16.1.2021 | Svátek má Ctirad


POLITIKA: Piráti chtějí potopit učitelskou profesi

18.12.2020

Po osekání státních maturit je tu další akce tzv. politické platformy pro vzdělávání senátora Jiřího Drahoše a jeho poradce Boba Kartouse z Eduinu. Umožnit, aby kvalifikované učitele nahradili diletanti bez pedagogického vzdělání.

V Poslanecké sněmovně se ocitla nebezpečná novela zákona o pedagogických pracovnících. Pokud ji parlament schválí, bude to mít katastrofálnídůsledky na kvalitu vzdělávání. Tento legislativní paskvil útočí na hlavní podstatu učitelské profese. Pozitivního nepřináší nic. Na rozdíl od dění kolem koronavirových opatření není změna jednoho zákona atraktivním tématem pro média. Kvůli tomu hrozí, že bude vše v tichosti odhlasováno v parlamentu, aniž by to většina učitelů včas zaznamenala. Všimnou si změny, až přijdou o práci, protože je nahradil amatér bez pedagogického vzdělání. To už ale bude pozdě na nápravu vzniklých škod. Proti novele vznesla protest nejen Pedagogická komora, ale rovněž školské odbory, profesor Stanislav Štech (předchozí ministr školství) nebo akademické senáty a děkani pedagogických fakult.

Pod líbivým heslem „odborníci z praxe do škol“ si běžný čtenář představí, že vystudovaný architekt bude moci na střední škole předávat žákům své zkušenosti z projektování domů. Novela se ovšem týká především výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, takže umožní komukoliv s vysokoškolským vzděláním učit cokoliv na střední i základní škole. Zmíněnému architektovi například češtinu. V novele totiž chybí pojistky, které by zabránily jejímu zneužívání. Dokonce bude umožněno architektovi legálně vyučovat na 1. stupni ZŠ, pokud bude mít alespoň jednu hodinu na stupni druhém. Pravdivější heslo pro novelu by bylo „diletanti do škol“ (slovo „praxe“ záměrně vypouštím, protože chystaná změna legislativy umožní nastoupit i čerstvým absolventům bez praxe, kteří nesehnali práci v oboru, jenž právě vystudovali…). Jak jinak nazvat člověka bez pedagogického vzdělání, který bude škrtem pera prohlášen za kvalifikovaného učitele, než diletantem nebo přinejlepším amatérem?

Prý si bude muset do tří let dodělat tzv. pedagogické minimum, píše se v médiích... To je ovšem záměrně šířená dezinformace, která vzešla od propagátorů novely, protože žádnou takovou podmínku v ní nenajdete. V novele je uvedeno, že ředitel školy může uznat kvalifikaci nekvalifikovanému až na dobu tří let. Nikde není stanoveno, že musí během tohoto období dokončit studium, nemusí ho totiž vůbec začít... Po třech letech může následovat další tříletý pardon. A tak to lze řetězit donekonečna, třeba až do důchodu. Opět totiž chybí v novele pojistka, která by tomu zabránila.

Zákon již nyní obsahuje výjimku, že ředitel školy může přijmout na pozici učitele člověka bez kvalifikace, ovšem pouze dočasně, dokud nesežene kvalifikovaného. Tato výjimka zůstane v platnosti i po případné novelizaci a dává smysl. Průměrný plat učitele se pohybuje na 65 procentech mzdy vysokoškolsky vzdělaného pracovníka, je tudíž někdy obtížné sehnat aprobovaného učitele. Čerstvý absolvent snadno najde uplatnění mimo školství a s vyšší mzdou. Desítky tisíc absolventů pedagogických fakult v současnosti pracují v jiných oblastech. Vláda by měla hledat efektivní cesty, jak je nalákat zpět do škol. To se bez výrazného zvýšení platů a zlepšení pracovních podmínek nestane. Když byl nedostatek policistů, nabídl jim ministr vnitra různé benefity, jako jsou náborové příspěvky nebo výsluhy. V případě učitelů ale politici volí nejlevnější variantu - umožní učit komukoliv cokoliv… Poslanci se budou divit, až zjistí, že se úspěšní „odborníci z praxe“ do škol nedostavili a naštvaní učitelé naopak práskli dveřmi kvůli tomuto nekompetentnímu zásahu do jejich profese.

Učitelství je nyní regulovaným povoláním, což znamená, že ho může vykonávat pouze člověk, který splnil stanovená kvalifikační kritéria. K těm patří studium aprobačních předmětů, jako je dějepis či fyzika, pedagogiky, psychologie, didaktiky, absolvování pedagogické praxe ve škole, složení státnic a obhájení diplomové práce. Musíte úspěšně absolvovat pedagogickou fakultu, případně jinou vysokou školu, která má akreditovanou výuku učitelství. Případně musíte dodatečně absolvovat doplňující pedagogické studium v minimálním rozsahu 250 hodin. Novela ovšem umožní tohle všechno obejít. Politolog bude moci učit fyziku, a to oficiálně, nikoliv jako výjimku. Ředitel školy mu totiž udělí kvalifikaci během pár minut, jako kdysi králové přiděloval šlechtické tituly svým věrným vazalům. Žádné studium pedagogiky, žádné zkoušky… Ve všech ostatních regulovaných profesích je nutné nejprve splnit kvalifikační předpoklady, až pak ji můžete vykonávat. Tento princip se uplatňuje v celé řadě povolání, platí například pro advokáty, kosmetičky nebo kominíky. Ředitel nemocnice nemůže prohlásit kolemjdoucího za doktora a na tři roky ho zaměstnat, pokud nevystudoval lékařskou fakultu. Tohle bude možné jen ve školství a samozřejmě to bude mít negativní vliv na jeho kvalitu.

Když se řediteli školy přihlásí na místo učitele zároveň nekvalifikovaný uchazeč i aprobovaný učitel, novela mu umožní vybrat toho prvního a kvalifikaci mu udělit. V současnosti musí dát přednost vystudovanému učiteli. Když už bude ve škole zaměstnán nekvalifikovaný člověk, nebude muset ředitel aprobovaného učitele hledat, což je nyní jeho povinnost. Rodičům nebude muset ředitel školy oznámit, že jejich děti učí člověk bez pedagogického vzdělání. Současná legislativa je nastavena dobře, protože chrání školství před podobnými excesy. Ochraňuje především žáky. A chrání nejen vystudované učitele, ale i ředitele škol, a to před případným tlakem zřizovatele. Starosta obce nyní nemůže nutit ředitele školy, aby zaměstnal jeho nekvalifikovanou kamarádku místo čerstvého absolventa pedagogické fakulty, byl by tím totiž porušen zákon. Schválení novely by ovšem podobné případy umožnilo, čímž se otevře Pandořina skříňka. Postupně tak mohou kvalifikované učitele nahradit amatéři, diletanti a kamarádi kamarádů. Žádná pojistka, která by tomu zabránila, totiž v novele není. Naopak se podobný postup zlegalizuje, takže ho nebude možné nijak napadnout. Většina ředitelů škol i zřizovatelů jsou samozřejmě rozumní lidé, ale najdou se i opačné případy. A právě proto tu máme zákony, které chrání občany před podobnými excesy.

Novelu sice předkládá vláda, ale ministr školství za ANO Robert Plaga pro ni nenašel u koaliční ČSSD podporu. S jejím prosazením mu pomáhají především Piráti. Překvapuje mě, že novelu podporují právě pirátští poslanci, kteří se často zaštiťují tím, že by se mělo rozhodovat na základě dat. V tomto případě mezinárodní šetření dopadla jednoznačně. Například v testech PISA dosáhli žáci aprobovaných učitelů výrazně vyššího skóre než žáci nekvalifikovaných. Rovněž Česká školní inspekce ve své výroční zprávě uvádí na základě hospitací v hodinách, že aprobovaný učitel vyučuje výrazně kvalitněji a používá mnohem častěji moderní vyučovací metody než nekvalifikovaný.

Zdá se mi, že někteří poslanci tuto novelu ani nečetli, nebo nedokážou domyslet její fatální negativní dopady na kvalitu vzdělávání. Učitelé by každopádně měli bedlivě sledovat, které politické strany novelu prosazují a kteří politici vystupují proti ní. Až půjde příští rok 170 000 učitelů k parlamentním volbám, snad si vzpomenou, co který poslanec prosazoval a jak hlasoval…

Osud novely zatím zůstává ve hvězdách. Někteří poslanci se ji snaží vylepšit pozměňovacími návrhy na vyšší příplatky za třídnictví (Jiří Mihola, KDU-ČSL) nebo pro uvádějící učitele (Tereza Hyťhová, Trikolóra). Jiní naopak chtějí prosadit další výjimky, kdy bude moci učit člověk bez kvalifikace (společný návrh senátora Jiřího Drahoše s Piráty) – v tom případě by ale zákon o pedagogických pracovnících obsahoval už tolik výjimek zvýhodňujících nekvalifikované, že by bylo lepší celý zákon zrušit… Novela totiž přináší mnoho dalších negativních změn, na jejichž analýzu zde již nezbývá prostor. Nejlepším řešením by bylo tuto novelu zamítnout a Roberta Plagu, který ji prosazuje, odvolat z funkce ministra školství.

Článek vyšel původně ve zkrácené verzi v tištěných Lidových novinách pod názvem „Místo učitelů diletanti“.

Autor je prezident Pedagogické komoryAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.