21.2.2020 | Svátek má Lenka


PRÁVO: Lex Bakala

7.10.2016

aneb Tunel nemá platit občan

Vzhledem k opakovaným dotazům, útokům a nevolím spojeným s tzv. lex Bakala, tj. zákonem o vyvlastnění majetku pana Bakaly, dřívějšího majitele OKD a následně spolumajitele NWR, považuji za nutné uvést svůj názor na celou problematiku.

Je pravda, že po zveřejnění mého sedmibodového volebního programu– že chci, mimo jiné, v případě mého zvolení do Senátu iniciovat návrh zákona o vyvlastnění majetku pana Bakaly – se celkem nic nedělo.

Zájem o lex Bakala začal nabírat na obrátkách po společné tiskové konferenci v parlamentu, kdy jsem měla možnost se ke svému návrhu zákona o vyvlastnění – znárodnění majetku pana Bakaly vyjádřit.

„Kumpáni zločinu“ se začali mobilizovat a hloupě napadat záměr s tím, že se jedná o komunistický či jiný nezákonný postup.

S údivem jsem pozorovala jednotlivé útoky. Proč se neptají, kdo zaplatí dluhy? Proč slyším, že se musí počkat, až se prokáže, že došlo k trestnému činu. Opravdu si někdo myslí, že se to bude prokazovat? Opravdu bude politický zájem něco řešit? Bude to stejné jako u soláru, viníci v podobě svědků se budou smát nevinným – odsouzeným. Opravdu si myslíte, že kdyby nebylo švýcarské prokuratury, tak by se dělo něco s Mosteckou uhelnou?

Na druhé straně slyším denně při diskusích s lidmi na ulici, že se konečně začíná něco dít a dluhy budou platit ti, kdo za ně nesou odpovědnost, nikoliv daňový poplatník.

To, co se událo v OKD, nebylo dílem jedné osoby. Proto se útoky, hloupé dotazy, analýzy tzv. znalců dají jednoduše rozpoznat a já takto činím.

Musíme si položit otázku: Proč je zákon na vyvlastnění – znárodnění majetku pana Bakaly navrhován? Není to v rozporu s demokratickým zřízením? Není to návrat do komunistického režimu? Pak si musíme položit další otázky. Je možné podnikat tak, aby dluhy za vás platil daňový poplatník? Jak dlouho chceme tolerovat takovéto podnikatele? Není právě tato tolerance dokladem toho, že stát neplní funkci ochrany občanů? Že tu vládne nevymahatelnost práva a zlovůle mocných, bohatých?

Platit mají viníci

Po podnikání pana Bakaly zůstaly mimo jiné dluhy – 17 miliard, či 30 miliard korun? Kolik se skutečně dluží a jsou již veškeré dluhy vyčísleny? Veřejnost má právo znát skutečný rozsah škod a dluhů.

Stejně jako občané se ptám: Kolik činí dluh po tomto podnikání? Stejně důležité je, kdo tento dluh zaplatí. Stát? Kdo je stát? To je přece občan. To jsem já, vy, to jsme my, občané tohoto státu, to jsou dokonce i ti, kdo přišli o střechu nad hlavou vyvedením bytů OKD, i ti budou platit dluhy? Ano, budou.

A já nechci připustit, aby daňový poplatník zaplatil ještě dluhy po tomto tunelu. V žádném případě se dluhy nemohou vztahovat ke snížení ceny uhlí, jak mohu očekávat reakci tunelářů.

Já nechci, nepřipustím, stejně jako celá řada slušných lidí, aby se tyto dluhy hradily ze státního rozpočtu. Chci se zasadit o to, aby se dluhy hradily z majetku těch, kdo připustili tento neblahý konec jedné z nejbohatších firem na Ostravsku. A mezi ně patří i pan Bakala.

Autorka je předsedkyně ERÚ, kandiduje do Senátu v obvodu č. 70 Ostrava-město

LN, 6.10.2016
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.