22.6.2021 | Svátek má Pavla


POLITIKA: Tlustého frakce uvnitř ODS

7.7.2007

Jak má prostý člověk vnímat založenou frakci uvnitř ODS? Záměrně jsem vyčkal několik málo dní, abych nechal proběhnout několik informací o činnosti či významu této frakce. Není žádoucí činit si názor či psát článek ve chvíli, kdy je vše živé a v některých věcech je člověk schopen jednat impulsivně, tudíž vytvářet si špatné závěry.

Nyní s klidem (i uspokojením) mohu konstatovat, že vznik frakce opravdu neznamená žádné štěpení této velké pravicové strany, jak původně křičely různé první komentáře a prognózy. Tato strana zůstává vnitřně jednotná a jakékoliv ohrožení jednoty ODS by rychle ukončilo existenci frakce samotné. Názorové frakce nejsou vždy nebezpečné, tudíž nemusejí vždy znamenat štěpení strany na dva a více subjektů. Pravdou je, že frakce pana Tlustého je názorovou frakcí, která však nijak neusiluje o přímou vnitrostranickou moc. (Nezaměňujme s vlivem.) Jestliže bychom takový boj o přímou moc uvnitř ODS zaregistrovali, pak by situace byla vážná a ke štěpení by mohlo dojít, nebo by to mohlo znamenat náznak razantní změny politiky strany, stagnace či oslabení strany zevnitř. Nyní však k žádnému vnitrostranickému boji nedochází, jde jen o názorové odlišnosti v míře obsahu volebního programu ODS ve „vládním reformním batohu“, což občanské demokraty nemůže oslabit. Samozřejmě je velmi důležité, jakým způsobem dokáží představitelé frakce a celostátního vedení ODS přesvědčit občany o jednotnosti strany.

Co však může skutečně uškodit ODS, jsou dvě podstatné věci. Tlustého frakce paradoxně sice může hájit zachování prvků z volebního programu, ovšem problém spatřuji v tom, že stoupenci této frakce vypouští svá mnohdy ne zrovna šťastně formulovaná vyjádření obsahující požadavky frakce bez jakéhokoliv vysvětlení. Již samotný „vládní reformní batoh“ potřebuje pořádně vysvětlit, poněvadž lidé nemají dostatek informací a reformních změn se skutečně bojí. Jestliže do toho přijdou další vyjádření, řekněme někdy značně neopatrná, ze strany frakce uvnitř ODS, pak to, co bylo nejasné, se stane ještě nejasnějším. Občanští demokraté ponesou v příštích volbách největší míru zodpovědnosti za současnou vládu, tedy i Tlustého frakce by si měla tuto skutečnost uvědomit. V koaliční vládě nelze zkrátka vždy dohodnout maximum ve prospěch jedné strany.

Druhý problém spočívá v tom, že vystoupení frakce pod vedením pana Tlustého motivuje řadu nespokojenců i v ostatních koaličních stranách, kteří budou vznášet své vlastní požadavky. Řekněme si jasně, že kdyby stejným způsobem vystoupilo levicové křídlo uvnitř KDU-ČSL, které existuje a je velmi silné, nemohla by ODS realizovat spoustu věcí, přesněji řečeno téměř nic. O možných požadavcích Strany zelených nechci raději ani přemýšlet. Přičteme-li, že v současném volebním systému mají malé koaliční strany velmi silné postavení, je krok pana Tlustého sice v mnoha ohledech marným počinem, ovšem vůči voličům je to signál, že ODS nejsou lhostejné volební sliby, které se občanům předkládaly v předvolebním období. To, že předvolební sliby nelze v plné míře splnit, není zcela vina ODS, nýbrž je to do značné míry vina omezení ze strany volebního systému. Zaveďme většinový systém a situace se rázně změní.

Jak tedy hodnotit Tlustého frakci? Volič by ji měl vítat a ocenit, že uvnitř ODS nejsou volební sliby jen nezávazná slova napsaná na papíře. Vedení ODS i samotná frakce by si měly naopak uvědomit vážnost situace a zaměřit se na vysvětlování všeho, co s „vládním reformním batohem“ souvisí. Tím nemyslím jen to, s čím přichází vláda jako celek, myslím tím i jednotlivé návrhy frakce. Zvládne-li ODS situaci i se svou názorovou frakcí, pak ji paradoxně může celá věc pomoci. V žádném případě by však neměla být používána taktika „vše nebo nic“. Myslím, že všichni víme, že každá vláda v Evropě činí nepopulární kroky krátce po volbách, ty populární přichází až v druhé polovině volebního období. Nejinak tomu bude i v České republice. Dejme vládě Mirka Topolánka šanci, nechť nám v druhé polovině volebního období ukáže i ty populárnější věci.

Brandýs nad Orlicí 3. června 2007

(Autor je studentem politologie na Universitě Hradec Králové a předsedou MS ODS Brandýs nad Orlicí)
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.