27.5.2022 | Svátek má Valdemar


POLITIKA: Zázraky podle Pirátů

30.4.2021

Vysoké daně nemají žádné blahodárné důsledky z hlediska dostupnosti bydlení

Češi milují vlastnické bydlení. Nebýt závislý na libovůli pana domácího a netrpět ustavičnou úzkostí ze zrušení nájemní smlouvy je považováno za základní životní jistotu. Útok na vlastnictví je českou veřejností vnímán jako útok na osobní svobodu a bezpečí. Nedávno se ovšem Pirátské straně podařilo vyvolat rozruch právě v této souvislosti. O co šlo?

Natěšeni na vládnutí

S rostoucími volebními preferencemi Pirátů je zřejmé, jak velmi jsou natěšeni na vládní moc. Promýšlejí sociální programy, například nepodmíněný základní příjem (NZP). Každý občan bude mít v tomto schématu nárok na výplatu stejné finanční částky měsíc co měsíc. Žádné podmínky, žádné testy. Bohatší vrátí tuto částku na daních, nezaměstnaní a jiní lidé v nouzi budou mít z čeho žít, aniž by museli potupně žádat o podporu a vyplňovat na úřadech složité formuláře.

Hezká myšlenka, ale i bez počítání každého napadne, že bude asi finančně náročná. Pracovní skupina Pirátů pod vedením vystudovaného lesníka a zastupitele města Tachov Aleše Jakla zveřejnila v rámci brainstormingu ohledně financování NZP následující výbušný odstavec (citováno doslova):

„Zdanění nemovitostí může přinést stovky miliard korun ročně a zlepšit dostupnost cen nemovitostí k bydlení. Efektivní zdanění nemovitostí v USA se pohybuje mezi 0,3–2,21 % a v EU 0,05–1,93 % z ceny z nemovitosti. Současné efektivní zdanění v ČR se pohybuje kolem 0,01–0,04 % z ceny z nemovitostí (bez daně z nabytí nemovitých věcí), takže při zvýšení efektivního zdanění nemovitostí na 1 % lze získat 200–800 miliard korun ročně.“

Zvýšení daně z nemovitostí o dva desítkové řády vskutku nepatří mezi způsoby, jak si získat přátele a pozitivně působit na lidi. A jako by toho nebylo dost, pirátská pracovní skupina cítila potřebu nasypat do rány ještě sůl:

„Vedlejším kladným efektem vyššího zdanění nemovitostí je například lepší regulace trhu s bydlením a efektivnější využití nemovitostí ve smyslu vyřešení situace s neobsazenými byty a také posílení vlivu obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní (na okraj podle sčítání lidu z roku 2011 je 651 937 bytových jednotek v rodinných i bytových domech neobydlených). Vyšším zdaněním nemovitostí můžeme odhadem navýšit NZP přibližně o 500–2000 korun.“

Představte si, že splácíte hypotéku za byt v hodnotě řekněme tří milionů. Platili byste daň z nemovitosti o téměř 30 000 ročně vyšší než doposud. Ze svého nepodmíněného příjmu nebudete mít nic, neboť jakožto bohatý člověk (máte přece vlastní byt a příjem dostačující na hypotéku!) celý NZP vrátíte státu ve formě daně z příjmu. Navíc nad vaši hlavu Piráti zavěsí Damoklův meč: pokud vaše příjmy kvůli věku nebo nemoci zeslábnou, vysoká daň z nemovitosti vás donutí stěhovat se do skromnějšího. V zemi, kde je investice do bydlení chápána jako nejlepší záruka klidného stáří, je to politicky destruktivní myšlenka.

Její motivaci lze ovšem pochopit ze sociálního složení Pirátské strany. Mnohdy jde o mladé lidi, kteří se potloukají po nájmech nebo bydlí u rodičů. Myšlenka vypudit nenáviděné boomery z jejich nemovitostí jim připadá lákavá. Pro starší čtenáře: „boomer“ je výraz převzatý z americké angličtiny označující osobu narozenou před rokem 1966. Z původně neutrálního výrazu se stala nadávka. Boomer je intelektuálně omezený, rasista, xenofob, homofob a sexista, politicky napravo od Hitlera. Nejhorším hříchem boomerů je ovšem jejich bohatství: dokázali si „nasyslit“ tolik peněz a nemovitostí, že na mladé, vzdělané a perspektivní se již nedostává.

Generační nevraživost

A co státy s vysokými daněmi z nemovitostí? Funguje princip, že vyšší daně nutí k prodeji bytů, což snižuje jejich ceny?

Stát New Jersey daní rezidenční nemovitosti sazbou 2,49 procenta. Na opačném pólu v rámci USA je stát Alabama s průměrnou daní ve výši 0,41 procenta. I to je o řád více, než kolik dělá česká daň, ale je třeba vzít v úvahu, že USA mají nižší sazby v řadě jiných oblastí, zejména u nepřímých daní.

Pokud však jde o nájmy a ceny bytů, vyšší daň zaručeně nezpůsobí onen Piráty vytoužený zázrak. Průměrná cena za metr čtvereční bytu v Newarku, stát New Jersey, je vyšší o 44 až 65 procent než v Birminghamu, stát Alabama. Nájemné je v Newarku vyšší o 35 až 114 procent. Čisté příjmy jsou naopak v Newarku o 10 procent nižší. Vysoké daně nemají žádné blahodárné důsledky z hlediska dostupnosti bydlení. Znamenají jedině to, že majitelé domů přenesou své náklady na nájemníky, případně na kupující.

Obecně neexistuje žádný vztah mezi sazbou daní z nemovitostí a cenou bytů či domů. Neexistuje ani zázračný způsob, jak zařídit bydlení všem podle jejich představ. Ale pokrok je znát. V roce 1921 bydlelo jen 6 % Pražanů ve vlastním. O téměř sto let později to bylo již 29 %. Co se týká generační nevraživosti, nechť se mladí Piráti zamyslí nad nadčasovým citátem zdobícím mnohé hřbitovy: „Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy.“

LN, 28.4.2021

Autor je ekonom, Algorithmic Investment Management, a. s.

Robot Investment CalculatorChcete zpevnit tělo? Vyhrajte unikátní gely značky bioten
Chcete zpevnit tělo? Vyhrajte unikátní gely značky bioten

Plavková sezona pomalu klepe na dveře a my pro vás máme speciální soutěž o zeštíhlující gely od přírodní značky bioten. Stačí se jen přihlásit.