Neviditelný pes

POLITIKA: Referendum

16.4.2014

Referendum neboli plebiscit je v češtině používáno v různých významech. Záleží na tom, co se propagátorovi více hodí. Referendum se dnes používá častěji, protože nikdo se nechce ztotožnit se spojením plebei scitum - lidu se uzdálo.

Prakticky to význam nemění, jen to zní lépe, přestože se s námi (v hanlivém slova smyslu) jedná jako s plebejci, ale až po odhlasování toho, co na voliče-plebeje nachystali.

Výhodou referenda je, že se jím zabaví nespokojení, hlasování může, ale nemusí být závazným pro vyhlašovatele.

Naše "forma" demokracie je velmi podivná. Kdo má silnější hlas, udává směr nebo pravidla. Referendum o zřízení centra Amazon v Dobrovízi nedopadlo, jak lobbisté čekali, takže se rozhodovalo jinak. Amazon stejně dostává zelenou. Místní ztrácejí víru v ty, které si zvolili, ale protože je do dalších voleb dost času, zapomene se na podraz a vše poběží ve "správných" kolejích.

A co rozšiřování letiště Vodochody? Ministr rozhodne a starostové dotčených obcí jako kdyby mlčeli. Nemlčeli, ale je jim to platné (jak má babička říkávala) jako mrtvému zimník. Nebyli tak bohatí, aby přeplatili lobbisty.

Proto je referendum jen lízátkem pro voliče, který má alespoň v čase volby pocit, že o něčem rozhoduje.

I takzvaná přímá volba prezidenta se ukázala jako manipulativní. Volič, masírovaný výmysly a lživými výroky na adresu protikandidáta, bez použití vlastního úsudku volil toho "nejlepšího". Ten se potom cítí silný a začíná si vytvářet vlastní zákony a dokonce mění ústavní zvyklosti zpochybňováním seriózních procesů.

A nyní další politická rychlokvaška hodlá prosazovat takzvanou přímou demokracii. Chápu ho, vždyť si již vyzkoušel, jak se stát ve "svém kraji" senátorem. Pravda, hovořil o jasných nedostatcích zastupitelské-parlamentní demokracie. Obviňování vlády je téma oblíbené stejně jako rozkrádání státní pokladny. Nikdo si však nedá práci, aby se podíval, kde se ztrácejí milióny. Je to na krajích a v okresech, kde vládnou ti, kteří planými sliby získali zastupitelské mandáty. Někteří jsou dosud ve vězení nebo jen vyšetřovaní na svobodě, leč média ukážou pouze "zajímavé" kauzy bývalých politiků.

Ještě na jedno lidové hlasování si vzpomínám právě v těchto dnech. Jde o odmítnutí radaru v Brdech. Jedni to stavěli na škodlivosti pro zdraví, ale v podstatě to bylo na objednávku těch, kteří chtějí mít naši zem víc zranitelnou.

Dnes tu máme možnost dvou občanství, tak tu máme dost Rusů s naším občanstvím. Snad je Putin ještě dost daleko, a protože se jejich komunita na Karlovarsku chová, jako by jim vše patřilo, tak jim u nás nic nechybí. To až se k nim začnou stěhovat příbuzní, by mohli mít územní nároky.

Je však pravda, že nemáme zákonodárce, kteří myslí na blaho země, která je živí, ale sledují zákonnými opatřeními jen partikulární zájmy. Proto po každých volbách máme tolik novel zákonů, kterými napravují chyby předchůdců, ale v podstatě je to o střídání u cecíků dojné krávy, státu.

Také je, jako aprílový nápad, referendum o církevních restitucích. Ono nestačí, že se bývalí jézeďáci dosud úplně nevyrovnali se sedláky, kteří nešli do JZD dobrovolně, a již se zkouší, zda by se to, co bylo církvím ukradeno, nemuselo vracet. Ony totiž "chybou" některých úředníků byly církevní majetky rozkradeny, resp. rozprodány. Tomu se říká krádež na druhou, ale když se našemu voliči, který nemá ponětí, jak před příchodem komunistů k moci církve pomáhaly v obcích, kolik nemocnic a ošetřovatelek (v těch strašných hábitech) se staralo o ty nejchudší, kolik bylo klášterních škol atd. Dnes jsou na očích pro závistivce jen ty objekty, které komunisti nezdevastovali, i když na to nebyli sami.

Tak uděláme referendum, budeme z obliga, lid rozhodne a nic se nevrátí. No a život by šel dál.

Nelíbí se vám třeba dopravní předpisy? Referendem je upravíme. To bude správná přímá demokracie. Ani volby již nebudou třeba, každý si referendem zvolí toho, kdo mu vyhoví lépe.

Prý Švýcaři to umí, ale ti tak žijí od 18. století a ne s komunisty ve všech státních orgánech. Dokonce se rozhodli, že si verbeží nezaneřádí zem, a už je to špatné. Není, je to příliš malá zem na takový bordel, jaký by jim za čas chtěli zavést. To jen my jsme tolerantní ke všem, kromě vlastních. Prý tu nejsou komunisti a StB byl jen jakýsi zájmový kroužek, který si jen občas hrál s občany podivné hry, kde šlo jen o život.

Převzato z Rottpanorama.cz se souhlasem autorazpět na článek