9.8.2022 | Svátek má Roman


POLITIKA: Vládní krize

28.12.2012

aneb Co řekli paní Peake a pánové Nečas, Schwarzenberg a Gazdík poté, co paní Peake byla odvolána z funkce ministra obrany, a co z jejich vyjádření plyne

Paní Peake jako předsedkyně LIDEM:

20.12.2012: 15:52 hod. "Je to faktický konec koalice." 18:14 hod.: "Jdeme do opozice." 19:10 hod.: "Díky tomu, co se děje, ztrácí veřejnost i ty poslední zbytky důvěry v demokracii." 21.12.2012: 11:15 hod.: "Pokud chtěl pan premiér pokračovat v koalici, měl si to rozmyslet dřív. Teď už strana LIDEM o spolupráci nestojí." 17:59 hod.: "Pokud s námi chce ODS mluvit, tak pouze za podmínky, že se tentokrát dozvíme opravdu celou představu o spolupráci, nikoli jen tu půlku, která se zrovna hodí panu premiérovi do krámu." 22.12.2012: V SMS pro Právo: "Hodlám po vánočních svátcích hovořit s vedením strany LIDEM, ale také s představiteli ODS a TOP 09 …" V rozhovoru pro Právo: "Ve čtvrtek de facto skončila koaliční spolupráce s Petrem Nečasem. On nás za poslední dva týdny stačil třikrát podvést." "… spolupráci s Petrem Nečasem si po těchto podrazech představit nedovedu."

Pan Nečas jako předseda ODS:

21.12.2012: 14:57 hod.: Vedení ODS jednoznačně deklaruje, že má zájem na pokračování stávajícího koaličního projektu v podobě spolupráce tří koaličních stran ODS, TOP 09 a LIDEM.

Pan Schwarzenberg jako předseda TOP 09:

21.12.2012: 15:18 hod.: "Věřím, že se vládní krizi podaří urovnat."

Pan Gazdík jako předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů:

22.12.2012: 14.47 hod.: "Jen si kladu otázku, jestli pan premiér byl nepříčetný, když Karolínu Peake navrhoval ke jmenování, nebo jestli je nepříčetný teď, když ji navrhuje odvolat. V obou dvou případech příčetný být nemohl."

Co z vyjádření pana Nečase, Schwarzenberga, Gazdíka a paní Peake vyplývá?

TOP 09 (Schwarzenberg) věří, že vládní krizi se podaří vyřešit. Současně však TOP 09 a Starostové (Gazdík) tvrdí (jako fakt, nikoli jako podezření), že pan Nečas, je nepříčetný. Z toho plyne, že TOP 09 a Starostové hodlá vládní krizi vyřešit jednáním s nepříčetným panem Nečasem.

Naproti tomu LIDEM (Peak) tvrdí (jako fakt, nikoli jako podezření), že pan Nečas je podvodník a podrazník, což plyne z toho, že podle LIDEM (Peak) pan Nečas LIDEM již třikrát podvedl a po těchto podrazech si LIDEM spolupráci s panem Nečasem nedovede představit.

Takže zjednodušeně řečeno vládní krizi by měli řešit nepříčetný podvodník a podrazník pan Nečas, pan Schwarzenberg a paní Peak, pokud by LIDEM byli ochotni s panem Nečasem jednat, neboli spolupracovat na řešení vládní krize.

Věc však není tak jednoduchá.

Dne 20.12. po celý den a 21.12. dopoledne LIDEM (Peake) tvrdili, že odvolání paní Peake je koncem koalice a LIDEM odchází do opozice. Dne 21.12. v podvečer LIDEM (Peake) naznačili, že by byli ochotni s ODS mluvit, pokud ODS sdělí LIDEM opravdu celou představu o spolupráci, nikoli jen tu půlku, která se zrovna hodí panu Nečasovi do krámu. Tato podmínka je na první pohled nesplnitelná, neboť i kdyby ODS sdělila LIDEM cokoli a označila by to za opravdu celou svou představu o spolupráci, neměla by LIDEM jistotu, že se opět nejedná jen o tu půlku, která se zrovna hodí panu Nečasovi do krámu. LIDEM (Peake) si pravděpodobně v průběhu noci z 21.12. na 22.12. uvědomili, že uplatněná podmínka je nesplnitelná, a proto LIDEM (Peake) 23.12. v časných ranních hodinách oznámili, že hodlají po vánočních svátcích hovořit s představiteli ODS, aniž uplatnili novou podmínku. To však platilo pouze do okamžiku, kdy v ranních hodinách dne 23.12. paní Peake v rozhovoru pro Právo uvedla, že spolupráci s panem Nečasem si LIDEM nedovedou představit, protože pan Nečas je podvodník a podrazník. Pro úplnost nutno dodat, že z takto formulované další podmínky není zřejmé, zda LIDEM jsou sice ochotni po vánočních svátcích hovořit o vyřešení vládní krize s představiteli ODS, nikoli však s panem Nečasem, byť je předsedou ODS, a tudíž vrcholným představitelem ODS, nebo zda jsou LIDEM sice ochotni po vánočních svátcích hovořit o vyřešení vládní krize s panem Nečasem jako předsedou ODS, a tudíž vrcholným představitelem ODS, ale nejsou ochotni podílet se nadále na vládě, jejímž předsedou by zůstal podvodník a podrazník Nečas.

Za této situace nezdolně optimistický pan Nečas nadále trvá na tom, že ODS má jednoznačný zájem na pokračování stávajícího koaličního projektu, neboť své prohlášení ze dne 21.12. po všech shora citovaných prohlášeních pana Schwarzenberga, pana Gazdíka a paní Peak nezměnil.

Závěr

Takže výchozí situace - před tím, než se začne po vánočních svátcích jednat o vyřešení vládní krize - je jasně vymezena. Vyplývá z citovaných výroků pana Nečase, Schwarzenberga, Gazdíka a paní Peak, nikoli z úvah nebo spekulací.

Jako prostý a obyčejný občan této země, jak mě oni často titulují, nevím, jestli ona výchozí situace je tragedií nebo dramatem nebo komedií nebo thrillerem nebo sci-fi nebo vším dohromady.

Jako prostý a obyčejný občan této země, jak mě oni často titulují, si však myslím, že vysvětlení bude prosté a jednoduché, ostatně jako vždy, když se něco jeví jako nepochopitelné, že jsou prostě a jednoduše blbí.