4.2.2023 | Svátek má Jarmila


PRÁVO: Kalousek generálem

9.7.2012

Proč se ministr Miroslav Kalousek chová způsobem, který by už neměli vykládat političtí komentátoři, ale diagnostikovat psychiatři? Nemá smysl hodnotit právně jeho argumentaci o zbytečnosti znaleckého posudku. Nevím, jak se vytváří cena specielní vojenské techniky, nakolik lze ovlivnit cenu požadovanou prodávajícím a jistě je možné se o takové ceně dohadovat. Určitě i zde se licituje mezi různými nabídkami a konkurence se jistě snaží nabídnout ceny výhodnější. K vojenské technice patří i servis, náhradní díly a přídavné programy.

Jde o složitou záležitost a trestní soud by měl problém se se stanovením správné ceny vypořádat. Bez nějakého posudku by to nezvládl, soud zná právo, ale nemá odborné znalosti. Kdyby měla platit Kalouskova argumentace, že znalecký posudek je zbytečný, pak by nebylo možné kohokoli z ministerstva obrany stíhat pro korupci spojenou s nákupem jakékoli vojenské techniky. Ideální situace pro obhájce. Zásada in dubio pro reo (v pochybách ve prospěch obviněného) by byla neprůstřelná. Jak by mohl trestní soud určovat cenu vojenského transportního letadla? V jakém cenovém katalogu by ji našel? Zase a zase by musel mít odborné podklady. A i kdyby trestní soud chtěl rozhodnout jen o trestu a poškozeného odkázat s náhradou škody na pořad civilního práva, tak by tak učinit nemohl, protože by mu nemožnost zjištění ceny zabránila posoudit, zda vůbec byla naplněna skutková podstata trestného činu. A kterého? Pokud tedy Kalousek tvrdí, že zjišťovat kupní cenu pomocí znaleckého posudku není možné, tak neříká nic jiného, než že každá osoba od ministra přes náměstka po úředníky na MO je již předem nevinná, ať je cena nakupované techniky jakákoli. Orgány trestního řízení ji nemohou a podle Kalouska ani nesmí zjišťovat. Jistě si totéž myslí o civilním soudu.

Proč se ale Kalousek tak zoufale snaží zabránit vydání Parkanové? Chce odvést pozornost od exnáměstka MUDr. Martina Bartáka? Platí hypotéza, že nechce, aby se cokoli na ministerstvu obrany vyšetřovalo? Vyšetřovat nebude později ani ČSSD, až se dostane k moci, bratři v korupčním triku se podrží, tak ani politické změny se obávat nemusí. Exnáměstek a exministr MUDr. Barták všem vyšetřováním odolá, jeho selhání se Kalousek bát nemusí. Kde je tedy Kalouskovo slabé místo, z kterého má strach?

Myslím, že v morální integritě Vlasty Parkanové. Tu Kalousek dostal do situace, kterou si samozřejmě spoluzavinila. Touha ministrovat kdekoli ji přivedla do resortu, kde ani maskáče a přehlížení nastoupených jednotek ji nemohlo dodat vážnosti, natož autoritu a už vůbec ne schopnost rozumět zbraním a vojenské technice. Možná, že i na ni myslel Lewis Caroll, když psal o Alence v říši divů. Jenže zazvonil zvonec a v zelené pohádce přišel konec. V jejím případě tragický.

Kalousek udělal možná svoji první chybu, ovšem v tomto případě kolosální. Vlasta Parkanová stojí před trestním stíháním a také poučením od vyšetřovatele, že se sice může hájit jakýmkoli způsobem, ale že přiznání je polehčující okolnost. Jistě, ministryně Parkanová na ministerstvu obrany nic neukradla, osobně jí nelze nic vytknout, až na to, že resortu nerozuměla a nechala jej řídit svými podezřelými náměstky Bartákem a Kopřivou. Jako legrácku zaznamenejme fakt, že Martina Bartáka jako náměstka doporučil na ministerstvo obrany pro jeho "zájem o vojenské otázky" sám Petr Nečas. Bohužel pro Vlastu Parkanovou, ohrožuje ji forma nedbalostního zavinění pachatel nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájmy chráněné trestním zákonem, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

A to se nemusí týkat jen nějakého posudku, to se může týkat i nezrušení nákupu pandurů a dalších podezřelých jednání zavánějících korupcí, s kterými neměla osobně co dělat, ale kterým ze shora uvedeného nedbalostního důvodu nezabránila. A nyní uslyší poučení, že přiznání je polehčující okolnost. Možná, že bude poučena i o tom, že pokud svými informacemi napomůže usvědčení pachatele…, tak řekne i to, co nevědí novináři ani vyšetřovatel. Bude riskovat, že stráví zbytek života ve vězení? Pochybuji.

Ale tyto pochybnosti má i Kalousek. Jeho léty vyzkoušená taktika - schovat se za jiné - mu nemusí tentokrát vyjít, dokonce na ni může i dojet. Proto přešel do útoku, doslova proti všem. Kalousek na rozdíl od své chráněnkyně zná vojenský termín "sans crier gare" (udeřit, zaútočit bez výstrahy). Právě to učinil svým rozhovorem s vyšetřovatelem, jeho medializací, a dokoná slíbeným pondělním oznámením na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Miroslav Kalousek je svým způsobem geniální, na ministerstvu financí je ho škoda. Armáda jej potřebuje, ne ale na ministerstvu, ale jako náčelníka generálního štábu.

Autor je advokát