18.9.2019 | Svátek má Kryštof


POLITIKA: Smutek a naděje Republiky Toskána

13.8.2009

Toskánská aféra je beze všeho skandální výjev ze soudobého politického divadla. Diskusi stačí ponechat nezodpovězenou otázku, čím hlavně. Důvěrnými schůzkami zástupců modrooranžového duopolu s elitami hospodářských gigantů? Privátní špionážní službou Karla Randáka, jehož tým vlastní nástroje pro monitoring a masmediální rozbití jakékoli intimity? Trapným přenesením odpovědnosti na menší strany, které v kauze nevábného jádra nefigurují? Nebo bagatelizujícím náhledem Mirka Topolánka, v němž odtajněné styky tvoří rutinní bod častých návštěv Špindlerova Mlýna?

Z hlediska podstaty politické soutěže, a to by v době předvolebních slibů mělo být vyzdviženo, ukázky z jachtařských radovánek primárně zveřejňují podívanou, dokládající mizivost ideově-programových nuancí vůdčích účastníků domácí stranické scény. ODS a ČSSD svým simultánním brázděním jižanských vln budí očividný dojem, že v praktické rovině naplňují tentýž zájem.

Hodnotové diference usazující každého z titánů do pravolevého spektra hrají stejnou roli jako barevná loga – znamenají estetický rozdíl, a pouze ten. S nimi svázané představitele nijak neovlivňují, ani neurčují jejich cíle. Dají se přirovnat ke škatulkám, legitimizujícím místní způsoby politické práce a zlehčujícím orientaci v prostředí české politiky třetího milénia. Orientaci, jež je dočista strojená, jelikož zmíněné škatulky zejí totožnou prázdnotou, čímž se liší jen díky jinak zkrášlenému obalu.

Prezentace v počátečním dílu kampaně jiný výklad neumožňuje. V éře hospodářské krize, problematizující se situace imigrantů, chaoticky koncipovaného procesu evropského sjednocení, reorientace diplomacie USA na Dálný východ a neposledně stárnutí populace, tedy jevu klíčového pro sociální systém, si objektivní faktory žádají do hloubky směřující debatu o základních otázkách našeho působiště ve světě a nástrojích, jakými jej bude dosaženo. Občanští a sociální demokraté se však naléhavými výzvami provokativně nezabývají. Raději se holedbají jalovými větami o úctě ke stáří a pomoci slabšímu, případně se nechají zachytit v plážových šatečkách.

Věcné návrhy řešení, solidní dialog napříč společností a návrat idejí tak letos zůstávají ostatním stranám, kterým se nabízí historická šance zbavit nekompetentní suverény trůnu. TOPisté jsou s tím pravděpodobně srozuměni, a tudíž motivováni pozitivním ohlasem (včetně sponzorských darů) útočí na královské mety pravice. Levicová scéna zahrnuje poměry mnohem strnulejší, vzbuzující obavu z věčného opanování sociální demokracií a komunisty. Tu mohou v daném momentu utišit nejvýše postbursíkovští zelení. Uvědomí-li si kořeny vlastního hnutí a přijmou-li úlohu (v Česku tragicky chybějící) nesocialistické alternativy levice, stanou se přitažlivými pro vzdělané voliče ČSSD, s jejichž hlasy obnoví parlamentní pozice a minimalizují riziko vlády za účasti KSČM.

Autor je politický aktivistaPo operaci mandlí upadl chlapec do kómatu, začalo trestní řízení
Po operaci mandlí upadl chlapec do kómatu, začalo trestní řízení

Policisté na Královéhradecku zahájili trestní stíhání tří lidí a jedné firmy, kteří údajně nesou odpovědnost za tragédii. Ta se odehrála před dvěma lety, jejímž následkem osmiletý chlapec po operaci mandlí upadl do kómatu.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.