2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


PRÁVO: Hazardní lobby se směje

22.11.2011

Vysmívá se Ústavnímu soudu a připravuje dokončení svého díla

Nebylo vám podezřelé, jak lehce a v jaké shodě prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem na počátku září novela zákona o loteriích, která dává obcím pravomoci prostřednictvím vyhlášek rozhodovat o umístění videoterminálů na katastru své obce? Stalo se tak za velké slávy, padlo mnoho slov o tom, jak se posilují pravomoce obcí v boji s hazardem.

Ve skutečnosti ovšem o tomtéž již rozhodl ve svém nálezu Pl. ÚS 29/10 v červnu Ústavní soud ve věci vyhlášky města Chrastava. Parlament však přidal jeden háček, ba přímo hák. Novela zákona totiž odebrala toto právo obcím na povolení pro provozování videoterminálů vydaná před 1. 1. 2012, a to do 31. 12. 2014. Což ve svém důsledku, vzhledem k tomu, že povolení byla vydávána do zásoby, znamená, že do 31. 12. 2014 jsou obce zcela bezbranné. "Nu což, do 31. 12. 2014 to nějak vydržíme, ale pak bude konečně po našem," zajásaly obce. Ale kdepak, hazardní lobby to má naplánováno zcela jinak. Do 31. 12. 2014 bude dávno vydán nový zákon, který obcím jakékoliv oprávnění regulovat hazard na svém území vezme. Toto dokazuje návrh zcela nového zákona o hazardu z dílny Ministerstva financí. Informuje o něm Svaz měst a obcí v článku ze dne 11. 11. 2011 s příznačným názvem Návrh zcela nového zákona o hazardu potichoučku předložen.

Úvodní odstavec článku SMO zní: "V den, kdy ministr financí Miroslav Kalousek vystoupil na XIV. finanční konferenci Svazu se zásadními prohlášeními na téma zdanění hazardu, byl do oficiálního připomínkového řízení předložen návrh zcela nového zákona o provozování sázkových her. Jde o text, o který obce žádají již řadu let. Na konferenci však o něm nepadla ani zmínka..." (pozn.: konference se konala ve dnech 10. až 11. 11. 2011).

No bodejť by zmínka padla… takovýto zákon totiž obce zcela určitě nežádají. Návrh, tak jak byl předložen, zbavuje zcela obce rozhodování pomocí vyhlášek (dokonce nejen u videoterminálů, ale i u VHP v užším slova smyslu). Pouze obcím přiznává možnost tzv. závazného stanoviska. Povolení ovšem může vydat povolovací orgán, kterým má být Specializovaný finanční úřad, zcela v rozporu s tímto závazným stanoviskem obce. V prvním okamžiku sice ještě NE, při odvolání, které bude vyřizovat místo obce Ministerstvo vnitra, ale s jistotou ANO (§149, odst. 4 správního řádu: "Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.") vzhledem k tomu, že je vydání povolení dle návrhu zákona nárokové ("Provozovatel, který splnil všechny podmínky stanovené tímto zákonem, má nárok na vydání povolení o umístění hry.").

Návrh nového zákona zcela ignoruje nález Ústavního soudu ve věci Františkových Lázní Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 9. 2011 (citace z bodu 37: "Ústavní soud proto uzavírá, že nelze připustit takový výklad podústavních předpisů, který by ve svém důsledku vedl k popření ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na samosprávu v tom smyslu, že by obce byly zbaveny možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejím území vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her…"). Přitom z tohoto nálezu zcela jednoznačně vyplývá, že nejen tříletá klauzule, která toto právo obcím odebírá v novele účinné od 1. 1. 2012, ale především nový zákon tak, jak je navrhován, je protiústavní.

V Chrastavě dne 18. 11. 2011

Autor je starosta města