Neviditelný pes

POLITIKA: Stavební zákon, nebo život

16.1.2020

Měřeno výroky expertů, žene se na české země pohroma v podobě nového stavebního zákona.

Proti návrhu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové se jednoznačně postavilo ministerstvo vnitra a městské samosprávy, námitky má ministerstvo kultury a hasiči, protestují ochránci životního prostředí.

Situace je vážná, proto vláda prodloužila diskusi o námitkách o dva měsíce, tedy do konce března. Ministryně připouští, že úřady budou podle nového zákona povolovat stavby až od roku 2023. Něco se tedy zadrhlo a to se také dalo čekat.

Nový stavební zákon je dokonalým příkladem, jak se v tuzemské demokracii prosazují zájmové skupiny. Na první pohled jde o přirozený vývoj. Těžko sepsat například zemědělský zákon a nezeptat se samotných zemědělců, schválit památkový zákon bez účasti památkářů nedává valný smysl.

Proto vlastně učinila ministryně Dostálová krok obvyklým směrem, když svěřila přípravu stavebního zákona stavebníkům, tedy Hospodářské komoře, která reprezentuje jejich zájmy. Přirozeně se objevily námitky, že developerům vyšla vstříc příliš daleko. Proti se tedy postavily jiné zájmové skupiny.

Neozvali se majitelé pozemků, i když norma fakticky umožňuje kdekoli v jejich sousedství postavit jakoukoli stavbu, a zákon se jich tedy v negativním smyslu dotýká nejvíc. Nejsou však schopni se domluvit na společném postupu. Tak se ozvaly obce, které ztrácejí nejen vliv nejen na průběh řízení, ale dokonce možnost efektivně ovlivnit územní plán.

Kromě zmíněných hasičů, památkářů a ekologů brojí proti návrhu i silná úřednická lobby. Nejde jen o to, že norma radikálně změní poměry na správních úřadech, hlavně však úředníci nepřenesou přes srdce, že návrh zákona sepsala na žádost Hospodářské komory soukromá advokátní kancelář a tím exemplárně obešla pravomoc státní správy.

Proti tak silné koalici proto musel předseda komory Vladimír Dlouhý použít hodně vzletná slova, jak zákon prospěje veřejnosti. „Není pravda, že zákon nahrává velkým developerům. Dokonce tvrdím, že je to lež. Pomůže celé společnosti, od malých podnikatelů po velké firmy. Dále třeba lidem, kteří si chtějí postavit dům. Nebo státu při výstavbě infrastruktury. Dnešní situace je zoufalá,“ řekl Dlouhý.

Tím prozradil slabost své pozice, protože těžko doložit, že je situace opravdu katastrofální. Získat stavební povolení stojí jistě hodně práce, ovšem počet dokončených bytů byl loni vedle let 2008 a 2009 nejvyšší od počátku století. Leccos by šlo zlepšit, ovšem převrat s nepředvídatelnými následky, jaký slibuje nový stavební zákon, je na to příliš silnou zbraní.

Historie stavebního zákona se stává ilustrací skutečnosti, že příliš velký vliv zájmových skupin na přípravu zákonů a obecně na státní politiku může poměry spíše zkomplikovat. Také je svědectvím, že některé zájmové skupiny příliš ochotně opouštějí prostor rozumné diskuse a uchylují se k emotivním argumentům. Lze pochybovat, že stavební zákon něco zlepší, jeho schvalování však přinese zajímavou informaci, jak se v Česku vládne.

Autor je komentátor serveru Echo24

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/pluszpět na článek