které právo "krotí" a prosazují myšlenku že právo musí být spravedlivé a spravedlivé že je to, co si oni myslí, se vydali na cestu kterou dobře známe.

Ś. Svobodová 5.8.2021 11:46

Ono je to přesně naopak pane Křečku. Vy se obáváte, že rozhodování soudu by mohlo v lidech pocit, že politici nepracují dobře a proto budou volit politiky jiné. A máte pravdu. Jenže přesně tak to má být. Protože v opačném případě, když dlouhodobě narušujete důvěru lidí v soudnictví (a k tomu váš článek přispívá), lidé mohou chtít volit politky, kteří jim slíbí změnu soudnictví. A politiky, kteří změnily soudnictví na tvůrce lepších zítřků, ty už jsme už měli.

Ś. Svobodová 5.8.2021 11:48

politici změnili

J. Jurax 5.8.2021 12:25

No, ve mně zase vzniká dojem, že soudci ne snad že nepracují dobře - i když možná taky - ale že fungují diplomatický řečeno poněkud podivně.

A to narušení důvěry v moc soudní - máte za to, že je co narušit? To je stejné jako s důvěrou v moc výkonnou i zákonodárnou.

J. David 5.8.2021 14:22

Zákonné je to v omezeních, co neodporuje Ústavě. Mýlím se? Pokud to odporuje, je to nezákonné. Finito. A důvěra, muška jenom zlatá, baba si hrkne a berní poplatník bude platit alimenty, aniž by si s babou hrkl. Ale tomu se říká "open deal", kdy hrma v choutkách kvičí.

Ś. Svobodová 5.8.2021 15:19

Pokud chce být demokracie demokracií, právo je to první co se musí chránit. A ti, kteří právem pohrdají, shazují ho a zaplavují nesmysly, dláždí cestu totalitě.

J. Jurax 5.8.2021 15:48

Ehm ... to by pak totalitě dláždili cestu všichni naši politici i zákonodárci bez ohledu na fangli, pod níž jsou momentálně zhoufováni.

Ovšem, právo se musí bránit!

I. Vašek 5.8.2021 12:52

No,zrušit odpovídající stavu nařízení jenom proto,aby se pro soud našla jiná slova.To je už opravdu schiza.Naše soudy pracují podle své nálady a oportunisticky.

J. Vintr 5.8.2021 15:11

Myslíte, že nařizovat celé republice chodit v náhubcich kvůli tomu, že v nemocnici leží pár lidí s chřipkou je "odpovídající stavu"?

Na našich soudech mi vadí jen to, že nejsou důsledné. Co třeba tak zatykač a uvalení vazby na politiky, kteří opakovaně pohrdají soudními rozhodnutími?

Ś. Svobodová 5.8.2021 15:16

Zdůvodnění jsem četla. Soud chtěl po žalovaném (MZ), aby ukázali apespoň jednu odbornou studii, která by hodnotila přínos respirátorů nad jejich negativy. Jenže oni vždy pošlou studii která vynáší respirátory do nebe a negativy se nezabývá. Kdyby se ukázalo, že přínos respirátoru pro žalobce převažuje nad nevýhodami na které žalobce poukázal, rozhodli by zřejmě jinak. Protože žádnou takovou studii zatím MZ nenalezlo, soud rozhodl jak rozhodl.

P. Hatina 5.8.2021 16:40

Gratuluji, máte "skoro" pravdu. A to skoro znamená v tomto případě, , že soud "nežádal po obžalovaném (MZ)", aby mu nyní (v průběhu toho soudu) poslal, předložil cokoliv.

Soud zatím zkonstatoval že ta požadovaná studie v nějaké kvalitě měla být obsahem (nebo jmenný odkaz na ní) odůvodnění v tom úředním rozhodnutí ministerstva, když bylo vydáno. Pokud tam není, tak do něj nelze zpětně nic "přidávat" a soud ho musí zrušit, a to zpětně.

A jestli tedy obžalovaný MZ chce (jak se u nás říká, jestli se mu chce), tak si může vydat nové opatření, ke kterému tu studii teprve přidá.

Ono sice není vyloučené že hned potom jí napadne zase někdo žalobou a pak tedy bude muset soud opět rozhodovat a to ohledně převažování výhod/nevýhod (jak píšete dále), ovšem to už asi i ty soudy přestane bavit - právě že když vědí, že i když se tomu budou věnovat do hloubky, tak si může slavný úřad stejně pak za pár dnů vydat zase jiné opatření a všechno se to bude opakovat pořád dokola...