23.9.2023 | Svátek má Berta


PRÁVO: Hin sa hukáže…

21.6.2013

Pověstný výrok Petra Nečase, že "parta policejních plukovníků a podplukovníků nebude rozhodovat o tom, kdo bude ve vládě", mi ještě zní v uších, jako by chvástání statečného slabocha odeznělo včera. Nebýt upozornění všímavého synka, neuvědomil bych si, že od jeho vyslovení uplynul téměř rok. Ostatně ani novináři si toho příliš nevšimli. Za zmínku stojí seriózní článek Dušana Šrámka, ale ani on nezaznamenal jistou podobnost situace s příběhem Jana Sladkého Koziny a šlechtice Lammingera z Jiráskových Psohlavců. "Parta policejních plukovníků a podplukovníků" na rozdíl od chodského rebela nepronesla žádnou výstrahu, ale do roka ukázala chvástálkovi, kdo je v domě pánem, přičemž díky dohledu státního zastupitelství s ní přichází mezi vyplašené politiky zákon. Petr Nečas má teď dost důvodů k obavám, že hladina jezera horké kaše, v němž se právě topí jeho odvržená přítelkyně a bývalí poslanci jeho strany, se vzedme natolik, že ohrozí i jeho. Ovšem poslanci ODS, věrní zásadě "padni komu padni" (sic!), již předem varují, že se budou snažit uchránit jej před zproštěním imunity. Nedivím se jim: zítra může dojít na další z nich. Nezamýšlejí se ovšem nad tím, že by takovým postupem zajistili mravní převahu nad ním Davidu Rathovi, Vítu Bártovi, Romanu Pekárkovi a dalším, kteří svým údělům čelí jako chlapi.

Kolem policejní akce je stále mnoho nejasností, takže povahu jejího mediálního obrazu skutečně nejlépe vystihuje Nečasovo označení za "bramboračku". Policie a státní zástupci jsou nadále na slovo skoupí. Díky serveru E15 se na veřejnost dostala úplná znění usnesení o zahájení trestního stíhání proti Janě Nagyové a důstojníkům Vojenského zpravodajství a proti Janě Nagyové a čtyřem politikům, takže aspoň zhruba konečně víme, o co má jít v této části trestního řízení. O "zahušťování" bramboračky se ale vydatně starají obhájci obviněných, sám Petr Nečas a někteří z jeho nohsledů.

Po seznámení s usnesením o zahájení trestního stíhání proti Janě Nagyové a čtyřem politikům zůstává nezodpovězená otázka, proč státní zástupce neobvinil hned také Petra Nečase, který zřejmě o všem věděl a na všem se aktivně podílel. Předjímám ale, že k tomu může dojít dříve, než tento článek vyjde. Ač je to k nevíře, naproti tomu se zdá, že ve věci zneužití Vojenského zpravodajství Jana Nagyová svého přítele a šéfa do svého čarování nezasvěcovala, čímž mu předem zajistila nevinu. Kdo chce, nechť tomu věří.

Hlavně stále chybí zprávy o záměrech hlavních postav předváděčky policejní síly, tedy Ivo Rittiga a Romana Janouška, jež Ivo Ištván šikovným načasováním zásahu přiměl k rozvažování, zda mají návratem do vlasti strčit hlavy do smyčky či zda se mají rozhlédnout po Zeměkouli, kde by mohli získat bezpečný azyl (doporučil bych jim Kazachstán).

Přibývá komentářů zpochybňujících právní názor oznamovatele Václava Lásky o překročení hranice zákona Petrem Nečasem a bývalými poslanci. Je zřejmé, že Marka Šnajdra a Ivana Fuksu na místa ve společnostech Čepro a Aeroholding jmenoval Miroslav Kalousek. Možné vysvětlení je dvojí: buď není mezi jejich "trafikami" a jejich resignací na poslanecký mandát příčinná souvislost, nebo byl do intrik zamotán i mocný vládce nad státními financemi. Petr Tluchoř sám žádnou "trafiku" nedostal a jeho potěšení ze získání míst v představenstvu Českých drah jeho přáteli na nezpochybnitelný důkaz o postoupení jeho odměny příliš nevypadá.

Se zajímavým vystoupením na obranu Ivana Fuksy přišla Jana Dědečková, statečná vydavatelka serveru Virtually:-), která věcně upozornila, že jeho místo v Českém aeroholdingu rozhodně není "trafikou", protože pro ně má plnou kvalifikaci: "Pan Fuksa … člověk s vysokoškolským vzděláním na vysoké škole dopravní a vysokoškoškolským vzděláním ekonomickým. Působil v dozorčí radě této firmy jako náměstek ministra financí a dobře znal prostředí. Pan Fuksa se celý svůj politický život pohyboval v exekutivních funkcích ať již jako místostarosta, starosta, náměstek ministra nebo ministr, vždy byl odbornou i laickou veřejností hodnocen velmi dobře a nikdy nezavdal podnět k pochybnostem o svém morálním kreditu." Dlužno podotknout, že v důkazní části sdělení obvinění nejsou žádné stopy po jeho přímé účasti na vyjednávání "trafik" za odchod z Poslanecké sněmovny. A připomeňme si, že Ivan Fuksa se na kongresu ODS postavil Petru Nečasovi jako protikandidát na funkci předsedy strany, protože byl přesvědčen, že ODS potřebuje změnu, kterou její dosavadní předseda nepřinese. Jak se ale ukazuje, doslovně vzato se v posledním bodu svých úvah mýlil, byť o současné změně se mu jistě ani nesnilo.

Obvinění ve věci zneužití Vojenského zpravodajství se zdá být neprůstřelné. Pokud se dostane před soud obvinění proti politikům, postavení žaloby nebude jednoduché. V každém případě soudní projednání vytýčí jasnější hranice mezi dovoleným politickým pletichařením, nemravným jednáním a trestnou činností korupční povahy.

V uvedeném článku Dušana Šrámka a také jinde, například ve vystoupeních politizujícího advokáta Václava Lásky, dochází k mylnému výkladu probíhajících zásahů orgánů činných v trestním řízení proti Janě Nagyové a čtyřem poslancům jako logickému navázání na trestní stíhání Víta Bárty. Jsou zde ale dva podstatné rozdíly: Vít Bárta si nemohl půjčkami či dary "zaplatit" žádné výhody ve věcech veřejného zájmu, takže jeho jednání nemohlo naplnit skutkovou podstatu uplácení ve smyslu její definice v trestním zákoníku, zatímco v současném případě obsazení funkcí v polostátních firmách věcí veřejného zájmu jistě je. Mimo to Vít Bárta nakládal svými soukromými penězi, zatímco Petr Nečas a jeho melody boys & girls využili své moci nad státními prostředky.

Jak jsem již uvedl jinde, vedlejším účinkem obou zahájených trestních stíhání bylo určité poškození zájmů státu. Až skončí všechny vyvolané soudy, přijde čas na poměření přiměřenosti přínosu daného načasování a způsobu provedení "realizace" pro ozdravení politického prostředí k nejrůznějším způsobeným škodám. A po něm přijde na řadu rozdílení vyznamenání nebo… už jsem chtěl napsat trestů, ale včas jsem se zarazil: policisté, státní zástupci a soudci mají u nás předem zajištěnu beztrestnost za špatná rozhodnutí, a to nejen v této kauze. Na rozdíl od politiků nemohou ani prohrát volby.