22.9.2023 | Svátek má Darina


POLITIKA: Registrační pokladny zmizí. A nejen to

31.8.2007

Ve víru daňových a osobních vášní kolem reformy schválené minulý týden prakticky zanikla informace, že tzv. batoh neobsahoval návrhy týkající se pouze daní a sociálních dávek, ale i takové návrhy, které výrazným a pozitivním způsobem zasáhnou do života drobných podnikatelů. Samozřejmě, že i živnostníků se týká snížení daní. Ale jsou zde pro ně i další dobré zprávy. Především je odzvoněno registračním pokladnám. Už ne pouhý odklad o jeden rok. Batoh je definitivně vymazal z našeho právního řádu. Díky tomu živnostníci ušetří řádově miliardy korun, které by museli vynaložit na zakoupení a provoz těchto zařízení. Mohou je investovat efektivněji do rozvoje podnikání. Dále. Kdo by si nepamatoval památné věty premiéra Špidly a tehdejšího ministra financí Sobotky, že "kdo nemá na zaplacení minimální daně, ať raději nepodniká". S touto zarážející arogancí schválila ČSSD v roce 2003 absurdní povinnost platit daň ze zisku, kterého jsem nedosáhl, tedy z majetku, který nemám. To nenapadlo ani proslulé výběrčí daní z pohádky Pyšná princezna. I tomu je konec. Batoh minimální daň pro živnostníky zrušil.

Dalším opatřením ke zjednodušení podnikání je zvýšení hranice povinnosti vedení podvojného účetnictví z patnácti na dvacet pět milionů korun. Podvojné účetnictví je přece jen podstatně složitější. Pro malé podniky je zbytečnou administrativou a státu nic nepřináší.

V neposlední řadě se rozšiřuje tzv. editační povinnost daňové správy u jedné časté a zejména pro ty nejmenší živnostníky důležité věci. Drobný podnikatel často používá svůj dům nebo byt, ve kterém bydlí, pro svou podnikatelskou činnost. V takovém případě je nutné rozdělit náklady na provoz nemovitosti (plyn, elektřina, atd.) na část určenou k "bydlení" a "podnikání". Zde dochází k častým sporům s finančními úřady. To odpadne, neboť úřady budou vydávat závazná stanoviska, co je možno započítat do základu daně a co ne.

Další opatření ke zjednodušení života drobných podnikatelů budou následovat v nejbližší době. Především je připravena velká novela živnostenského zákona, která zásadním způsobem zjednoduší vstup do podnikání, sníží počet živností a zlevní vydání živnostenských listů.

Vláda svou podporu osobám samostatně výdělečně činným, jak se odborně říká živnostníkům, myslí vážně. Nehodlá jim házet klacky pod nohy a ty, které tam už byly naházeny, postupně odstraňuje.

MfD, 29.8.2007

ministr průmyslu a obchodu, poslanec PČR za ODS