4.12.2023 | Svátek má Barbora


POLITIKA: Tlustého konec

5.10.2007

Jak nám sdělilo Právo, chystá se Mirek Topolánek zasadit Vlastimilu Tlustému ránu z milosti – připravit jej o poslední důležitou stranickou funkci, neboli předsednictví ve středočeském krajském sdružení. Dodávám, zcela nepochybně byl k tomu účelu mobilizován Marek Dalík a k užívání mu přiděleno soukromé volvo Lucie Talmanové.

Celá zpráva má svoji vnitřní logiku. Obhájit post krajského předsedy dnes znamená pro Tlustého šanci uspět v příštích parlamentních primárkách a zůstat tak velmi pravděpodobně poslancem i po roce 2010. Naopak, pokud by neuspěl, může mít do příští sněmovny hodně vysoko. V příštím roce se bude také měnit složení Výkonné rady. Tlustý z ní vypadl s odchodem z postu předsedy poslaneckého klubu a je v jeho vlastním zájmu, aby se do ní co nejdříve vrátil. Jako předseda regionu by to měl prakticky jisté. Jako poražený kandidát velmi pochybné.

Vlastimil Tlustý svůj spor s téměř celou ODS prohrál. Nikoli proto, že by mu chyběli sympatizanti, ale proto, že naprostá většina těchto sympatizantů odmítá ohrožovat zájmy své vlastní i zájmy celé ODS vyvoláváním konfliktů mimo pravidla. Platí on v ODS empirický zákon: Kdo první zjevně poruší pravidla, prohraje. Jako poražený, je oslabený a na místo oslabeného vůdce si vždy brousí zuby další v pořadí. ODS je vnitřně velmi soutěživá a platná pravidla této soutěži nahrávají.

Jinou otázkou ovšem je, jak moc do toho může zasáhnout zrovna Mirek Topolánek. Do konce volebního období nutně potřebuje modus vivendi s Tlustým a jeho frakcí. Jakkoli nelze pochybovat o jeho niterném přání vyřešit problémy s potížistou jednou provždy, má v tom poměrně svázané ruce. Příčinou je žárlivost jednotlivých složek ODS na všech stupních na svoji autonomii a svoje práva. Pokud Topolánek skutečně povzbuzuje středočeské bety proti úřadující alfě, musí tak činit, jak je popsáno ve známém vtipu o rozmnožování dikobrazů: Pomalu a hóóódně opatrně! Pokud by se jeho konání profláklo a bylo dokonce podpořeno důkazy, paradoxně by to pozici Vlastimila Tlustého posílilo.

Další informací podanou ve zprávě je, že má být dokonce ovlivněn výběr delegátů s hlasem rozhodujícím na volební sněm. Osobně si toto příliš nedokážu představit. Delegáti jsou voleni na oblastních (okresních) sněmech. Z praktických důvodů dnes mnoho okresů využívá institut stálého delegáta, jehož mandát bývá dvouletý. Šetří to totiž únavná hlasování na prakticky každé okresní schůzi. V okresech, které volí delegáty na každý krajský sněm zvlášť, je teoreticky možné, že se volitelé budou rozhodovat i podle názoru na setrvání Tlustého či kohokoli jiného v kterékoli funkci, v praxi však mnohem větší význam mají okresní úradky a dohody mezi jednotlivými okresními reprezentacemi, které pak většina delegátů na sněmu dodržuje. Lobbing za Tlustého nebo proti němu tak rozhodně neprobíhá a nebude probíhat na úrovni delegátů (alespoň většiny ne), ale na úrovni okresů. V rámci sněmu pak mohou, ale nemusejí kandidáti svým vystoupením získat několik hlasů z oblastí nerozhodnutých anebo od delegátů s jasným názorem, kterým svědomí nedovolí respektovat doporučení oblasti, kterou zastupují.

Samozřejmě, je jisté, že pokud se Vlastimilu Tlustému postaví jako protikandidát Petr Bendl, jedná se o souboj velmi silných osobností, ve kterém bez znalosti momentální vnitřní konstelace ve středočeské organizaci ODS nelze odhadnout vůbec nic.

Jak se tedy Právo, tradičně známé přítulností k různým obměnám červené, k této informaci dostalo? V podstatě jsou dvě možnosti. Mohla vyplynout z podobné analýzy, jakou uvádím já, a tato analýza je použita k zašťourání do ODS, ale mnohem pravděpodobněji je součástí obranné strategie Tlustého skupiny. Bohužel, zdroj této informace Právo neuvádí.