18.10.2019 | Svátek má Lukáš


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
P. Bures 15.9.2019 20:34

Zaplať pámbu za fluidní gender. Diskriminovaný muž se prohlásí za lesbu a bude to v cajku.

I. Vermis 15.9.2019 18:31

No, já bych to tak strašný neviděl - tedy za jednoho předpokladu: Pokud se nepletu, v Guliverových cestách je psáno, že kdo chtěl do Japonska, musel šlápnout na kříž. Peroč tedy nedát asyl za předpokladu, že se nějakým podobným způsobem dotyčná zřekne islámu? A samozřejmě i všch "osob blízkých" ...

M. Prokop 15.9.2019 18:46

Protože to omezuje svobodu. A jakmile se začne omezovat svoboda, tak to obvykle dopadne na všechny. Takže, islámu ať se nikdo, natož demonstrativně, nezříká.

Ale, DŮSLEDNĚ vypovídat VŠECHNY, kdo se prohřešují proti místním zákonů a pokud by to bylo systematické, tak i zvyklostem.

A to VYPOVÍDAT znamená fyzicky odvézt. Ne papírově odebrat asyl a nevidět, že dotyčný zůstal "na černo".

P. Grigar 15.9.2019 16:46

.,pane Dostále, doporučuji přidržet se českého překladu, dostupného na stránkách Úřadu vlády ČR, ze kterého také čerpala paní Kovářová. Směroplatný oficiální překlad, jistě i s tlumočnickou doložkou..:-)

P. Dostál 15.9.2019 11:41

Páchání zla ve jménu vyššího dobra je většinou odporné a mělo by být odsuzováno. V tom se zajisté shodnu s většinou diskutujících. A to je vše.

Všechno ostatní, v čem souhlasítě s paní Kovářovou, jsou totiž obratné manipulace, překroucená pravda a drobné lži, protože paní Kovářová jako advokátka prostě toto jako nemorální nevnímá, to by totiž nemohla svoji profesi vykonávat. Takže zde předvádí to samé, co u soudu, jenže místo tance mezi paragrafy ty paragrafy překrucuje tak, aby u cílové skupiny dosáhla žádaného účinku.

Jste manipulováni přesně z té strany, o které se domníváte, že vás hájí. Mohl bych tu citovat, porovnávat, ale víte co, domnívám se, že většina zde diskutujících jsou lidé vzdělaní. Proto doporučuji jít na https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e , zde je oficiální anglický text. Můžete porovnávat s tím, jak ho vykládá paní Kovářová. Myslím, že uvidíte, že vynechání některých slovíček či záměna spojek, trochu mění význam textu.

Poznámka pro bijce EU. Istambulská úmluva opravdu nemá s EU nic společného, kromě stejného kontinentu.

J. Jurax 15.9.2019 16:34

Istambulská úmluva opravdu nemá s EU nic společného ... budiž, ovšem jde o tak olbřímí hovadinu a svinstvo, že jako by přímo z EU vzešla ... :-)

M. Prokop 15.9.2019 18:08

IstaMbulská nemá společného nic, ale IstaNbulská je zvrácenost, která jako kdyby z Brusele vypadla.

No a mám-li si vybrat mezi paní Kovářovou a vámi, tak paní Kovářová vede o několik délek.

P. Zinga 15.9.2019 9:36

„"Jakmile je lidské duši vroubeno nové dogma,inspiruje to instituce,umění a chování mas. Přes duši praktikovaná vláda je pak absolutní a muži činu pak myslí pouze na jeho (dogma-P.Z.) uskutečnění, zákonodárci pouze na jeho uplatnění, filozofové umělci a spisovatelé se zabývají jeho překladem do různých forem"

(Gustave Le Bon, „Psychologie der Massen”, 1895)

J. Kanioková 15.9.2019 13:04

Psychologie davu je dnes asi nejznámější knihou francouzského sociologa z konce 19. století Gustava le Bona. Le Bon již na konci 19. století v této knize popsal změny v chování jednotlivců, kteří se stanou součástí davu. Jedinci v davu se neřídí vlastním svědomím, ale dělají to, co ostatní (novějším termínem řečeno - jsou konformní) a jsou tak mnohem snáze ovlivnitelní nějakým vůdcem. Jedinec, který je součástí davu, je podle něj o několik stádií civilizačního vývoje níže. V minulosti byla tato kniha velice oblíbená (na přebalu se tvrdí, že ji rád četl i Adolf Hitler). Dnes, přestože je chápána jako překonaná, se zdá, že mnohé moderní sociálně-psychologické teorie pouze rozpracovávají již v této knize načrtnuté postřehy. Poprvé tato kniha vyšla v roce 1895 a do češtiny byla přeložena již v roce 1897.

J. Anděl 15.9.2019 8:36

Ve společenských debatách na různá témata, například gender či konkrétněji Lisabonskou úmluvu, se příliš stírá rozdíl mezi tím, co považuje diskutující za správné a co prosazuje za jediné legální.

V normální otevřené společnosti s fungující svobodou slova funguje konkurenční soutěž myšlenek. Touto formou lze "dělat a prosazovat dobro", až se člověku bude od uší kouřit. Vzdělávat, propagovat, demonstrovat, finančně podporovat různé spolky, stávat se jejich členy.

To však lidem, tedy těm hodně ideologiím zapáleným, nestačí. Chtějí ze svého slova učinit Zákon a ze slov odporujících Zločin. Přestáváme legislativu vnímat jako jakési poslední slovo absolutní moci, kterým bychom z povahy věci měli šetřit. Přibližujeme se tak krůček po krůčku Šarii, tedy legislativě úzce propojené s mravním výkladem všemožných sebemenších aspektů či oblastí každodenního života. Tím budeme víc a víc ztrácet prostor pro osobní zrání a dosažení dospělosti osobnosti, zmizí možnost snažit se o to být dobrý člověk, ten bude nahrazen pouhou snahou vyhnout se trestu.

Jakkoliv výsledek může naivní osobě slibovat bezpečné prostředí pro každodenní život, v realitě se zasekneme ve vývoji a zůstaneme dětmi v přísném ač bezpečném školním režimu. Zapomeneme, že dobrý člověk se řídí kodexem, i když ho k tomu nenutí zákon a hrozba pokuty či vězení. Morální zralost nahradí alibismus a vypočítavost, která cit pro to, co je v daný okamžik vhodné, zdravé a slušné, nahradí detailní znalostí toho, co je ještě legální a za co už lze druhé trestat a v případě zájmu i zničit. Příklady jsou patrné v praktickém islámu, ale připomíná je i židovský vtip s pointou "všude kolem šábes, ale nade mnou čtvrtek".

M. Prokop 15.9.2019 8:45

Ano.

A to vše ještě za předpokladu, že to vnucované je dobré. Tento předpoklad velmi často (třeba v případě té Istanbulské úmluvy a její snahy o překopání mužských a ženských rolí) není splněn a jedná se o vnucování škodlivých věcí a postupů.

J. Anděl 15.9.2019 9:02

Leckdy to dobře zní na papíře... vlastně ne, ono to zní dobře v hlavě tomu, kdo to prosazuje. Ale už ten papír (a hlavy dalších čtenářů) často odhalí, kde všude to skřípe.

P. Portwyn 15.9.2019 8:08

No a to někoho překvapuje?

Jediné, co je pozoruhodné, je fakt, že autorka je žena - její vnitřní poctivost a ochota odmítnout výhody plynoucí z aplikace "dohody".

Celá ta akce je dalším krokem ve snaze zničit "společnost bílého muže". Kdysi jsem vedl na toto téma hovor s jednou zaměřenou dámou. Když jsem jí napsal, že to povede k oslabení západní kultury, která může být nahrazena kulturou ženám nepřátelskou, dostal jsem odpověď "no a co, hlavně že to odnesete vy".

Rozum nehledejme, není tam.

P. Zinga 15.9.2019 7:27

Začínám zvažovat názor, že islamizace by nemusela být to nejhorší, co nás může potkat.

J. Anděl 15.9.2019 8:48

"Nejhorší" je slovo s relativním významem. Oba směry se v cíli potkávají s podobným efektem. Pouze ten islám v praktickém projevu, jak ho dnes známe ze světa, ještě obsahuje rustikální fyzické tresty, které naše legislativa nezavádí.

Je zajímavé vidět, že kromě právě těch fyzických trestů není podstatné, zda je zaváděná legislativa opřena o několik set let starý text božího proroka, nebo je produktem skupinové progresivní ideologie, která je všech kulturních tradic a zvyků zcela prostá.

Jednodušeji řečeno: že není rozhodující, jste-li konzervativní ctitel tradic, nebo progresivní revolucionář, tradice (stereotypy) bořící.

J. Anděl 15.9.2019 8:57

A co tedy je rozhodující? Podle mě to, zda chcete svůj pohled na svět vtisknout ostatním jako zákon, nepřipouštějící jiný výklad či pochopení. Píšu to výše, tak se omlouvám za opakování.

Pro mě je to důvod, proč, pokud to situace umožňuje, jsem pro vyhnout se vyhánění čerta ďáblem.

Píšu "pokud to situace umožňuje", protože rozumím tomu, že v případě vojenské okupace a třeba vypalování a vyvražďování obyvatelstva se může stát, že to situace neumožňuje a i Stalin se může jevit jako dobrý.

P. Hlosta 15.9.2019 10:13

Perfektně vyjadřujete to, co bych kostrbatě skládal já. Člověče, vás je pro nás skoro škoda. ;-)

F. Brabec 15.9.2019 10:48

Souhlasím. Pan Anděl když něco napíše, sedí to jako řiť na hrnec. Vždy to čtu, v duchu kývám a lituji, že neumím myšlenky takto formulovat.

I. Vermis 15.9.2019 18:34

Nepochybně by byla lepší, nežli vláda feministek. Tak jako je lepší se dobře oběsit, nežli špatně oženit, jak pravil klasik...

J. Kanioková 14.9.2019 16:02

Díky, paní autorko, naprostý souhlas..

Naprosto přesně vyjádřeno. Už jen některé pasáže této úmluvy v psané formě jsou diskriminací a porušením práv samy o sobě.

V. Pavelka 14.9.2019 19:14

Paní Kovářová je dlouhodobě nejlepších kandidátkou na prezidenta ČR.

F. Brabec 14.9.2019 20:09

Ano, tu bych volil s klidným svědomím.

J. Kanioková 15.9.2019 13:12

Já taky R^

J. Jurax 14.9.2019 15:58

Ratifikovat Istanbulskou úmluvu by byl zločin.

Doufám, že tohle u nás neprojde. I když s blbostí našich volených zastupičů je třeba počítat aspoň občas jako s faktem, takže je možné všechno.

A signifikantní je, že v médiích tzv. hlavního proudu i ve veřejnoprávních o tomhle neváhám říci oktrojovanému svinstvo není ani ťuk. Asi aby byl klid na práci a sprostý lid se nenaštval.

J. Kanioková 14.9.2019 16:00

Ano, souhlas. ZLOČIN !

I. Skokan 15.9.2019 7:35

Bude přijata sice až po delší době, ale bude přijata stejně jako mnoho jiných hovadin od Lisabonské smlouvy až po modré parkovací zóny. Vždy se najde někdo kdo to dobro zařídí.

P. Portwyn 15.9.2019 8:04

Bude potichu přijata. Ten, kdo to podepíše, získá v očích Brusele body. Lidu se později sdělí, že "musíme, protože Evropa si to žádá".

Ti, co podepíší, budou vyfutrováni drahými advokáty.

J. Jurax 15.9.2019 16:24

Dost možná.

Ono takhle funguje eurodemokracie u nás.

Těm, kdož nám vládnou, jsou zájmy národa, vlasti i sprostného lidu převážně u perdele. Odmávnou každou hovadinu, jež z brusele přichází nebo je jím tlačen, pokud možno potichu a bez humbuku. O volbách to nějak okecají ...

A hlídací psi demokracie - myslím novináře médií s velkým dosahem - vědí, kdy mají držet hubu a krok.

J. Kopis 14.9.2019 14:04

Práva žen jsou pouze zástěrkou na protlačení genderismu do právního systému a tím získaly nejrůznější lidskoprávní neziskovky moc a finance!

E. Derat 14.9.2019 12:52

Výstižný, potřebný a pravdivý článek.