Neviditelný pes

PRAHA: Byty pro Airbnb

29.2.2020

Záležitost nastavuje nepěkné zrcadlo - ale komu?

Praha vytáhla do boje s krátkodobými pronájmy bytů v systému pro Airbnb. A slibuje si od toho, že se zlepší sousedské vztahy, sníží se cena pronajímaných bytů, uvolní se byty ke koupi českým zájemcům a obce budou moci evidovat, kdo se v jednotlivých bytech a v jakém čase nachází. K tomu Praha přihodila požadavek požární a jiné bezpečnosti, obdobný jako mají hotely, a také to, aby nový zákon stanovil, že ostatní vlastníci bytů v domě musí pronájem bytu v systému Airbnb odsouhlasit. A celý ten horký brambor hází Praha na Ministerstvo pro místní rozvoj a v případě neúspěchu chce předložit svůj vlastní zákon.

Ano, opilí a řvoucí turisté v Praze, zvláště pak v centru, nic příjemného nejsou. Ano, někteří obyvatelé domů, kde jsou byty v systému pro Airbnb, mohou trpět. Ano, pokud je pronajímán celý byt, jistá kontrola jeho bezpečnostního vybavení je na místě. Ano, přehled o ubytovaných je rozhodně žádoucí, nejen z pohledu pražských částí a jejich příjmů. Ale nestačila by na to vyhláška Hl.m. Prahy?

V dnešních novostavbách se již automaticky instalují protipožární hlásiče, jejich umístění v bytech na pronájem (obecně) je žádoucí a pojišťovny si tyto věci obvykle také hlídají. Mělo by to tedy platit i pro byty pronajímané v rámci Airbnb. Schvalování obecně závazné vyhlášky (OZV) patří podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce. Nepochybně zastupitelstva Prahy 1, 2 a 3 neodmítnou vydat OZV obsahující Požární řád obce, který by uložil doplňkovou montáž protipožárních hlásičů a příp. jeden hasicí přístroj u bytů nabízených v Airbnb. Na to se zákon přijímat nemusí a realizace takového opatření není nikterak finančně náročná. Rychlé a jednoduché.

Když se má podle pražských radních vyžadovat souhlas ostatních vlastníků bytů, tak snad každý právník ví, že tito vlastníci musí mít v rejstříku zapsané Společenství vlastníků bytů a zvolený výbor. Společenství vlastníků se může domáhat ochrany hmotných práv, neboť pod správu společných částí domu lze zahrnout vše, co bytovému domu slouží k uspokojení potřeb vlastníků bytů, včetně dostatečně kvalitních podmínek pro bydlení. Je proto možné dovodit aktivní legitimaci společenství vlastníků jednotek k podání žaloby ve správním soudnictví (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), v níž se dovolává ochrany svých hmotných práv, byť by se tato hmotná práva dotýkala i právní sféry jednotlivých vlastníků bytových jednotek. (Zdroj: NSS ze dne 31. 3. 2014, čj. 4 As 149/2013-31) Jinými slovy pro laika: Odpovědnost za nájemníky nese vlastník a lze se vůči němu bránit žalobou. A platí to i pro byty Airbnb a žádný nový zákon se přijímat nemusí.

A nyní ke znění Občanského zákoníku, který umožňuje vlastníkovi bez jakýchkoliv omezení byt pronajímat. To budou vlastníci z této skupiny novým zákonem vyloučeni? Pro pořádek dodejme, že vlastník bytu dnes nemůže zakázat nájemci, aby ten v bytě podnikal. Takže nájemník bude dokonce po dohodě s vlastníkem podnikat a pronajímat třeba půl bytu na Airbnb, nebo i jemu se to zakáže?

Nástroje na to, aby si ostatní vlastníci zjednali v domě pořádek, jsou, bylo by proto vhodnější neponechávat výborům SVJ k uvážení, zda mají či nemají žaloby podávat, ale stanovit jim to jako povinnost, pokud imisemi dotčení vlastníci sousedních jednotek výbor SVJ o takovou žalobu požádají. Tady by stačila malá novela občanského zákoníku.

A podívejme se na ta čísla. Pro Airbnb je vyčleněno necelých 13 tisíc bytů ze 700 000 bytů v Praze a to představuje pouhé 1,85 %. Opravdu si někdo myslí, že dokonce zákazem pronájmů Airbnb v 1,85 % pražských bytech poklesnou ceny bytů, poklesnou nájmy a dokonce že si byt v centru Prahy koupí mladí čeští občané? To je tak směšné, jako když plácal Milouš Jakeš ty své broilery.

A ten navrhovaný zákaz, resp. omezování vlastníků za situace, kdy existují jiná nápravná opatření a zákonem daná řešení, bude v souladu s ústavním pořádkem? O tom lze dost důvodně pochybovat.

Za celou mediálně zveličovanou kauzou stojí především lajdácká práce městské policie v Praze, protože zkuste si v centru světových metropolí v noci opile řvát na ulici a zkuste si v USA či Kanadě či jinde popíjet alkohol na ulici. Hodně rychle a silně narazíte. Řádění v domech vlastníků také jen tak v zahraničí nezaznamenáte, protože výbory (správy) v těchto domech rychle a rázně jednají a soudy vydávají předběžná opatření skoro obratem. Švýcarsko budiž vzorovým příkladem. Tak proč se u nás některé výbory SVJ chovají, jako že se jich to netýká? Proč má jejich nezájem, pasivitu a lenost řešit nějaký zakazovací zákon? Stejně by se stal mrtvou literou.

Praha zvolila řešení, které se jeví jako z velké části chybné. Tlačit do Poslanecké sněmovny zákon pro okrajový 1,85% problém, který by si Praha měla umět vyřešit sama, je přiznáním neznalosti, nezkušenosti a zjevné bezradnosti. Pod tohle podepisuje exministr spravedlnosti Pospíšil? Tohle jste si Pražané zvolili? To máte fakt smůlu.

A ještě jedno se v Praze povídá. Že celá ta kampaň proti Airbnb je jen tzv. „vrtěti psem“, které má zakrýt neschopnost této pražské radnice něco pořádně řešit. Jenomže tahle kamufláž je průhledná. Pokud poslanci ten Prahou navrhovaný právní paskvil schválí, tak schválí. To připomíná, jak neblaze proslulý ministr spravedlnosti Pelikán s velkou slávou nesmyslně protlačil zpět do občanského zákoníku předkupní právo spolumajitelů a nyní to poslanci pro změnu znovu zrušili, protože se ukázalo, že ti, co to tenkrát kritizovali jako idiotské, měli pravdu.

A takhle to dopadne i s Airbnb, protože už nyní je jasné, že řešit to speciálním zákonem je zcela zbytečné. Kdyby ti, co mají v rukou již existující pravomoci, dělali to, co mají, problém by nebyl. A zkuste si test, když po 22. hodině večer zavoláte policii, že dochází k rušení nočního klidu, zda přijedou. A měli by! A noční klid platí i pro Prahu 1, 2 a 3. A odpovědnost za chování nájemníka nese pronajímatel a mohli bychom to vysvětlovat dokola a dokola…

Tahle pražská rada se prostě opět nepovedla. Kdo neumí, tak neumí a žádným aktivismem to nedohoní.

A pokud se chce čtenář pobavit, tak níže uvedená tabulka ČSÚ je nade všechny komentáře

Počet postavených bytů v ČR: (Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj)

1971 – 70 226 bytů
1975 – 97 104
1980 – 80 661
2001 – 24 758
2010 – 36 442
2018 – 33 868

Tak kdo je tu ta žába na prameni? Pronajímatelé bytů pro Airbnb?zpět na článek