6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


POLITIKA: Vyjednávání o vládě pod vlivem církevních restitucí

14.11.2013

Zajistit lidem práci, zlepšit podmínky pro podnikání, učinit sociální systém adresnějším a spravedlivějším. Nastavit zdravotní péči takovým způsobem, aby byla kvalitní a dostupná široké veřejnosti a zároveň odpovídala možnostem veřejných financí.

To jsou namátkou některé zásadní problémy, které se dotýkají prakticky všech občanů České republiky. Politici se je rozhodli po volbách vyřešit především tím, že se pokusí významně změnit církevní restituce. Je to pochopitelně nesmysl a sami politici si snad zmiňovanou absurditu uvědomují. Přesto v podobném duchu jednají.

Sociální demokraté totiž rozehráli podivnou hru na změnu církevních restitucí. Z této záležitosti vytvořili jednu z důležitých podmínek pro vznik koaliční vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Přitom zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi byl řádně schválen parlamentem. Ústavní soud odmítl, že by tato právní norma porušovala Listinu základních práv a svobod. Rovněž neuznal stížnost, že by měl být majetek navrácen podle netransparentních parametrů.

Ve zmiňovaném zákonu se píše o tom, že církvím, náboženským společnostem a církevním právnickým osobám musel tento majetek patřit a zároveň o něj musely přijít v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. To vše musí jasně při žádosti o vrácení doložit. Vzniknou-li pochybnosti, bude je řešit příslušný soud.

V zákonu je rovněž vyjmenováno, jaký majetek vrátit nelze. Za něj má být poskytnuta finanční náhrada. Ta se v celkovém součtu pohybuje kolem 59 miliard korun. Její výplata má být rozložena po dobu 30 let. Jednoduchým dělením se dostáváme k částce zhruba dvou miliard ročně.

Takováto suma může působit impozantně. Ve výdajích státního rozpočtu, které převyšují hranici bilionu korun, to jsou však desetiny procenta. Je to například méně než kdysi připravované předražení čističky odpadních vod v Praze, o kterém se mluvilo v nahrávce dokumentující před řadou měsíců skandál kolem Státního fondu životního prostředí.

Rovněž inflační doložka u výplaty rozdělené do tří desítek let není ničím neobvyklým. Vyhnout se jí šlo pouze tím, že by zmiňované miliardy byly vyplaceny najednou.

Zkrátka rozruch kolem církevních restitucí je uměle vyvolaným problémem, který spíše zapadá do atmosféry získávání přízně lidí před volbami, než do racionální debaty o vytvoření nové vlády. To, že hnutí ANO přijalo toto téma pro diskusi o vzniku koaliční vlády, dokazuje, že vstup do politiky obírá lidi o schopnost racionálního uvažování a řešení skutečných problémů této země.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus