Neviditelný pes

POLITIKA: Předčasné volby

26.6.2013

Co bych udělal, kdybych byl Miloš, aby předčasné volby byly co nejrychleji, protože takové volby bych chtěl, kdybych byl Miloš.

Nejmenoval bych Miroslavu Němcovou (dále jen "ta Mirda" pro stručnost a aby se to nepletlo) předsedkyní vlády a jmenoval bych předsedou vlády někoho jiného, koho bych označil za nezávislého odborníka, a pověřil bych ho sestavením vlády, což je úkol, jehož splnění není limitováno lhůtou. Můj postup by byl v souladu s Ústavou, neboť ta mně takové kroky výslovně umožňuje. Mé řešení by takřka všichni vrcholní představitelé parlamentních stran odmítli (tzn. Petr Nečas, dále jen "Peťka", Martin Kuba, dále jen pro stručnost "MKnvkzH", tzn. Martin Kuba nosič vody knížete z Hluboké, "ta Mirda", Miroslav Kalousek, dále jen "ten Mirda", pro stručnost a aby se to nepletlo, Bohuslav Sobotka, dále jen "Bohóšek", Vojtěch Filip, dále jen "Vojtíšek", Vít Bárta, dále jen "Don Víto", Karolína Peak, dále jen "moje Karolínka", by se k této otázce vyjádřila rezervovaně, nepodstatné drobky jako blonďatou bestii, bývalého školáka a nyní sportovce, Juru z Restaurací a jídelen apod. bych ponechal stranou, protože nejsou důležití).

S odkazem na vyjádření několika ústavních expertů by někteří vrcholní představitelé parlamentních stran můj postup označili za ústavní puč, obcházení Parlamentu atd., apod. a tak pořád dokola. Nesmyslné pokřiky této tzv. politické a intelektuální elity by svědčily o tom, že vůbec nechápou, oč mně ve skutečnosti jde. Nicméně jejich pokřiky by převzali hnojové a póvlové z médií, napsali a otiskli by o tom mnoho chytře se tvářících komentářů a analýz, ze kterých by vyplývalo, že ani ten hnůj a póvl z médií vydávající se za intelektuální mediální elitu vůbec nechápe, oč mně ve skutečnosti jde. Výsledkem by bylo, že pod vlivem této mediální kampaně by se všichni začali zabývat hlavně otázkou, zda prezident svým postupem porušuje nebo neporušuje Ústavu, zda je u nás ještě parlamentní forma vlády nebo již poloprezidentská forma vlády a všemi souvislostmi s tím spojenými a nikoho by nenapadlo, oč mně ve skutečnosti v daný okamžik jde.

Pravda je taková, že v daný okamžik by mně šlo pouze o to, aby Peťkova vláda padla, abych mohl občanům sdělit, že plním své předvolební sliby a aby mohly být co nejrychleji vypsány předčasné volby do Poslanecké sněmovny (dále jen "PS" pro stručnost), což byl trošku problém, protože podle Ústavy by je bylo možno na září 2013 vypsat pouze v případě, že by se PS sama dobrovolně rozpustila, k čemuž Peťka, MKnvkzH, ta Mirda, ten Mirda a moje Karolínka zjevně neměli moc chuti, protože se báli. Já jsem předčasné volby potřeboval z toho důvodu, že bylo zřejmé, že je za těchto okolností vyhraje Bohóšek a že Bohóšek je kooperativnější než Peťka, MKnvkzH, ta Mirda a ten Mirda dohromady, i když Bohóšek ještě nevěděl, že Michala považuji za daleko kooperativnějšího než Bohóška. Ale to už bych předbíhal. Ze všech těchto důvodů bych tu Mirdu nejmenoval předsedkyní vlády.

Poté, co bych jmenoval předsedou vlády Jiřího Rusnoka, by se Peťka, MKnvkzH, ta Mirda, ten Mirda, moje Karolínka, Bohóšek, Vojtíšek a Don Víto urychleně dohodli, že rozpustí PS a že nejpozději do 60 dnů budou předčasné volby. Peťka, MKnvkzH, ta Mirda a ten Mirda by dohodu o rozpuštění PS vysvětlili tím, že u nás je podle Ústavy zavedena parlamentní forma vlády a že oni postupem, který zvolili, brání náš ústavní pořádek před mocichtivým a na nic se neohlížejícím prezidentem a že za všechno mohou Bohóšek, Vojtíšek a Don Víto. Naproti tomu Bohóšek, Vojtíšek a Don Víto by řekli, že za všechno mohou Peťka, MKnvkzH, ta Mirda, ten Mirda a moje Karolínka, zdůraznili by pozitivní roli, kterou sehrál pan prezident a za jeho postoje i činy by mu poděkovali a dohodu o rozpuštění PS by zdůvodnili tím, že Peťkovi, MKnvkzH, té Mirdě, tomu Mirdovi a mojí Karolínce bylo nutno již konečně zatrhnout tipec, aby neudělali ještě větší průsery, než se jim zatím podařilo udělat. Moje Karolínka by řekla, že za všechno mohou Peťka, MKnvkzH, ta Mirda, ten Mirda, Bohóšek, Vojtíšek a Don Víto, ocenila by positivní roli, kterou sehrál pan prezident a za jeho postoje i činy by mu poděkovala a zapomněla by se vyjádřit k otázce, proč došlo k dohodě o rozpuštění PS.

Takže výsledkem celého toho, mnou, kdybych byl Miloš, skromně řečeno naprosto geniálně zrežírovaného divadla, by bylo toto: Peťka jako předseda vlády by přestal existovat, neboť by se změnil na předsedu vlády v demisi (dále jen "Peťka v demisi" pro srozumitelnost). Peťkova vláda by přestala existovat, neboť by se změnila na vládu v demisi (dále jen "vláda v demisi" pro srozumitelnost). PS by přestala existovat, neboť by se sama rozpustila a byly by do ní vyhlášeny předčasné volby (dále jen "neexistující, rozpuštěná PS", pro srozumitelnost). Jako nový ústavní orgán by se objevil Jiří Rusnok jako předseda vlády, která by zatím nebyla, protože Jiří Rusnok dostal za úkol ji teprve sestavit (dále jen "Jiří, předseda, byť zatím neexistující vlády" pro srozumitelnost a stručnost). A co by za této situace bylo dál? V červenci bych vyhlásil třeba na 13. a 14. září volby do "neexistující, rozpuštěné PS". Stát by v té době spravoval a řídil "Peťka v demisi" a jeho "vláda v demisi". Současně v téže době by se "Jiří, předseda, byť zatím neexistující vlády" usilovně snažil získat respektované osobnosti do své zatím neexistující vlády. Z nějakého důvodu by se mu to však nedařilo, avšak "Jiří, předseda, byť zatím neexistující vlády" by si nezoufal, protože by věděl, že podle Ústavy není omezen žádnou lhůtou. Někdy začátkem září, kdybych byl Milošem, bych si začal zoufat a svolal bych třeba na 11. nebo 12. září na Hrad jednání vrcholných představitelů stávajících parlamentních stran k řešení vzniklé situace v souladu s Ústavou. A kdybych byl Milošem na následné tiskové konferenci bych všechno rozbalil.

A to je vše. Dál již nemohu. Předpokládám, že víte proč. Mám totiž výrazné žaludeční problémy.

Závěr:

1) Napadla mně jednoduchá, i když zdánlivě pateticky znějící, myšlenka: Odpovídá duši národů obývajících tuto zemi Ústavou údajně zakotvená parlamentní forma vlády?

2) Jsem zvědav, jak budou reagovat Peťka, MKnvkzH, ta Mirda a ten Mirda až si tento text přečtou.

3) Zatím ahoj, kluci a holky, ještě se ozvu.zpět na článek