4.2.2023 | Svátek má Jarmila


POLITIKA: Udělám vše pro to, aby přímá volba neprošla

31.12.2011

Během své senátní volební kampaně v roce 2010 jsem byl opakovaně médii dotazován na můj názor na přímou volbu prezidenta. Zatímco se moji protikandidáti zapřísahali, jak zvednou ruku pro přímou volbu, opakovaně jsem tvrdil, že přímou volbu nepodpořím. Tento postoj mi ve volbách nijak neuškodil, možná naopak. To říkám proto, aby se senátoři, kteří jdou do voleb příští rok, nebáli proti přímé volbě hlasovat. Voliči jejich postoj zcela jistě pochopí.

V probíhající debatě o přímé volbě prezidenta lze najít dvě poměrně vyhraněné skupiny zastávající opačné názory. Ústavní právníci, politologové a političtí analytici jsou, při ponechání dalšího politického řádu beze změn, většinou proti přímé volbě. Žurnalisté a média, zastupující veřejné mínění, jsou pro. Na jejich stranu se bohužel postavili i poslanci. O důvodech, proč hlasovali pro, můžeme jen spekulovat, protože žádné přesvědčivé důvody nikdy nepředložili. Jako lidé s ústavní odpovědností si musí být vědomi, že je to špatně.

Nedivím se médiím. Při přímé volbě jejich bude vliv na výsledek mnohem větší a s nadsázkou lze říci, že "prezidenta budou volit média". Mohli bychom si položit otázku, proč média tak vehementně nepodporují i jiná "přání lidu", například radikálně snížit daně, snížit platy poslancům, ze sousedství vystěhovat "nepřizpůsobivé" či zrušit Senát. Jen namátkou věci, které by v průzkumech veřejného mínění rovněž získaly většinu.

Ústavní právníci předložili řadu argumentů, proč je v českém politickém systému přímá volba prezidenta nadbytečná, či dokonce škodlivá. Česká ústava definuje parlamentní, nikoliv prezidentskou republiku. Oba naši novodobí prezidenti vybudovali silné postavení svého úřadu ne díky pravomocem, ale díky síle své osobnosti. Návrh přímé volby současnou ústavní roli prezidenta nijak neposiluje. Naopak. Volají-li nezávislí žurnalisté a veřejné mínění po oddělení politiky od byznysu, je protimluv podporovat přímou volbu prezidenta. Cena celostátní prezidentské kampaně bude v desítkách milionů korun a je iluzorní si myslet, že se bez ní kandidáti obejdou. Lze si pak představit, že jednoho kandidáta bude podporovat pan Bakala, protikandidáta pan Babiš a černého koně vzadu pan Kellner. Přispějí na kampaň pánové Pitr a Kožený? Bude, nebo nebude zvolený prezident zavázán svým sponzorům? Projde-li nakonec přímá volba Senátem, republika se samozřejmě nezboří. Pouze bude česká politika ještě komplikovanější a celá země nestabilnější. S úřadem přímo voleného prezidenta vznikne další mocenské centrum, které může oslabovat již tak slabé české vlády. Tak jako v několika jiných případech v krátké historii Senátu máme pořád šanci prokázat, že je Senát "pojistkou". Udělám všechno pro to, aby se tak stalo.

LN, 29.12.2011

Autor je senátor za ODS