Neviditelný pes

POLITIKA: Zákon o NP Šumava

15.9.2014

Nenechte se mýlit zelenou demagogií!

S blížícím se termínem projednávání senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava (NPŠ) v Poslanecké sněmovně se zvyšuje mediální aktivita odpůrců přijetí tohoto zákona. Aktivisté Hnutí Duha označují tento zákon jako kmotrovský, developerský, těžařský či zákon pro kšeftaře se šumavskými pozemky. Tak jako tak, zákon prý zničí existenci i přírodu národního parku.

Je věcí nevládních organizací, co a proč prosazují, a nikdo jim to nezakazuje, nicméně na současný spor o zákon o NPŠ lze také pohlížet jako na spor o fungování zastupitelské demokracie.

Kdo se postavil za zákon a kdo ho projednal? Je důležité říci, že na návrhu zákona se podílelo bývalé vedení NPŠ za ředitele Jiřího Mánka a zákon doporučilo přijmout. Na tvorbě zákona se podílelo také bývalé vedení Ministerstva životního prostředí za ministrů Tomáše Chalupy a Tomáše Podivínského. Návrh zákona projednal Svaz šumavských obcí (21 obcí) a starostové, jako volení představitelé samospráv, ho bez výjimky podpořili. Přijetí zákona podpořila také Rada NPŠ, což je zákonem stanovený orgán (hlasování 40 pro, jeden proti). Přijetí zákona podpořilo hlasováním Zastupitelstvo Jihočeského kraje (všichni pro) a následně prostřednictvím deklarace Zastupitelstvo Plzeňského kraje (všichni pro). Je logické, že zákon projednávají zastupitelstva těchto krajů, neboť na jejich území Šumava leží a zastupitelé jsou s problémy NPŠ podrobně obeznámeni. Následně návrh projednaly výbory Senátu a doporučily návrh přijmout. Senát o návrhu po projednání na plénu hlasoval 50 pro a 2 proti. Opravdu jsou všichni tito starostové, hejtmani, krajští zastupitelé a senátoři agenti kmotrů, těžařů a obchodníků s pozemky? A všichni tito volení zástupci veřejnosti nemají jiný zájem než ničit šumavskou přírodu?

Opakuji, neberu nevládním organizacím právo demonstrovat proti přijetí zákona, pořádat podpisové akce proti zákonu či mást veřejnosti hlavy demagogií o tom, že přijetím zákona zničíme šumavskou přírodu. S většími rozpaky však vnímám, že jsou tito aktivisté podporováni skupinou vědců, kteří na Šumavě provádějí své vědecké výzkumy. Musíme však vědět, že tito vědci čerpají desítky až stovky milionů na granty svých šumavských výzkumů a mohou mít pocit, že stanoví-li zákon v NPŠ pravidla, ztratí tito odborníci část své vědecké výjimečnosti.

Jak tomu na Šumavě bývá, s nástupem nového ministra se kompletně změnil názor ministerstva a vlády na problematiku NPŠ. Na Šumavě dnes napjatě očekáváme, zda poslanci podlehnou tlaku nevládních organizací, které mávají podpisovými archy proti zákonu, nebo zůstanou reprezentanty zastupitelské demokracie.

Autor je senátor jižní části Šumavyzpět na článek