29.5.2020 | Svátek má Maxmilián, Maxim


POLITIKA: Volno presidenta Zemana

13.12.2018

Dle oznámení tiskového odboru kanceláře presidenta Miloše Zemana bude až do konce tohoto kalendářního roku hlava státu odpočívat. Myslím, že jde o unikátní příležitost.

Dlouhodobé volno u jedince, který je jinak silně vytížený, může přinést žádoucí prostor pro úvahy o díle vykonaném, konaném a v budoucnu zamýšleném, u presidenta republiky obzvláště. Bylo by dobré, pokud by tento čas využil k vyhodnocení některých událostí, jež zatím provázely jeho výkon úřadu.

Před šesti lety po vyhrané volbě (která ze strany jeho týmu nebyla výhrou úplně férovou) slíbil, že bude presidentem dolních deseti miliónů. Občané to brali jako dobrý bonmot, že na Hradě sídlí kdosi, kdo bude naslouchat všem obyvatelům státu. Brzy se ukázalo, že tomu tak není, a v průběhu let je tento slib spíše karikaturou, neboť hlava státu naslouchá jen těm, kteří s ním souhlasí. Miloš Zeman se obklopil suitou podivných figur, které využívají jeho přízně a realizují své podivné obchody. Každý, kdo nějakým způsobem projeví jistou nevůli či nesouhlas, je záhy zapuzen.

Místo směřování naší země do evropského společenství (o což usiloval jako premiér republiky) otočil kormidlo směrem opačným. Místo do západních hospodářských a bezpečnostních struktur vedou jeho kroky do nevypočitatelných východních despocií, kde jsou lidská práva cárem papíru, kde vládcové těchto zemí provádějí bezostyšnou expansi do států jiných. Místo důstojného zakotvení naší republiky v EU pochlebuje novodobým carům a podbízí se za sliby investic, které však zůstávají jen v úrovni slov bez jakékoli praktické realizace.

Místo důstojné reprezentace pozice presidenta se občané třesou, jaké vulgarity a nehoráznosti zazní v příštím projevu. Využívání slavnostních příležitostí k vyřizování si účtů se svými politickými, ale i občanskými protivníky, je tématem nejen našich, ale i světových médií. Vzkaz o „držení huby“ pro ty, kteří projevují jakýkoliv nesouhlas s jeho činností, patří nikoli do úst hlavy státu, ale spíše do hospody v Horní Lhotě.

Útoky na představitele výkonné moci, kteří tak nějak nesplňují jeho vlastní představu, případně dehonestace naší tajné služby, jejíž členové vykonávají nebezpečnou práci, vedou k destabilizaci země, která je pak o to více náchylná k infiltraci cizími mocnostmi, a naše země se tak stává nedůvěryhodnou pro naše spojence a je náchylná k hospodářským problémům, které by jinak nastaly jen stěží.

Považovat občany s jiným než souhlasným názorem za pitomce, idioty, případně i další kategorie, které nelze označit publikovatelnými názvy, je dokladem ubohosti a ztrátou sebekontroly člověka, který by měl být naopak etalonem sjednocování horkých hlav jak v parlamentu, tak i na veřejnosti.

Bylo by dobré, kdyby Miloš Zeman využil svého volna ke zhodnocení dosavadních kroků a radikální změně přístupu k veřejnosti. Jedna z jeho ošetřovatelek z řádu Karla Boromejského kdysi řekla, že dokud pan president Zeman žije, je pořád šance na změnu.

Chce se mi věřit, že ona ctihodná sestra je dobrou prognostičkou.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autoraAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.