Neviditelný pes

POLITIKA: Soudce má soudit, ne psát zákony!

3.12.2021

Dělba moci v právním státě není holubník

Již naši pozornější středoškoláci a středoškolačky dobře ví, že veřejná moc v demokratickém právním státě se dělí na zákonodárnou, výkonnou a soudní.

Budoucí pirátský ministr pro legislativu doktor Michal Šalomoun, ačkoliv ještě nebyl jmenován do funkce, se nechal mediálně slyšet, že chystá personální změny v Legislativní radě vlády. Má v plánu bez zbytečného odkladu obsadit do ní více lidí z praxe (což by tak ani nevadilo, pokud nebudou ve vleku lobbistických skupin), ale také soudce. Tady se nám musí ihned rozsvítit červená veřejnoprávní kontrolka. In medias res: chystané začleňování soudců a soudkyň do přípravy zákonů, podle kterých následně soudí , nutno pokládat za protiústavní a nebezpečné.

Nota bene proti participaci soudců na tvorbě zákonů se rázně vyslovil už v roce 2002 (!) náš soud soudů – tedy Ústavní soud. Z Brna tehdy zaznělo jasné NE! promíchávání soudců s dalšími složkami moci. Pirátský kandidát však šalamounsky podotkl, že „právní myšlení se od nálezu Ústavního soudu, tedy od roku 2002 změnilo a nyní by ten závěr nebyl tak kategorický“.

Nezbývá než zvolat Sancta simplicitas! Ano, Piráti jsou pověstní svým benevolentním přístupem k pravidlům již od středověku, nicméně snaha pošlapat, byť s dobrým původním úmyslem, demokratickou dělbu moci ve státě je alarmující. Filozofové John Locke a Charles Montesquieu, jako pratvůrci zmíněné skvělé myšlenky, se musí patrně obracet v hrobě. Ještě že třebíčský advokát – pirátský kandidát - není koaliční lidovec, to by patrně skončil v pomyslném ústavně-právním pekle.

Velevážení páni piráti a dámy pirátky, já opravdu nechci žít ve světě, kde si soudce sám napíše zákon, podle kterého pak bude následně i soudit – ve sněmovně se do něj neopováží zákonodárci raději sáhnout, jelikož, jak víme, ho chystal onen vážený vysoký soudce, který problematice opravdu, ale opravdu dlouhodobě rozumí.

Satirický šleh závěrem – a kde by vlastně čeští a moravští soudci brali na práci v legislativních orgánech čas a energii? Již neplatí věty a souvětí o přetíženosti naší justice? Piráti, řekněte voličům, kterým leží nějaká věc šest let na soudech, že jejich zákonný soudce zrovna píše novelu k novele zákona, dodáváme na konec ironicky.

V modifikované podobě vyšlo v deníku Právo, dne 1. 12. 2021

Autor je právník a VŠ pedagogzpět na článek