28.9.2023 | Den české státnosti


PRÁVO: Nedrží Rath ČSSD v šachu?

23.5.2012

Jenom ČSSD? Co takhle BIS? Jejím prostřednictvím i jiné strany? Podezření z netransparentního financování nejen ČSSD má totiž Skupina států proti korupci GRECO.

Podezření by měl mít i Parlament EU. V Parlamentu EU vykonávají poslanecký mandát poslanci ČSSD nejenom za peníze daňových poplatníků ČR, ale všech členských států EU.

Článek 224 Smlouvy o fungování EU ukládá každé politické straně na evropské úrovni se zejména ve svém financování řídit pravidly stanovené Parlamentem a Radou EU.

Článkem 325 Smlouvy o fungování EU jsou členské země a orgány EU zavázány přijímat nezbytná (tedy především účinná) opatření k předcházení a potírání podvodů ohrožujících finanční zájmy EU.

Dne 9.5.2012 vyzvalo GRECO, aby státy plnily svoje závazky z mezinárodních smluv proti korupci (v ČR č.70/2002 a 3/2004 Sb.mez.smluv), kterými se zavázaly jakoukoliv korupci při výkonu nejen státní, ale každé veřejné moci trestně a regresně stíhat, a zvýšily transparentnost financování svých politických stran.

Rok předtím zveřejnilo GRECO zprávou ze dne 29.4.2011 podezření na netransparentní financování parlamentních politických stran v ČR.

Podle registrace vlastnictví Lidového domu v katastru má být nejmajetnější Česká strana sociálně demokratická. Z českých politických stran dostává ČSSD nejvyšší příspěvky nejen ze státního rozpočtu ČR, ale i z rozpočtu Parlamentu EU. Těchto finančních zdrojů se zpráva GRECO ze dne 29.4.2011 netýká.

Finanční zdroje, na které zpráva GRECO ze dne 29.4.2011 poukazuje, se čistí profesionálně. Důkazy o praní těchto špinavých peněz mohou bez pomoci tajných služeb zůstat těžko tajné. Zajistit důkazy o praní špinavých peněz politickými stranami má zákonnou povinnost BIS.

Za Špidlovi vlády dosadil v červnu 2003 současného ředitele BIS Langa 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. Lze se divit, že důkazy o podezření na provizi Grosse za prodej Telekomu jsou stále tajné? Takové peníze se v krabicích od bot nenosí. Krabice od bot vypadá na "melouch" někoho, kdo je přesvědčen o své beztrestnosti.

Několik dnů po výzvě GRECO ze dne 9.5.2012 je policií dopaden vedoucí představitel ČSSD Rath s několikamilionovou částkou. Policie tvrdí, že jí zajištěné důkazy nasvědčují podezření, že částka zadržená v krabici od bot souvisí s rozkrádáním fondů EU v celé řadě kauz. Policie zadržení Ratha prezentuje jako dopadení při spáchání trestného činu.

Rath podle všeho jako vedoucí funkcionář ČSSD a hejtman kraje ví o penězích, které jsou předmětem zprávy GRECO. Patrně nejenom o penězích ČSSD. Utajeně se sejít s Rathem jsou ochotni členové imunitního sněmovního výboru nejenom za ČSSD. Rozmnožit trestní spis si zřejmě nenechal Sobotka jen pro sebe.

Nikdo z členů imunitního sněmovního výboru nenamítl podjatost Sobotky a dalších členů výboru za ČSSD při projednávání imunity Ratha. Nikdo nenamítl, že Ústava zdaleka není tak nedokonalá, jak manipulátoři veřejnosti tvrdí. Ústava má totiž uvozovací ustanovení v Preambuli. Odstavec, který všem ukládá řídit se při výkladu Ústavy všemi osvědčenými principy právního státu.

Veřejnosti manipulátoři tají, že podle římského práva je základním principem právního státu zásada z bezpráví nemůže vzniknout právo - "Iniuriam non potest ex iure". Veřejnosti tají, že poslanec sněmovny se ujímá funkce ústavním slibem. Ústavním slibem získává poslanec imunitu k dodržování a ochraně Ústavy, nikoliv k páchání trestné činnosti.

Je-li poslanec dopaden policií při spáchání trestného činu, Ústava jeho imunitu omezuje na souhlas předsedy komory k tomu, aby dopadený poslanec byl policií odevzdán soudu.

Ústava předpokládá, je-li policií poslanec při spáchání trestného činu přímo dopaden, že bude mít do rozhodnutí soudu, jako každý jiný podezřelý, před soudem rovné postavení.

Následné rozhodnutí sněmovny o přípustnosti stíhání dopadeného poslance na prvé následující schůzi má účinek konečné platností. Nezpochybňuje tak platnost předchozího souhlasu předsedy sněmovny. Naopak předpokládá potvrzení souhlasu předsedy sněmovny.

Rozhodnutí sněmovny o nepřípustnosti stíhání poslance dopadeného policií při spáchání trestného činu, a tím zrušení souhlasu předsedy komory, připadá v úvahu jedině v případě předložení důkazu sněmovně, že poslanec nebyl dopaden při spáchání trestného činu. Jinak řečeno zločinný postup orgánů činných v trestním řízení.

Není-li takový důkaz předložen, konečné rozhodnutí sněmovny o přípustnosti stíhání dopadeného poslance nic nemění na Ústavou stanovených právních účincích dopadení, které se souhlasem předsedy komory nastanou odevzdáním dopadeného poslance policií soudu.

Ve smyslu zásady "z bezpráví nemůže vzniknout právo" ústavní institut dopadení poslance policií při spáchání trestného činu vylučuje, aby obviněný poslanec imunitu protiústavně zneužíval výkonem mandátu ke zvýhodnění svého postavení před soudem k ovlivňování veřejnosti, svědků, soudu atd., či dokonce k pokračování v trestné činnosti.

Ústavní institut dopadení poslance policií při spáchání trestného činu zakládá důvod, aby se takovýto případ hodnotil zcela jinak než všechny ostatní. Stavět takovýto případ na roveň jiným případům, kdy ústavní činitel nebyl při spáchání trestného činu policií přímo dopaden, je pohrdáním Ústavou.

Čl. 5 Ústavy ukládá všem politickým stranám dodržovat základní demokratické principy. Tedy i zásadu z bezpráví nemůže vzniknout právo. Proč všechny ostatní politické strany před veřejností o Ústavou stanovené zásadě z bezpráví nemůže vzniknout právo mlčí?

To je podle všeho důvod, proč zůstává Rath klidný. Jeho legenda o změně vína v peníze nasvědčuje, že toho ví tolik na ČSSD, BIS a ostatní politické strany o netransparentním financování politických stran, před kterým varuje GRECO, že i po dopadení policií je Rath přesvědčen, že zůstane beztrestný.

Dopadením Ratha s mnohamilionovou částkou policií nebyli zaskočeni jen poslanci ČSSD. Dopadení Ratha policií v rámci vyšetřování podezření na mnohomilionové rozkrádání fondů EU je důvodem, aby Česká republika na výzvu GRECO plnila svoje mezinárodní závazky ze smluv proti korupci a zajistila prošetření financování všech parlamentních politických stran České republiky nezávislým a nestranným orgánem.

Po ovládnutí NKÚ ČSSD a KSČ(M) odsouzením Dohnala nemůže být NKÚ nezávislým a nestranným kontrolním orgánem. Ani kdyby NKÚ nebyl veden sociálnědemokratickým místopředsedou Kalou.

Nezávislý a nestranný není v ČR po odsouzení Dohnala žádný kontrolní orgán. Nezávislou kontrolu zaručuje Ústava jedině prostřednictvím NKÚ.

Nezbývá proto než Evropský úřad pro boj s podvody OLAF. Minimálně k prošetření financování politických stran evropské úrovně. Tedy všech, které mají europoslance.

Koaliční vládu zavazuje výzva GRECO a čl. 325 Smlouvy o fungování EU. Všechny politické strany v rámci rovné soutěže zavazuje čl. 5 Ústavy. Při neexistenci nezávislého a nestranného kontrolního orgánu v ČR je všechny výzva GRECO zavazuje navrhnout Parlamentu EU, aby nechal prošetřit financování politických stran evropské úrovně České republiky úřadem OLAF.

Nesplní-li po dopadení Ratha s mnohamilionovou částkou policií koaliční vláda ani žádná z politických stran České republiky svoji ústavní povinnost, jsou v podezření, že na netransparentním financování politických stran České republiky, před kterým GRECO varuje, se všichni podílejí. Najde se alespoň jedna jediná politická strana, která by se chtěla od podezření GRECO distancovat? Mandát v čl. 5 Ústavy má.

Průtahy jsou nebezpečné. Za určité konstelace nevisí na vlásku jen život zadrženého poslance Ratha. Při beztrestnosti vraždy bývalého předsedy Ústavního soudu ČSFR dr. Valka si nelze dělat iluze, že někoho před smrtí ochrání imunita, kterou navíc v případě předání soudu po dopadení policií při spáchání trestného činu už pozbyl.

Odkazy :

- Lidovky.cz ze dne 29.4.2011 "Kritika Česka: financování stran

 je neprůhledné"

- "Rada Evropy protikorupčního orgánu vyzývá státy, aby zvýšily transparentnost

financování politických stran" výzva ze dne 9.5.2012, CoE.int/Greco

- České noviny.cz ze dne 16.5.2012 Brusel případ Ratha sleduje a bude

 chtít další informace