2.7.2022 | Svátek má Patricie


POLITIKA: V přestávce mezi volbami presidenta...

15.2.2008

… bych rád nabídl čtenářům NP, tedy ne volitelům, několik poznámek k osvěžení mysli.

K osobě J. Švejnara, skutečného to cizáka, pro pana Vlka st. též panáka:

Je to člověk rafinovaný, protože vymámil z amerických sponsorů podle zpráv tisku půl miliardy korun a a použil těchto peněz k založení a organisaci ekonomického učiliště, kterému zatím ani jeho protivníci neupírají vysokou úroveň. To je skutečné podlá metoda, jak si získat sympatie, ale také trochu optimistická, jako by to mohlo v tomto státě vyvolat nějakou odezvu, která by stála za řeč. Zdejší slušný člověk by značnou část této částky vytuneloval k postavení vily na Riviéře, kam by mohl létat na snídani vlastním tryskovým letadlem, což by bylo na příslušných místech a v příslušných časopisech obdivováno.

Bylo mu s odporem vyčítáno, že se schází s komunisty, čímž se činí nepřijatelným. Nepatřím k jeho štábu, ale na jeho omluvu bych uvedl, že to je jinde zcela nezbytný postup.a dovolím si vysvětlit proč. Přichází do politického prostředí, tak jak bylo nastaveno devatenácti polistopadovými lety, a musí se s ním seznámit. A to prostředí mu zanechalo v parlamentu i komunistickou stranu a on ji nemůže ignorovat. Jeho soupeř V. Klaus prohlásli v prosinci 2007 v rozhovoru pro TV Prima, že " Díky tomu, že jsme je (KSČ) nezakázali, podařilo se v České republice udržet je mimo vládu." To ano, tedy zatím, ale neznamená to je tím také zbavit politického vlivu, sedí-li jejich poslanci v parlamentu. To se ukázalo v průběhu doby ironií osudu dost zřetelně, když zástupci KSČ v parlamentu a senátu mu pomohli při předcházející volbě presidenta na trůn. KSČ patří tedy do politické scény, to je dnes bohužel prostý fakt, který by se neměl Švejnarovi vyčítat. Jen na okraj bych poznamenal, že před lety zneutralisoval francouzský president Mitterand Komunistickou stranu Francie tím, že ji vzal do vlády, z čehož se už nevzpamatovala.

Pro občany má V. Švejnar jednoznačnou přednost, že není zavázán žádné politické či hospodářské skupině. To je naopak asi hlavní důvod, proč by ho politická i hospodářská scéna nechtěla, mohl by jí koukal do karet. Ostatně se již dnes zveřejňují plány na další omezení malých stran, aby nekomplikovaly jednání těch velkých. Tím by již tak hustý politický škraloup ještě více zhoustl a znemožnil by průnik nových myšlenek a lidí do politického života. Některé v tisku publikované informace ze zákulisí prvního pokusu zvolit presidenta nicméně naznačují, že si občané konečně začínají uvědomovat, že střídat vládu ODS vládou ČSSD a naopak je jako z bláta do louže a zpět.

Stoupenci V. Klause ovšem přicházejí s někdy dosti vágními důvody, proč si ho přejí za presidenta. Za typický příklad bych uvedl názor J. Mlejnka: "... mne až tak moc nešokovalo to, s čím přišel Václav Klaus začerstva hned při listopadové revoluci a co sám provokativně definoval jako kapitalismus bez přívlastků.... Václav Klaus zůstává pro mne, a nejen pro mne, jedním ze symbolů naší revoluce... A také jednou z viditelných záruk její kontinuity...(LN 8.2.2008)

Tak ten bezpřívlastkový kapitalismus je - vyjádřeno jinými slovy- kapitalismus devatenáctého století. Nicméně právě teď se jeden jeho výstřelek provalil v soudobé americké finanční krisi citelně zasahující Evropu i Asii, jejíž následky je zatím těžko odhadnout (V. Klaus neočekává nějakou recesi), ale J. Mlejnek si může případně poopravit svůj názor z prvního polistopadového období. Proč má být V. Klaus jedním ze symbolů naší revoluce, založením standartní politické strany? Vznik nebo obnovu politických stran musel po listopadu 89 kromě snílků o nepolitické politice očekávat každý, to je na symbol trochu málo. Jinak ovšem byl V. Klaus v kritické době ve Vídni, se zhroucením režimu nepočítal a to zhroucení nepřipravoval, takže připusťme, že jde J. Mlejnkovi možná spíše o takový skromný český "alenáš" symbol . Proč by měl bý V. Klaus viditelnou zárukou kontinuity, není také na první pohled jasné. Kontinuity čeho? Jediné, na čem se můžeme na první pohled shodnout, je jeho kontinuita osobní, je už 19 let kontinuálně u všeho. Ale vypočítávat ostatní kontinuity, které vyplynuly z naší listopadové revoluce, pro které je V. Klaus jednou z viditelných záruk, by mohlo být dosti neveselé. Můžeme ovšem výrokům J. Mlejnka a ostatních stejně smýšlejících občanů přisoudit hodnotu výroků kněžky Pythie. Každý si za symbolem revoluce a zárukou kontinuity může podle svých zkušenost dosadit, co chce, měl by ovšem dávat pozor, aby nedopadl jako ten Croesus.

(Vyžádal si před náporem proti svému protivníkovi kvalifikovanou věštbu kněžky Pythie, která zněla, že "překročí-li řeku Halys, velkou říši tím zničí".Interpretoval ji příliš optimisticky ,vyrazil do boje s Peršany, prohrál, a skutečně zničil velkou říši, ovšem tu svou. )

12.02.2008