25.9.2021 | Svátek má Zlata


POLITIKA: Solidarita falešná a solidarita pravá

21.10.2015

Rektoři VŠ se letos opět nezúčastní oslavy státního svátku ČR 28. října u prezidenta republiky na Pražském hradě. Chtějí tak vyjádřit podporu rektorům Masarykovy a Jihočeské univerzity.

Prezident republiky tyto dva rektory nezve a jsem přesvědčen, že tak činí zcela důvodně a právem. Rektor MU Bek při prezidentově návštěvě v Brně mu neumožnil vystoupit před studenty se směšným odůvodněním, že probíhá předvolební kampaň.

Je správné, že na akademickou půdu nepatří stranická politika a že na ní nemá probíhat předvolební kampaň. Vystoupení hlavy státu a nejvyššího přímo voleného představitele občanů ČR však má zcela jiný charakter. Platí také nepsané pravidlo, podle něhož prezident republiky, účastní-li se nějakého shromáždění, může na něm vystoupit.

Z tohoto hlediska jednání rektora Beka mělo urážlivý charakter nejen vůči Miloši Zemanovi, ale vůči nejvyšší ústavní instituci.

Rektor JU Grubhoffer nebyl pozván proto, že na protest proti nejmenování M. C. Putny demonstrativně prohlásil, že se oslavy státního svátku nezúčastní. Na toto gesto měl jistě právo, ale prezidentova reakce byla zcela na místě. V obou těchto případech se mi jeví podpora rektorů těmto svým kolegům nesprávná a jejich solidarita falešná. Naopak oprávněný postoj zaujala svého času rektorská konference, když kriticky odmítla rozhodnutí prezidenta republiky nejmenovat M. C. Putnu a letos další tři profesory (u Putny byl spor vyřešen, když prezident posléze návrh podepsal a dekret předal ministr školství).

U zbylých tří žádná změna nenastala. V těchto případech se představitelé VŠ proti postupu hlavy státu důvodně ohradili. Jsem přesvědčen, a také jsem to napsal, že prezident republiky předložené návrhy na profesury podepsat má. Jeho ústavní právo se v tomto případě fakticky mění v povinnost tak učinit. Žádné právo uvážení při tomto jmenování na místě není.

Shodný postup, který volili rektoři při posuzování zcela rozdílných věcí, jedné jen s významem symbolickým a druhé s vážnými důsledky reálnými, zbytečně mate českou veřejnost. Rektoři VŠ jako významní veřejní činitelé by měli více vážit projevy své solidarity a nesměšovat solidaritu falešnou a solidaritu pravou.

Autor je ústavní právník

Právo, 20.10.2015
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.