26.5.2022 | Svátek má Filip


POLITIKA: Zrychleme, Evropa nepočká

17.8.2006

S výhledem do blízké budoucnosti máme před sebou především dva strategické úkoly spojené s naším členstvím v Unii.

Právě v těchto dnech Evropská komise připravuje stanovisko k návrhu vlády o podobě operačních programů, tedy způsobu rozdělení evropských peněz, které budeme čerpat v letech 2007 až 2013. Návrh dosluhující vlády zaslaný do Bruselu minulý měsíc není rozhodně ideální a vyžaduje dopracování. Nejedná se totiž o nic menšího, než na jaké typy projektů a kolik peněz budeme čerpat v dalších šesti letech.

Každoročně může naše země čerpat kolem sto miliard korun. Sloveso "může" je namístě, neboť po zkušenostech se současným, nepříliš úspěšným čerpáním evropských peněz, je reforma národního systému správy evropských fondů politickou prioritou ODS. Musíme skoncovat s praxí "čerpání pro čerpání". Evropské peníze musí zemi konkrétně pomáhat. Nadcházející týdny je třeba věnovat intenzivní komunikaci s komisí a prosazení takové podoby návrhu, která snazší čerpání umožní.

Druhým, neméně závažným problémem je příprava českého předsednictví v Radě Evropské unie na jaře 2009. Staneme se po Slovinsku druhou z nových členských zemí, která si s tímto úkolem bude muset poradit. Předsednictví je prestižní záležitostí a pro nový členský stát také testem schopnosti se v Unii orientovat a přispět k jejímu směřování. Navíc je předsednictví unikátní příležitost k prosazení národních zájmů. Dobře zvládnuté předsednictví může přispět ke kreditu dané země nejen v politické rovině, ale nepřímo také v ekonomickém slova smyslu, může nepřímo generovat zájem investorů či pomoci našim podnikatelům v nesnadném pronikání na vnitřní trh Unie.

Je třeba dostát konkrétním požadavkům, jako je předsedání více než dvěma stovkám pracovních skupin rady, koordinace se sekretariátem rady, s výbory Evropského parlamentu či komisí. Předsednictví zahrnuje též organizaci několika formálních i neformálních vrcholových akcí nejen v Praze, ale ve všech krajích. Zcela nezastupitelná je v průběhu předsednictví komunikace, především otevřená komunikační strategie směrem k české veřejnosti a evropským institucím, ale i do všech členských států Unie a koneckonců i významných neevropských zemí. Půl roku bude Česko centrem Evropy, a je proto třeba začít připravovat pozitivní politickou agendu. Prohlubování liberálního pojetí vnitřního trhu a další odstraňování otevřených i skrytých forem ekonomického ochranářství uvnitř Unie, podpora konkurenceschopnosti, vývoje a vzdělávání budou stěžejními prioritami a sděleními českého předsednictví.

Je čas přejít od dosavadní české reaktivní politiky k aktivnímu přístupu s dlouhodobou strategickou vizí, jejímž centrálním mottem musí být nejen respekt k hodnotám procesu evropské integrace, ale také respektování legitimních národních zájmů.

ODS proto dlouhodobě prosazuje centralizaci evropské agendy na půdě jednoho úřadu, který zefektivní české angažmá v rámci Unie. Představa takového úřadu zahrnuje koordinaci příjmu pomoci z evropských fondů, zabezpečování permanentních úkolů vyplývajících ze členství v Unii, řešení úkolů vyplývajících z požadavků na transpozici evropského práva do českého právního řádu či garanci přípravy předsednictví.

Evropa nepočká, až se konečně podaří odblokovat povolební situaci. Jak rozhodnutí týkající se čerpání evropských peněz, tak příprava předsednictví vyžadují politický mandát, který současná vláda nemá. Právě proto je třeba jmenovat vládu novou.

MF Dnes, 11.08.2006

primátor Ústí n. Labem, poslanec PČR