27.1.2023 | Svátek má Ingrid


POLITIKA Radar a víza spolu nesouvisejí

5.6.2007

Návštěva amerického prezidenta vždy budí mimořádnou pozornost. Chci ale říci českým občanům, že nejde o jednosměrnou ulici. Nejde pouze o to, že k nám zavítá hlava supervelmoci. Česká republika právě při této příležitosti může ukázat, že každý stát je z hlediska hodnot, jako je svoboda, demokracie a bezpečnost, stejně důležitý bez ohledu na svou velikost.

George W. Bush přilétá do Prahy před cestou na summit G8 v Německu. Ukazuje to na potřebu komunikace mezi našimi zeměmi, a to na nejvyšší úrovni. Je úspěchem, že vrcholný představitel Spojených států zařadil Česko mezi státy, do kterých zavítá v rámci svého evropského turné. A významný je i fakt, že Bush v Praze vystoupí s projevem na konferenci Demokracie a bezpečnost.

S americkým prezidentem budu jednat o dodržování lidských práv v Bělorusku, dalším vývoji na Kubě, konfliktech v Gruzii a Moldávii. Významná bude diskuse o stabilitě kavkazského regionu z hlediska energetické bezpečnosti - i proto jsem nedávno navštívil Gruzii. Dotkneme se i působení Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda v Praze coby součásti boje proti terorismu a podpory demokracie. Nakonec, ale ne v poslední řadě, se budeme zabývat humanitární pomocí súdánskému Dárfúru (Česká republika mimochodem zvýšila svůj příspěvek).

Všechna tato témata považuji za důležitá. Nicméně vím, že novináři budou nejvíce zmiňovat otázky spolupráce na kolektivní obraně a vízovou problematiku. Byl bych rád, aby vedle nejrůznějších komentářů v médiích jasně a silně zazněl oficiální postoj České republiky, že tyto dvě záležitosti spolu opravdu nesouvisejí. Jediná souvislost je časová. Ale my bychom se zabývali obranou Evropy před zbraněmi hromadného ničení i bez víz. A naopak za jejich zrušení bychom lobovali bez ohledu na radar.

Víza jsou dlouhodobý problém, díky této vládě se blíží jeho řešení. My jsme tuto otázku jasně formulovali, vytvořili jsme alianci s dalšími stejně postiženými a přesvědčili USA i staré země EU, že je třeba nastolit ve vízové politice rovnoprávnost. Velice vítám osobní snahu prezidenta Bushe řešit tuto otázku s Kongresem, protože na rozdíl od budování základen je vízový režim v kompetenci parlamentu, ne exekutivy.

Co se týká protiraketové obrany, panuje všeobecná shoda, že má být součástí sil NATO. A nezáleží vůbec na tom, že technika je americká. To je dáno tím, že Evropané na rozdíl od Američanů nedávají na obranu dost peněz. Kdo říká, že bychom raději měli budovat evropský protiraketový deštník, musí také občanům vysvětlit, že by to znamenalo zmnohonásobení vojenských výdajů.

Podstatné je, že hrozba ze strany darebáckých států je reálná, a bylo by velkou chybou ji podcenit kvůli malicherné snaze získat pár aktuálních politických bodů. Otázka nezní: „Jste pro radar, nebo proti radaru?“ Správně se musíme ptát: „Máme, či nemáme vůbec vůli bránit bezpečí své vlastní a svých spojenců?“ Bez radaru nakonec můžeme přežít, ale bez ochoty k obraně svobody a demokracie nikoli.

Každý stát, jakkoli malý, je stejně důležitý při hájení lidských práv, svobody, demokracie, bezpečnosti. Každý má svůj vlastní hlas a může suverénně říci ne i supervelmoci. Nemůžeme však říci ne na naši globální odpovědnost. Zmínil jsem, že kromě radarů a víz budu s Georgem Bushem jednat o řadě dalších problémů. Možná ne tak palčivých pro české novináře a veřejnost. Ale lidí v Bělorusku, na Kubě, v súdánském Dárfúru, na Kavkaze, se týkají daleko naléhavěji a bolestněji než ona dvě témata nás.

Žijeme ve šťastné zemi a spolu s USA se můžeme, a musíme podílet na tom, aby to tak zůstalo, aby se udržoval a rozšiřoval prostor svobody, prosperity a bezpečí. Této snaze říkám za českou vládu ano.

LN, 4.5.2007

předseda vlády