28.9.2023 | Den české státnosti


PRÁVO: Nazrál čas na zteč Bruselu

23.10.2010

Advokát Mgr. Jaroslav Čapek podal v mém zastoupení před obecními volbami Ústavnímu soudu ústavní stížnost na to, že ČSSD „zvítězila“ ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v květnu 2010 spácháním úvěrového podvodu smlouvou o úvěru, kterou v rozporu se zákonem poskytla družstevní záložna Fio na financování předvolební kampaně ČSSD do Sněmovny PČR částku 180 mil. Kč.

Úvěrovým podvodem k financování své předvolební kampaně odvrátila ČSSD finanční kolaps svých předvolebních kampaní do sněmovních, obecních i senátních voleb.

Nezískat v únoru 2010 úvěrovým podvodem 180 mil. korun, nemohla se ČSSD voleb do Sněmovny PČR zúčastnit, tyto volby vyhrát a za vítězství v těchto volbách získat ze státního rozpočtu státní příspěvek necelých 180, okolo 176 milionů korun.

Bez vyplacení státního příspěvku v částce 176 mil.Kč by se ČSSD nemohla obecních voleb konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 zúčastnit a získat ze všech politických stran největší počet mandátů do obecních zastupitelstev.

Ústavní stížností byl Ústavní soud žádán, aby v případě kandidátů zvolených za ČSSD výsledky voleb do Sněmovny PČR zrušil, účast v nadcházejících obecních volbách ČSSD zakázal, a uložil ČSSD státní příspěvek získaný za volby do Sněmovny PČR vrátit do státního rozpočtu. Dále aby vydal zákaz užití počítačů ve volbách podle německého vzoru a zakázal manipulaci veřejného mínění zákonem neregulovanými průzkumy veřejného mínění.

Ústavní soud zůstal ve věci ústavní stížnosti nečinný, obecní volby nechal proběhnout, jako by úvěrového podvodu ČSSD nebylo. Umožnil tak ČSSD namísto vrácení příspěvku do státního rozpočtu nárokovat ze státního rozpočtu další příspěvek za obecní volby.

Ústavní soud zasáhnout ani nemohl. Úvěrový podvod 180 mil. korun umožnil ČSSD tím, že v průběhu předvolební kampaně 11. listopadu 2009 vydal nález, kterým za cenu zfalšování protokolu o jednání soudu zpochybnil veřejně známé předlužení ČSSD ze smlouvy, kterou jsem uzavřel s Milošem Zemanem na zastupování kauzy Lidového domu.

Nebýt tohoto nálezu Ústavního soudu, Fio, družstevní záložna, by 180 mil. Kč na financování volební kampaně ČSSD nepůjčila.

Ústavní soud tak v průběhu předvolební kampaně umožnil ústavním podvodem ČSSD připravit úvěrový podvod k podvodnému zmanipulování všech voleb konaných v ČR r. 2010.

Ústavní soud v rámci obecních voleb tím porušil závazky ČR k soudní ochraně práva všech občanů členských států EU, jako občanů EU, volit a být volen v obecních volbách v členském státě svého bydliště, bez ohledu na státní příslušnost k jinému členskému státu EU.

Toto právo všech občanů EU je zaručeno čl. 20 Smlouvy o fungování Evropské unie, a je chráněno komunitárním právem. Mimo jiné i zákazem diskriminace práv všech občanů EU, bez ohledu na státní příslušnost, při výkonu rovného práva volit a být volen v obecních volbách nezatížených žádným podvodem.

Evropské komisi podávám stížnost pro porušení závazků ČR Ústavním soudem. Žádám, aby příslušné orgány EU, včetně úřadu pro boj s podvody OLAF, vyšetřily a přezkoumaly zásah Ústavního soudu a ČNB do obecních voleb konaných v ČR dne 15. a 16.10.2010. ČNB zasáhla udělením bankovní licence společnosti Fio, burzovní společnost, a.s. v květnu 2010, reciprocitou za finanční prostředky poskytnuté ČSSD úvěrovým podvodem do předvolební kampaně. ČNB udělením bankovní licence zvýhodnila v obecních volbách ČSSD oproti jiným politickým stranám.

Činím opatření proti riziku ovlivnění řízení o stížnosti u EK bývalým předsedou ČSSD a eurokomisařem Vladimírem Špidlou, který nyní působí ve vedení PES v Bruselu.

Podnikám kroky k uplatnění odpovědnosti soudců Ústavního soudu za porušení závazků ČR u všech příslušných orgánů EU, včetně Soudního dvora EU.

Před nadcházejícím druhým kolem senátních voleb jsem varoval voliče, že většina ČSSD v Senátu bude podle Ústavy znamenat, že bez souhlasu ČSSD nebude možno trestně stíhat soudce Ústavního soudu za spáchání ústavního podvodu ve prospěch ČSSD.

Nyní již jsou předpoklady k tomu, aby postupem doby byla vyvozena odpovědnost vůči soudcům Ústavního soudu, kteří své soudní pravomoci zneužívají k ústavním podvodům ve prospěch ČSSD.

ČSSD nesmí dostat příležitost zločinnost ústavních soudců krýt získáním většiny v Senátu volebním podvodem.

Nesmí platit, že namísto vůle většiny občanů vyjádřené podle Ústavy svobodným hlasováním, ve volbách v ČR „vítězí“ ta politická strana, která si na předvolební kampaň opatří nejvíce finančních prostředků podvody všeho druhu.

Epidemie korupce státní moci v ČR se rozmáhá od nástupu ČSSD do vlády. Vedení ČSSD povýšilo korupci zneužíváním státní moci všeho druhu na metodu vládnutí. Z ČSSD rakovina korupce postupně metastazuje do BIS, Ústavního soudu a nyní už i do ČNB.

ČSSD, BIS i Ústavní soud jsou propojeny korupční pupeční šňůrou tak, že mají jedno společné. Není podvodu, který by jim byl cizí.

Plním svojí občanskou i stavovskou povinnost advokáta a informuji občany, že hlas udělený sociálně demokratickým kandidátům do Senátu je hlasem pro korupci, bezpráví a podvody. Že jím podpoří současnou ústavní krizi, která již přechází v ústavní rozvrat České republiky.

Úřadujícího předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku jsem jako právníka vyzval, aby ještě před zítřejším druhým kolem senátních voleb občanům férově přiznal, že ČSSD vyhrála sněmovní i obecní volby úvěrovým podvodem.

Korupce státní moci v České republice se rozbujela volebními podvody vedení ČSSD k získání moci. Vedení ČSSD léta podvádí mě, daňové poplatníky, svoje členy a voliče, nově i členy Fio, družstevní záložny, a nyní obecními volbami už i všechny občany EU.

Zákon o insolvenčním řízení stanoví moratorium na politické strany v předvolebním období. Vyhlášením výsledků senátních voleb moratorium končí. Mám připraven návrh, aby soud proti ČSSD bezprostředně po volbách zahájil insolvenční řízení. Vyzvu ostatní věřitele, aby se k návrhu připojili.