28.11.2023 | Svátek má René


POLITIKA: Sekyráři

12.11.2005

Ne nadarmo jsem se po násilném rozehnání CzechTeku 2005 stal jasným kritikem postupu ministerstva vnitra v tomto případě. Řada komentátorů, kterých si osobně jinak velmi vážím, se v případě rozehnání CzechTeku postavila na stranu policejního zásahu, protože, stručně řečeno, "pořádek musí bejt"- jak pravil Švejk. Paroubek, vědom si krátkosti svého vládního angažmá do voleb v červnu 2006, vsadil na "činnost". V případě CzechTeku tak politicky pokryl zásah, který stál daňové poplatníky přes 30 miliónů korun a získal mu "obdiv" těch, co technaře v souladu s míněním Paroubka považují za méněcennou chátru oddávající se fetování a milující chaos. Tento zásah sice rozdělil českou společnost na prakticky stejné poloviny příznivců a odpůrců zásahu, prohloubil ale pevnosti vazeb. Ubral sice Paroubkovi asi 20% příznivců, ti co zbyli, jsou ale ve své víře v Paroubka a jeho politiku posíleni.

To, co nyní probíhá v resortu zdravotnictví pod taktovkou nového ministra Ratha je mediální clonou pro další skandál vlády ČSSD, jakým je vydání pozemků v katastru plánovaného rozšíření letiště Ruzyně. Zgarba musí odejít, ale on vinen není, to způsobily zástupci ODS v Pozemkovém fondu! Martin Kocourek, zástupce ODS v prezidiu Pozemkového fondu, to v poledním Radiožurnálu dne 10.11. pojmenoval zcela přesně. Ministr Zgarba se při projednávání změny způsobu předávání náhradních pozemků restituentům či osobám, kterým restituční nároky prodaly oprávnění žadatelé, nehlasoval proti. On se pouze hlasování zdržel s odůvodněním, aby se vyhnul možnému "střetu zájmů". Politika Paroubka, který je dnes jediným vykladačem politiky ČSSD, tak směřuje k tomu, aby si český občan řekl: "kradou sice všichni, ale Paroubek nás nenechá ve štychu, on má přeci to sociální cítění!"

VZP se stala další obětí činnosti premiéra. Je zřejmé, že převzetí VZP do rukou státu bylo hlavním cílem jmenování Davida Ratha ministrem. Nikdo jiný by to totiž nebyl ochoten udělat. Nejde jen o "maličkost", že formálně nebylo ze strany vlády konstatováno, že VZP porušila zákon. Takovou prkotinou se Rath přece nebude zabývat. Mimo jiné je jeho postup alarmující vůči zaměstnavatelům, kteří platí za své zaměstnance rozhodující část příjmů zdravotních pojišťoven. Systém přitom funguje tak, že si zaměstnanec volí pojišťovnu, u které chce být pojištěn a zaměstnavatel pak MUSÍ do zaměstnancem zvolené pojišťovny posílat za zaměstnance svůj podíl plateb. Zaměstnavatelé, hradící rozhodující část zdravotního pojištění, tak v daném systému nemají právo do výběru zdravotní pojišťovny mluvit a mají povinnost pouze platit!

Pokud chce Rath dosáhnout toho, aby zadlužování VZP skončilo, může udělat vlastně pouze jedno. Omezit výdaje formou nových vyhlášek o hrazení léčebné péče, v nichž se sníží nároky zdravotnických zařízení na platby z pojišťoven, tím se současně vytvoří při stávající výši příspěvku plateb na zdravotní pojištění za všechny pojištěnce prostor k dalšímu razantnímu růstu platů ve zdravotnictví (to je nezmiňovaný ale velmi důležitý důsledek "šetření" VZP!). Rath bude doktory milován - alespoň těmi z LOK a těmi, co si nevidí dál než na svou výplatní pásku. Bude to totiž jenom za cenu omezení zdravotní péče! A už vůbec nemluvím o tom, že dluh VZP dnes činí 12 miliard Kč, což je pro zajímavost "pouze" asi 20% dluhu státu, který ročně naseká tato vláda. Kdo postaví tuto vládu do role VZP, tj. kdo nad ní zavede nucenou správu? Je to zřejmé. Neexistuje dnes nic, co by Paroubkovi bránilo dál provozovat "expanzní" rozpočtovou politiku a dál masivně zadlužovat český stát, a to v době, kdy se naší ekonomice daří a výrazně roste. Paroubek tak dosáhl toho, s čím do funkce premiéra vstupoval. Je zcela zpátky ve hře o nového českého premiéra po volbách 2006. A pokud levice volby vyhraje, taky se jím stane.