Neviditelný Pes

POLITIKA: Vicepremiér Havel chce perestrojku v legislativě

14.4.2006

Na včerejší národní konferenci v Senátu PČR pod názvem Efektivní stát - partner podnikatelů, kterou pod záštitou předsedy senátu Sobotky a předsedy hospodářského výboru senátu Balabána uspořádalo sdružení www.estat.cz, vystoupil mimo jiné i místopředseda vlády České republiky Jiří Havel.

Ve svém vystoupení vysoce ocenil ty, kteří na počátku devadesátých let připravili legislativní rámec pro návrat svobodného podnikání do tehdejšího Československa. Při hodnocení současného stavu legislativních prací pro podnikání, kde se téměř všichni ostatní řečníci vyslovovali pro zásadní redukci zákonných norem a předpisů, však použil místopředseda vlády termín "přestavba" současné legislativy pro podnikání tak, aby "lépe vyhovovala" současným podmínkám.

Přiznám se, že termín "přestavba" nemám rád. Pro mladší čtenáře dodávám, že období "přestavby" nastalo v bývalém sovětském bloku po nástupu Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka KSSS (Komunistické strany Sovětského svazu). Funkce generálního tajemníka KSSS tehdy znamenala vizitku nejmocnějšího muže "tábora socialismu". Vzhledem k tomu, že tehdejší Sovětský svaz nebyl schopen udržet krok ve zbrojení s USA, usiloval Gorbačov na mezinárodním poli o nové dohody o omezení strategických jaderných zbraní, nazývaných SALT a později START, a s tehdejším americkým prezidentem Reaganem se skutečně během několika schůzek dohodl na redukci jaderných zbraní. Ve vnitřní politice začal Gorbačov prosazovat více otevřenosti (z dnešního pohledu vlastně více svobody), přestal se na rozdíl od jeho předchůdce Brežněva vměšovat do politiky v ostatních státech východního bloku. Tuto svou politiku označil termínem "perestrojka" - tj. přestavba, a ta spočívala mimo jiné i ve "změně myšlení". Uvolnění napětí mezi Východem a Západem, které tato politika způsobila, současně vedlo k tomu, že se ve státech východní Evropy lidé začali dožadovat více svobody a v roce 1989 tento několikaletý proces skončil rozpadem sovětského bloku a posléze i rozpadem Sovětského svazu.

Vedení KSČ v době perestrojky v Rusku bylo tímto vývojem zcela zaskočeno a tehdejší generální tajemník KSČ Milouš Jakeš se stal trapnou figurkou na poli "přestavby" po česku či československu. Tehdy také koloval vtip, že socialismus je nejdelší cesta od kapitalismu ke kapitalismu. Neudržitelnost komunistického systému byla náhle na dosah. Hovory o "přestavbě" byly jakýmsi slohovým cvičením na dané téma a naši soudruzi se rozhodně nechtěli pustit do skutečné změny systému. Dobře totiž věděli, že na konci tohoto procesu je konec vlády jedné strany.

Jestliže dnes místopředseda vlády Havel, předlistopadový člen KSČ, si opět bere do úst "přestavbu", tentokrát na poli legislativním a pro podnikatele k tomu, měli by všichni naši podnikatelé velmi rychle zbystřit. Jde totiž zcela evidentně o to, že již není třeba se obávat nástupu dnešních komunistů k vládní moci. Lidé jako Jiří Havel práci současných komunistů v KSČM zastanou taky. Dá se proto zcela lakonicky konstatovat - a s ohledem na neformální koalici 111 v PS to platí - komunisté nám už dnes de facto vládnou.zpět na článek