Neviditelný pes

POLITIKA: Tunelování státu v resortu práce a sociálních věcí pokračuje

16.4.2013

Ministryně Müllerová (TOP 09) podle všech indicií hodlá dovršit záměry svého předchůdce a pokračovat v privatizaci veřejných služeb. Jak jinak interpretovat obnovenou snahu ministerstva práce a sociálních věcí o sdílené zprostředkování zaměstnání v rámci zákona o zaměstnanosti? Dnes, kdy máme nejvyšší nezaměstnanost od roku 1993, a její další nárůst se očekává na podzim, úřady práce nejsou s to nezaměstnaným pomáhat s hledáním místa. Tuto funkci mají nově převzít zprostředkovatelské a pracovní agentury, které budou placeny ze státní pokladny. Není proto divu, že pracovní a personální agentury najednou v Čechách a na Moravě rostou jako houby po dešti. Tyto soukromé subjekty budou mít ze zákona nárok na 6250 Kč po skončení zkušební doby za každého umístěného klienta na dobu neurčitou, ale také na pokrytí administrativních nákladů na každého uchazeče do výše 500 Kč.

Proč úřady práce neplní své základní poslání? Protože byl systém úřadů práce zcela paralyzován zásahy ministra Drábka a jeho náměstka Šišky.

Drábek vytvořil superúřad, který dostal na starost také výplaty dávek, které dříve spravovala města a obce. Zároveň k zvětšení objemu práce ministerstvo naordinovalo propuštění několika stovek lidí, takže úřady trpí personální nouzí. Byl to rovněž Drábek, kdo zrušil povinnost firem hlásit úřadům práce svá volná místa. Nový výpočetní systém, který na úřady práce zavedl Drábkův bývalý náměstek Vladimír Šiška (bez výběrového řízení!), nefungoval a dodnes působí výpadky. Výsledkem je, že úloha úřadů práce byla redukována na registraci osob a na výplaty sociálních dávek – dlužno poznamenat, že ani zde úřady nefungují bezproblémově.

Stručně řečeno, TOP 09 nejprve funkci úřadů práce paralyzovala, aby od nového roku hledání míst pro nezaměstnané zprivatizovala.

TOP 09 se v resortu práce a sociálních věcí skutečně činí: vzpomeňme privatizaci penzijního systému (druhý soukromý pilíř na úkor prvního), zkušenosti s S-kartou a skandál s přechodem úřadů práce na nový informační systém, který ochromil výplaty dávek nejpotřebnějším. ČSSD záměr financovat privátní pracovní agentury kritizuje a jsou proti němu nejen odbory, ale také samotní zaměstnanci úřadů práce. Jsme zde totiž svědky dalšího tunelování státních peněz a vytváření možnosti vyvádět peníze daňových poplatníků mimo systém veřejné kontroly.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ČSSD

Převzato z LiborRoucek.blog.idnes.cz se souhlasem autorazpět na článek